Реферат ,, Олімпіада 8 клас 2019 рік,,

Опис документу:
В цьому документі міститься олімпіада 8 клас за 2018-2019 навчальний рік. Олімпіада проводилася в місті Києві. Після завдань містяться відповіді. Олімпіада містить 5 задач і тести. Відповіді мають пояснення.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)

Київський університет імені Бориса Грінченка

Інститут післядипломної педагогічної освіти

Завдання ІІІ етапу 55-ї Всеукраїнської хімічної олімпіади

   1. р., м. Київ).

Теоретичний тур. 8 клас

1. Задача «Допоможіть аптекарю»

3 %-й розчин гідроген пероксиду широко застосовується в медицині. Із часом концентрація сполуки в розчині зменшується через її повільний розклад. Щоб підвищити масову частку гідроген пероксиду в розчині до 3 %, необхідно додати до нього певну порцію 30 %-го розчину цієї сполуки.

 • Яка хімічна формула гідроген пероксиду та структурна формула молекули сполуки?

 • Напишіть рівняння реакції розкладу гідроген пероксиду.

 • Які маси 1,57 %-го та 30 %-го розчинів гідроген пероксиду потрібно змішати, щоб приготувати 100 г 3 %-го розчину?

 • У який спосіб аптекар може відрізнити розчин гідроген пероксиду від звичайної води?

2. Задача «Різні досліди — один результат»

Два учня додали до однакових об’ємів розчину алюміній хлориду різні об’єми одного й того ж розчину натрій гідроксиду. При цьому утворились однакові маси осаду алюміній гідроксиду.

 • Поясніть результати цих дослідів. Напишіть рівняння відповідних реакцій.

 • Обчисліть масу лугу в одному з розчинів, якщо в іншому розчині вона становила 4,96 г, а маса солі Алюмінію в кожному вихідному розчині дорівнювала 5,34 г.

3. Задача «Експеримент із газами»

Суміш, що складається з кисню та метану CH4, має відносну густину за воднем 13. Цю суміш підпалили, а після припинення горіння охолодили до кімнатної температури. У результаті отримали суміш газів Х та Y, причому лише X спричиняє помутніння вапняної води.

 • Визначте гази Х та Y.

 • Обчисліть об’ємну частку газу X в отриманій суміші з газом Y.

4. Задача «Добриво»

Сполука Кальцію є кислою сіллю і слугує добривом, оскільки містить елемент Х — один із трьох найважливіших елементів для рослин. Масові частки Кальцію, Гідрогену та елемента Х у сполуці становлять відповідно 23,26; 2,91 і 18,02 %. При нагріванні до 300 °С сполука розкладається з виділенням водяної пари, втрачаючи 20,93 % своєї маси.

 • Визначте елемент Х, обґрунтувавши свій вибір.

 • Виведіть формулу сполуки й назвіть її.

 • Напишіть рівняння термічного розкладу сполуки.

5. Задача «Хімічний конверт»

У п’ятьох кутах розкритого конверту записано формули речовин, які поєднані між собою вісьмома хімічними перетвореннями. Напишіть рівняння відповідних реакцій та вкажіть умови їх перебігу.

6. Тест

 1. Знайдіть відповідність

  Речовина

  Тип хімічного звязку

  1. Графіт

  А. Йонний

  1. Амоніак

  2. Барій йодид

  Б. Ковалентний полярний і ковалентний неполярний

  1. Сульфатна кислота

  В. Ковалентний неполярний

  1. Гідроген пероксид

  Г. Ковалентний полярний

 2. Розмістіть частинки в ряд за зменшенням їхніх радіусів

А. Cl Б. K В. Ar Г. Ca2+

 1. Розмістіть формули сполук у ряд за зростанням ступеня окиснення Нітрогену

А. NaNO2 Б. NH4Cl В. N2H4 Г. NH2OH

 1. Цілочисельне значення маси атома (в а. о. м.) можна знайти, склавши кількість

А. протонів і нейтронів

Б. електронів і нейтронів

В. протонів і електронів

5. Електронна формула йона Алюмінію

А. 1s22s22p63s23p1

Б. 1s22s22p63s23p4

В. 1s22s22p63s1

Г. 1s22s22p6

6. Молярний обєм рідкої води становить (за н. у.)

