і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

Програма літнього пришкільного табору з денним перебуванням

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Програма літнього пришкільного табору з денним перебуванням «Веселка»

 розроблена для дітей від 6-12 років і розрахована на дві зміни роботи (29.05.2017 – 16.06.2017)

     Літо – найвеселіша для дітей пора року. Адже  влітку найдовші та найцікавіші канікули. Неповторні тому, що пригоди літа не повторюються з року в рік, а дарують нові види відпочинку, цікаві розваги, нові зустрічі. Стільки всього цікавого можна побачити, навчитись та зробити. А ще підрости, зміцніти, порозумнішати.

      МЕТА ПРОГРАМИ

Метою діяльності цього дитячого закладу відпочинку є реалізація права кожної дитини на повноцінний відпочинок, забезпечення змістовного дозвілля, задоволення інтересів і духовних запитів відповідно до індивідуальних потреб.

      ЗАДАЧІ ПРОГРАМИ

    Задачі програми.  Програма літнього пришкільного табору з денним перебуванням «Веселка» має не тільки навчальне, а й виховне, розвиваюче та оздоровлююче значення, як того вимагає «Національна доктрина розвитку освіти України в ХХI сторіччі».

Навчальні:

 • розширення, узагальнення і закріплення знань про природу та взаємозв'язки у

 ній, взаємодію і взаємовплив людини і природи;

 •   розширення, узагальнення і закріплення знань про історію рідного краю, традиції;

 •  формування креативного, творчого мислення;

 •  розвиток вміння донести до оточуючих свої думки, почуття, емоції за допомогою  малюнка, поробки, колективної композиції.

Виховні:

 •  всебічний гармонійний розвиток особистості;

 • оволодіння правилами та нормами моральної поведінки;

 • розвиток інтелектуальних можливостей;

 • виховання поваги до людей праці та її результатів;оволодіння уміннями й навичками трудової діяльності;

 • створення оптимальних умов для формування здорового організму людини;

 • формування санітарно-гігієнічних умінь та навичок;

 • формування почуття прекрасного;

 • виховання почуття відповідальності за сучасне і майбутнє живого світу;

 • оволодіння знаннями та вміннями творити прекрасне в житті;

 • розвиток естетичного відношення до оточуючого середовища;

 • виховувати вміння працювати як самостійно, так і в колективі;

 • відродження кращих традицій українського народу довкіллям;

 • сприяння поліпшенню взаємовідносин батьків і дітей;

 Розвивальні:

 • вдосконалення вміння спілкуватися з природою, гармонізуючи свій внутрішній світ;

 • забезпечення вільного інтелектуального розвитку дітей;

 • вдосконалення їх здібностей, талантів;

 • пробуджувати зацікавленість, винахідливість;

 • розвиток уяви, уваги, креативного мислення;

 • формування духовної культури,

 • розвиток творчих здібностей кожної дитини;

 • розвиток наполегливості, цілеспрямованості, рішучості і незламності у

досягненні поставленої цілі.

 Оздоровлюючі:

 • організація повноцінного відпочинку кожної дитини;

 • поєднання природоохоронної діяльності і цікавого різноманітного пізнавального відпочинку;

 • сприяння оздоровлення душі і тіла.

ОЗДОРОВЧА ПРОГРАМА.

Відпочиваючи у пришкільному закладі відпочинку діти повинні не тільки зберегти, а й укріпити своє здоров’я. Цьому сприятимуть такі заходи:

 • огляд дітей медичним працівником;

 •  проведення ранкової гімнастики;

 • прийняття сонячних і повітряних ванн;

 • організація пішохідних прогулянок;

 •  дотримання режиму дня;

 •  організація спортивних заходів;

 •  підвищення рівня духовної культури;

 • створення атмосфери розуміння і доброзичливості.

Організаційно-педагогічна робота.

