Бібліотека методичних матеріалів

Вже додано: 419 835 матеріалів

Об'єднуємо знання та досвід освітян з всієї України.

Золота грамота за поширення досвіду.
Золота грамота за поширення досвіду.

Психологія – наука, що вивчає закономірності функціонування та розвитку психіки. Роль психології сьогодні є неоціненною, адже вона використовується у різних сферах життя людини (при прийомі на роботу, під час навчального процесу тощо).

В своєму розвитку психологія пройшла чотири етапи. Починаючи з античності, психологію здебільшого розглядали як науку про душу. А от вже з XVII століття це поняття перейшло до свідомості людини, адже науковців цікавили процеси пізнання світу та самопізнання. Саме тому активно використовувався метод спостереження.

Починаючи з ХХ століття, активно проводяться експерименти та спостереження, що досліджують реакції, вчинки та поведінку людини. Впроваджуються об’єктивні методи отримання та аналізу результатів. Цей період називають психологією поведінки.

І сучасний етап – власне психологія. В основі вивчення – психіка людини і тварини, її об’єктивні закономірності, прояви та механізми функціонування. Тут вже враховуються суб’єктивні особливості конкретного об’єкту: психічні процеси (пам'ять, мислення, емоційно-вольові тощо), стани (апатія, ейфорія, депресія тощо) та властивості (характер, здібності, темперамент, мотивація та інші).

Сучасна психологія спрямована на дослідження поведінки об’єктів, їх внутрішніх психічних процесів та станів з подальшим практичним застосуванням результатів.

Вивчення психології спрямоване на розуміння сутності різних психічних явищ та закономірностей їх існування, навчання управляти ними. Головним завданням варто відзначити можливість використання результатів психологічних досліджень для підвищення ефективності діяльності людини, підтримку та корекцію психічного здоров'я з врахуванням індивідуальних особливостей.

Психологія в шкільному навчанні відіграє також дуже важливу роль. Принципи нової освітньої реформи полягають у створенні програм викладання, спираючись на індивідуальні особливості учнів, а також на основні вікові психічні характеристики дітей. Окрім стандартних знань, активно використовуються методики нейропсихологічної діагностики, що вивчає дитячу психологію, процеси мозкової діяльності в їх нормальному та патологічному станах. 

Багато дітей не встигають в шкільному навчанні. Тут на допомогу і приходить психологія та її галузі. Вони визначають природу таких відставань і в подальшому створюються методики корекційно-розвивального навчання, які допомагають відновити нормальне психічне функціонування дитини та покращити її успішність. І це лише один з напрямків її використання. 

Також педагоги мають володіти основами психології, щоб легше знаходити підходи до учнів, знати їх потреби та правильно обирати методики викладання матеріалу, залежно від ситуації, мотивувати дітей, підтримувати їх старанність та жагу до навчання тощо.
 

Пошук методичних матеріалів
Очистити фільтр Критерії пошуку:
  • Для предмету: Психологія
10 327 матеріалів
Поради психолога "Тренінги для батьків".
Психологія
Інші методичні матеріали
13.06.2021
15
0
10 327 матеріалів