А. 18 г/моль Б. 22,4 л/моль В. 0,018 л/моль Г. 1 кг/л

7. Газ бутан С4Н10

А. легший за повітря в 2 рази

Б. важчий за повітря в 2 рази

В. легший за повітря в 29 разів

Г. важчий за повітря в 29 разів

8. Солі, що НЕ взаємодіють із барій хлоридом у водному розчині

А. ферум(ІІ) карбонат

Б. ферум(ІІІ) нітрат

В. магній сульфат

Г. калій ортофосфат

Д. аргентум ацетат

9. Металічні елементи утворюють

А. оснóвні та кислотні оксиди

Б. оснóвні та амфотерні оксиди

В. лише оснóвні оксиди

Г. оснóвні, амфотерні та кислотні оксиди

10. Повне позначення нукліда, в якому містяться 21 нейтрон і 38 інших частинок

А. 2138Sc Б. 1940K В. 3859Sr Г. 2159Sc

Розв’язки і відповіді до завдань

ІІІ етапу 55-ї Всеукраїнської хімічної олімпіади

Теоретичний тур. 8 клас

1. Задача «Допоможіть аптекарю»

1) H2O2

2) 2H2O2 = 2H2O + O2↑.

3) Приймаємо масу 30 %-го розчину Н2О2 за х г.

Тоді m(1,57 %-го розчину H2O2) = 100 – x г.

Знаходимо маси розчиненої речовини в розчинах:

m1(H2O2) = x*30/100 = 0,3x г;

m2(H2O2) = (100 x)*1,57/100 = 1,57 0,0157x (г).

m(H2O2) = 0,3x + (1,57 – 0,0157x) = 0,2843x + 1,57 (г).

Обчислюємо маси 1,57 %-го і 30 %-го розчинів Н2О2.

У 100 г 3 %-го розчину Н2О2 має міститися 3 г гідроген пероксиду:

0,2843x + 1,57 = 3; х = 5,03.

Отже, для приготування 100 г 3 %-го розчину Н2О2 необхідно змішати 5,03 г 30 %-го розчину та 94,97 г 1,57 %-го розчину.

4) Аптекар може додати в рідину невелику кількість марганцівки (калій перманганату KMnO4). У воді ця сполука розчиняється, а з розчином Н2О2 одразу взаємодіє з виділенням кисню:

3H2O2 + 2KMnO4 = 2KOH + 2MnO2↓ + 3O2↑ + 2H2O.

Аптекарю можна використати реакцію калій йодиду KI із Н2О2 (при зливанні безбарвних розчинів сполук утворюється йод, який надає рідині бурого кольору). Можна також використати речовини, що є каталізаторами розкладу гідроген пероксиду, наприклад: MnO2, CuSO4, FeCl3, гемоглобін (міститься в крові) та ін. (рівняння реакції відповідно до п. 2). Розкладання гідроген пероксиду можна спостерігати і при нагріванні (t° >> 75°C). Щоб відрізнити виділення кисню від кипіння води слід зібрати виділений газ і піднести до нього тліючу скіпку. В кисні скіпка яскраво спалахує.

Наведені методи розрізнення не є вичерпними.

2. Задача «Різні досліди — один результат» В одному досліді була недостатня кількість лугу для повного перетворення солі Алюмінію на гідроксид, а в іншому досліді був надлишок лугу, і частина гідроксиду розчинилась з утворенням розчинного натрій алюмінату.

AlCl3 + 3NaOH = Al(OH)3 + 3NaCl; Al(OH)3 + NaOH = NaAl(OH)4.

Обчислюємо кількості речовини реагентів в одному з дослідів:

n(AlCl3) = m(AlCl3) : M(AlCl3) = 5,34 : 133,5 = 0,04 (моль);

n(NaOH) = m(NaOH) : M(NaOH) = 4,96 : 40 = 0,124 (моль).

Для повного осадження алюміній гідроксиду потрібно 3 · 0,04 моль = 0,12 моль натрій гідроксиду. Надлишок лугу — 0,124 моль – 0,12 моль = 0,004 моль. Він витрачається на взаємодію з частиною осаду Al(OH)3. Алюміній гідроксиду залишиться 0,04 моль – 0,004 моль = 0,036 моль.