Організаційно-педагогічна робота включає слідуючі напрями:

 1. Організаційна;

 2. Робота з об’єднання колективу;

 3. Профілактична робота з охорони життя дітей  і попередження надзвичайних ситуацій;

4. Робота з активізації творчих здібностей дітей;

5. Робота з патріотичного виховання;

6. Робота з розвитку навичок самоврядування;

7. Аналітична діяльність по роботі програми.

Організаційна діяльність

 • комплектування табору кадрами;

 • наради при директорі, заступнику директора з навчально-виховної роботи по організації літнього відпочинку учнів;

 • проведення інструктажів з вихователями з техніки безпеки і охороні здоров’я дітей;

 • проведення батьківських зборів «Про активний відпочинок учнів у літньому пришкільному закладі з денним перебуванням.

Робота з об’єднання колективу

 Досягнення поставленої мети можливо за умови спільної роботи згуртованого колективу.  Для цього проводяться слідуючі заходи:

 • комунікативні ігри на знайомство;

 • психологічні ігри на виявлення лідерів;

 • ігри, які сприяють згуртуванню колективу.

Профілактична робота з охорони життя дітей  і попередження надзвичайних ситуацій

Інструктажі для дітей:

1. Інструктаж з охорони життєдіяльності.

2. Інструктаж «Йдемо вулицями міста»

3. Інструктаж «Правила дорожнього руху»

4. Інструктаж «Обережно: отруйні рослини!»

5. Інструктаж «Правила поведінки під час грози»

6. Інструктаж «Правила поведінки під час поїздки автобусом»

7. Інструктаж «Правила поведінки на спортивному майданчику»

8. Інструктаж «Правила поведінки у громадському транспорті»

9. Інстурктаж «Профілактика захворювання: педикульоз, туберкульоз, кишкові     інфекції».

10. Інструктаж «Охорона здоров’я влітку»

11. Інструктаж «Техніка безпеки під час проведення спортивних ігор»

12. Інструктаж «Попередження дитячого травматизму».

13. Інструктаж «Тварина на вулиці: не хижі, але небезпечні».

14. Інструктаж «Правила протипожежної безпеки влітку»

15. Інструктаж «Обережно: незнайомці!».

16. Інструктаж «Правила користування електроприладами».

17. Інструктаж «Дотримуйся особистої безпеки»

18. Інструктаж «Будь уважним: дикорослі рослини і гриби»

19. Інструктаж «Надання першої медичної допомоги»

 

Бесіди, проведені  медичним працівником:

1. «Про здоровий спосіб життя»

2. «Що таке здоров’я? Якщо ти захворів …»

3. «Про шкоди, яку приносить вживання наркотиків, алкоголю»

4. «Як зберегти зір?»

5. «Про шкідливий вплив надмірного перебування на сонці»

 Бесіди, проведені  представниками різних служб, вихователями закладу відпочинку:

1. «Вогонь – друг чи ворог?»

2. «Ваші дії при пожежі»

3.  Конкурс малюнків «Ти і вогонь»

4. «Правопорушення і відповідальність за них

 5. «Якщо ти вдома сам»

 6. «Правила дорожнього руху повинен знати і дотримуватись кожен»

7. «Бережись автомобіля»

8. «Будь уважним, пішохід!»

 Робота з активізації творчих здібностей дітей:

 • ярмарок ідей і пропозицій;

 • конкурси малюнків;

 • оформлення куточків загону;

 • робота в гуртках;

 • колективні творчі справи;

 • заходи на розвиток творчого мислення.

 • Робота з патріотичного виховання:

 • екскурсіяселом, до парку;

 • фотовиставка «Рідні краєвиди»;

 • бесіди «Історія нашого села», «Як ти бережеш красу рідного села?»;

 • усний журнал «Історія нашого селаа».

Робота з розвитку навичок самоврядування:

 • психологічна гра на виявлення лідерів у загонах;

 • розподіл обов’язків;

 • розподіл доручень;

Аналітична діяльність по роботі програми:

 • попередній збір даних про вихованців табору;

 • кольорова анкета «Райдуга настрою»;

 • аналіз анкет дітей і батьків по закінченню зміни.

Етапи розвитку програми

Реалізація програми включає три періоди.

       ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

 • Розв’язування організаційних питань

 • Прийом дітей до табору.

 • Ознайомлення із законами табору.

 • Адаптація дітей до умов табору.

 • Анкетування дітей з метою виявлення їх інтересів і можливостей.

 • Формування колективів загону.

 • Введення в сюжетно-рольову гру.

 • Оформлення куточків загонів.

 • Урочисте відкриття табору

 • Аналіз організаційного періоду для дітей, загонів, педагогів.

Очікуваний результат:

 • загальне уявлення про план роботи у таборі;

 • формування загонів;

 • визначення творчих планів кожного загону;

 • корекція діяльності дітей;

 • надання методичної допомоги вихователям.

 

 ОСНОВНОЙ ПЕРІОД

  Проведення спортивно-оздоровчих, творчих заходів, природоохоронної  і пропагандистської діяльності.

 • Створення умов для самореалізації дітей у системі пришкільного табору з урахуванням їх інтересів.

 Очікуваний результат:

 • створення атмосфери дружби і довіри, сприятливої для кожної дитини;

 • сприяти вихованню екологічної культури дітей і дорослих;

 • сприяти розвитку творчих здібностей.

ПРИНЦИПИ ТАБОРУ  "Веселка"

 • Підсумок результатів табірної зміни. Закриття зміни.

 • Підсумкове анкетування дітей і їх батьків.

 • Педагогічний аналіз результатів зміни.

 • Рішення організаційних питань за скінчення зміни.

Очікуваний результат:

 • оздоровлення дітей, укріплення їх здоров’я;

 • формування потреби в духовному і фізичному здоров’ї;

 • набуття дітьми позитивного життєвого досвіду, вміння будувати позитивні відносини з іншими без конфліктів;

 • розвиток соціальної активності дітей.

 ЗАКЛЮЧНИЙ ПЕРІОД

1Принцип демократичності взаємовідносин. Спілкування дорослих і дітей повинно базуватися на засадах поваги і довіри одне до одного, бажанні створити спільну ситуацію успіху, яка буде сприяти розвитку кожної       особистості.

2Принцип шанобливого відношення до оточуючої природи, частиною якої ми є. Щодня ми повинні згадувати про це і з подякою допомагати природі,економно використовувати її дари, охороняти і пропагандувати екологічну культуру оточуючим.

3. Принцип творчої індивідуальності.  Кожна дитина має здібності і повинна їх щодня розвивати. Тільки реалізуючи в щоденній роботі над собою свій потенціал, вона має  змогу стати творчою індивідуальністю.

4Принцип диференціації виховання. Всі діти різні. Тому вихователі повинні будувати роботу з ними відповідно до їх психолого-педагогічних характеристик, створювати умови для їх розвитку, сприяти переключенню з одного виду діяльності на інший, щоб уникнути перевтоми і суму одночасно.

 

         Закон господаря – ми маленькі господарі свого дому, села, країни, тому  

      повинні підтримувати в ньому лад.

Закон співчуття -  ми люди і відрізняємося від тварин здатністю до співчуття, не проходимо бездушно поряд з тими, хто потребує допомоги, будь це деревце, тваринка чи людина.

 Закон небайдужості -  коли хтось шкодить природі, не стій осторонь, поясни йому його помилку, зробіть разом добру справу.

Закон пунктуальності – час це єдине, чого не можна повернути чи наздогнати, бережімо свій час і оточуючих.

Закон поваги – тебе оточують люди, дорослі чи малі. Кожен з них має свої думки, уподобання, але разом ви робите велику справу. Поважаймо один одного!

Закон відповідальності за себе – кожен вже доросла людина, і хоча про вас піклуються, ти теж повинен відповідати за себе. Спочатку подумай, а потім зроби.

Закон саморозвитку – кожна людина на життєвому шляху повинна розвиватися, інакше вона нікуди не прийде. Розвивай свої здібності, постійно вчись новому, знайди справу до душі.