В іншому досліді утворилося стільки ж осаду. На відповідну реакцію витратилося 3 · 0,036 моль = 0,108 моль NaOH, або 0,108 моль · 40 г/моль = 4,32 г.

3. Задача «Експеримент із газами»

1) Mr(CH4, О2) = 13*2 = 26.

2) Позначимо обємну частку метану в суміші з киснем через х. Тоді обємна частка кисню становитиме 1 – х. Такими самими є й мольні частки газів.

Mr(CH4, О2) = х*16 + (1 – х)*32 = 32 – 16х = 26; х = φ(CH4) = 0,375.

3) Горіння метану в надлишку кисню:

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O.

Для перебігу цієї реакції необхідно, щоб об’ємна частка метану в суміші з киснем становила 1/3 чи менше. В нашому випадку φ(CH4) = 0,375 > 1/3, тобто метан горить за нестачі кисню. При цьому можливі такі реакції:

2CH4 + 3O2 = 2CO + 4H2O;

CH4 + O2 = C + 2H2O.

Про виділення сажі в умові не йдеться. Отже, частина метану згоряє згідно з першим рівнянням, і отримано суміш газів CO2 та CO.

4) ХCO2 (спричиняє помутніння вапняної води), YCO.

5) Нехай утворився 1 л суміші СО2 і СО, в якій містяться y л СО2 і 1 – у л СО.

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O;

V1(CH4) = V1(CО2) = y л; V1(O2) = 2y л.

2CH4 + 3O2 = 2CO + 4H2O;

V2(CH4) = V2(CО) = 1 y (л); V2(O2) = 1,5*(1 y) (л).

Vсум.(CH4) = y + (1 – y) = 1 (л);

Vсум.(O2) = 2y + 1,5*(1 – y) = 1,5 + 0,5y (л);

Vсум.(CH4, O2) = 1 + 1,5 + 0,5y = 2,5 + 0,5y (л);

φ(CH4) = Vсум.(CH4) : Vсум.(CH4, O2) = 1 : (2,5 + 0,5y) = 0,375.

Звідси y = 0,3333.

Отже, в отриманій суміші газів СО і CO2 вуглекислий газ займає третину об’єму, тобто φ(СО2) = 33,33 %.

4. Задача «Добриво»

 1. Найважливіші елементи для рослин — K, N, P. Серед цих елементів у кислій солі Кальцію може бути лише Фосфор (кислоти Нітрогену є одноосновними й не утворюють кислих солей). Х — Фосфор.

 2. Сполука Кальцію — сіль оксигеновмісної кислоти Фосфору. Визначаємо масову частку Оксигену в сполуці:

w(O) = 100 % – 23,26 % – 2,91 % – 18,02 % = 55,81 %.

Виводимо формулу сполуки:

CaxHyPzOq; x : y : z : q = 23,26/40 : 2,91/1 : 18,02/31 : 55,18/16 =

= 0,582 : 2,91 : 0,581 : 3,49 ≈ 1 : 5 : 1 : 6.

Формула сполуки — CaH5PO6, або СаHPO4 · 2H2O.

 1. Для складання рівняння термічного розкладу сполуки визначаємо кількість речовини води, яка виділяється із 1 моль сполуки Кальцію:

Mr(СаHPO4 · 2H2O) = 172; n(H2O) = 0,2093 · 172 : 18 = 2.

Рівняння термічного розкладу сполуки при 300 °С:

СаHPO4 · 2H2O = CaHPO4 + 2H2O↑.

5. Задача «Хімічний конверт»

1) CuCl2 + 2NaOH = Cu(OH)2↓ + 2NaCl

2) Cu(OH)2 = CuO + H2O

3) CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O

4) CuO + H2 = Cu + H2O

5) Cu + S = CuS

6) 2CuS + 3O2 = 2CuO + 2SO2

7) CuCl2 + Na2S = CuS↓ + 2NaCl

8) CuCl2 + Zn = Cu + ZnCl2

Реакції 2, 4, 5 та 6 йдуть при нагріванні.

6. Тест

1. 1В, 2Г, 3А, 4Г, 5Б

2. БВАГ

3. БВГА

4. А

5. Г

6. В

7. Б

8. А, Б

9. Г

10. Б

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Всеосвіті 3 роки!

Святкуємо гучно та з подарунками!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

до розіграшу подарунків залишилось
00
00
00
00