 Педагоги зобов’язані

 • Мати свій план роботи і виконувати його.

 • Організовувати активний відпочинок на протязі дня, який би сприяв       природоохоронній роботі.

 • Приймати участь у всіх заходах разом з дітьми.

 • Дати кожній дитині свободи вибору і творчості.

 • З розуміння відноситися до дітей

 • Знати про знаходження кожної дитини на протязі дня.

 • Бути щирим у своїх почуттях.

 • Допомогти кожній дитині, коли їй важко.

 • Вірити в можливості кожної дитини і загону в цілому.

  Педагоги  мають право

 • Бути не керівником, а товаришем.

 • Допомагати дітям в реалізації їх ідей.

 • Виховувати не тільки словом, а особистим прикладом.

 • Частіше згадувати якими вони були в дитинстві.

Діти  зобов’язані

 • Обов’язково дотримуватись режиму.

 • Бережливо відноситися до майна табору.

 • Приймати участь у всіх заходах.

 • Знайти справу собі до душі.

 • Бути корисним для інших.

 • Вірити у себе і свої сили.

 • Реалізовувати свої здібності і таланти.

 • Не сумувати.

Діти мають право

 • Мати свою точку зору і вміти її відстоювати.

 • Розділити з педагогами відповідальність за організацію життя у таборі.

 • Мати час на заняття за захопленнями.

 • Обговорювати будь-які питання, пов’язані з життям табору.

 • Фантазувати. Робити винаходи, творити.

 

Для того щоб організувати самоврядування в таборі «Веселка на початку зміни відбувається ділова гра, за підсумками якої вибирається найвищий орган влади в таборі – Король. Він координує і контролює роботу загонів, розв’язує питання, які актуальні на сьогодні.

Рада королівства збирається кожного дня для розв`язання справ сьогодення.

За що начисляються бали:

 • за участь у табірному заході;

 • за зайняті призові місця;

 • за відвідування гуртка;

 • за самостійну організацію ранкової зарядки;

 • за допомогу в організації заходу;

 • за самостійний випуск газети;

 • за внесення креативних ідей щодо організації роботи у таборі.

         За що знімаються бали:

 • за прояви бездушного відношення до природи, до братів наших менших;

 • за забруднення мовлення, образи,

 • за порушення режиму табору;

 • За запізнення на виховний захід.

 

Ресурс

Призначення

Джерело фінансування і матеріальна база

Відповідальні

Ігрові кімнати

Відпочинок, ігри дітей

Матеріальна база школи.

 

Начальник табору, вихователі,

технічний персонал.

Спортивна зала.

Заняття спортом, змагання (у випадку дощової погоди)

Матеріальна база школи.

 

Інструктор з фізичного виховання

 

Спортивна площадка

Лінійка, проведення ігор на свіжому повітрі, спортивні змагання.

Матеріальна база школи.

 

Інструктор з фізичного виховання

 

Шкільне подвір`я

Справи загону, естафети, ігри-мандрівки

Матеріальна база школи.

Начальник табору, вихователі

Актова зала

Святкові заходи, театральні постанови, концерти

Матеріальна база школи.

Начальник табору, вихователі.

Медичний кабінет

Медичний контроль, допомога при пораненнях.

Матеріальна база школи.

Медичний робітник школи.

Шкільна бібліотека

Ознайомлення з літературою дітьми і педагогами табору.

Матеріальна база школи.

Бібліотекар

Кімнати гігієни

Санвузли

Матеріальна база школи.

Начальник табору, вихователі, технічний персонал.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Програма літнього пришкільного табору з денним перебуванням «Веселка»
 • Додано
  23.02.2018
 • Розділ
  Виховна робота
 • Тип
  Робоча програма
 • Переглядів
  8031
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  4
 • Номер матеріала
  HG108376
 • Вподобань
  0
Курс:«Інтернет-ресурси для опитування і тестування»
Левченко Ірина Михайлівна
24 години
1000 грн
490 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь