Проект з інформатики «Фіксики в комп’ютерному світі»

Опис документу:
можна запропонувати учням після вивчення теми «Правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики.». Це міні-проект, часу на його реалізацію потрібно тиждень.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Назва проекту:

«Фіксики в комп’ютерному світі»

Мета проекту:

 • навчальна: формування в учнів уявлення про правила безпеки;

 • розвиваюча: розвиток логічного мислення, креативності; уміння аналізувати, зіставляти, порівнювати, виділяти головне, встановлювати причинно - наслідкові зв'язки, винахідливість;

 • виховна: виховувати охайність уважність, інформаційну культуру, дружність до інших.

Опис проекту:

можна запропонувати учням після вивчення теми «Правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики.». Це міні-проект, часу на його реалізацію потрібно тиждень.

Складові та етапи роботи над проектом.

Організаційний етап

 1. Проблема В класі висить оголошення:

Вчитель може організувати обговорення проблеми:

-Хто написав таке оголошення? (Сімка)

-Чому Сімка написала таке оголошення? (тому, що привела в комп’ютерний кабінет свого молодшого братика, який побачив, що задимів комп’ютер.)

-Чи можемо ми допомогти? Як? (так, порадимо Сімці як пояснити Нулику правила поведінки в комп’ютерному класі та дії при виникненні непередбачених ситуацій в комп’ютерному класі.)

-А для нас чим це буде корисним? (пригадаємо всі правила поведінки в комп’ютерному класі та засвоїмо правила поведінки при задимленні комп’ютера).

 1. Проектування (планування), роботи у проекті.

(Планування роботи у проекті та аналіз зробленого здійснюється поетапно.)

Викликавши інтерес та бажання допомогти, вчитель спонукає учнів до дії, використовуючи інтерактивну технологію «Мозковий штурм»:

-Як організувати роботу, щоб допомогти Сімці розповісти Нулику всі правила?

Давайте поміркуємо і запишемо наші пропозиції. Кожен учень пише коротко на аркуші свої пропозиції, висловлює їх, ми не критикуємо, слухаємо, робимо для себе помітки, потім обговорюємо, що кожна пропозиція може нам дати.

Наприклад пропозиції дітей можуть бути такими:

 • До кого звернутися за допомогою?

 • Як вибратися з класу?

 • Як врятувати комп’ютер від загорання?

 • Що таке щиток?

Як дати відповіді на поставлені питання?

  • розпитати вчителя,

  • роздивитися план евакуації на коридорі,

  • робота з довідниковими матеріалами в бібліотеці,

  • пошук в Інтернеті зображень, розповідей, відео.

Вчитель добре готується і продумує всі можливі варіанти, враховуючи індивідуальні особливості, щоб залучити до роботи більше дітей. Оскільки в другому класі ще не всі можуть правильно сформулювати свою думку, вчитель використовує прийом «перефраз»: ти хотів сказати … ? … нам пропонує… (я так тебе зрозуміла?) (уточнення, чіткість формулювання пропозиції).

Пошуковий Підготовчий етап

 1. Пошук інформації,

Збирання необхідної інформації. На пошук інформації вистачить 3 дні. Діти це роблять самостійно. Зібрану інформацію необхідно проаналізувати в класі. Про всі зібрані матеріали потрібно дати можливість дітям розповісти, висловити свої ідеї, пропозиції і використати їх у проекті. Непотрібних матеріалів і нецікавих бути не може, тут потрібна особлива майстерність вчителя. Обговорення ідей сприяє формуванню мовленнєвої та інформаційної компетентності.

Аналітичний етап

 1. Проектування (планування),

Вчитель спонукає дітей до аналізу знайдених матеріалів, планування наступного етапу роботи у проекті:

 • Що знайшли, дізналися?

 • Що можна показати, яким чином? (презентація… відео…хто виконає…)

 • Про що можна розказати, хто розкаже, що буде супроводжувати розповідь? (створення мультимедійної презентації, підготовка виступу перед класом … хто виконає…)

 • Хто вміє придумувати, складати вірші, малювати? Можна скласти книжечку на тему: «Як опанувати всі правила безпеки в комп’ютерному кабінеті?»

 • Малюнки – знаки.

 • Лист Сімці (хто напише, що вміщуватиме лист).

Під час цього етапу спонукаємо дітей до опису, проектування бажаних кінцевих результатів. Діти об’єднуються в групи за інтересами. Оскільки групи працюють в основному самостійно, то перед тим проводиться групова бесіда – інструктаж «Як правильно працювати в групі» (взаємодопомога, вірність обов’язку, почуття відповідальності за прийняті рішення…). Розподіляють завдання між групами та між дітьми в кожній групі, обговорюють хто чим буде займатися, обирають лідера в кожній групі, планують етапи виконання завдань, час на виконання. Під час роботи діти обговорюють проблеми, що виникають; контролюють, аналізують і оцінюють свою діяльність. Всередині групи виникає інтенсивний обмін інформацією. Спосіб обговорення: сповіщати свою думку всім членам групи по колу «за сонечком». Це дисциплінує учнів, привчає стежити за своєю мовою, уважно слухати товариша, дає можливість висловлювати свою думку кожному учневі. Колективна робота привчає учнів до взаємної відповідальності, навчає вирішувати організаційні проблеми, дозволяє формувати в учнів уявлення про те, як це робиться в реальній практиці: від постановки задачі до аналізу здобутих результатів.

Практичний етап

Щоденно в групах підводиться рефлексивний підсумок: що зроблено, як працювали, які завдання залишилося виконати.

 1. Результат діяльності ( або Продукт):

 • Міні книжечка на тему: «Як опанувати всі правила безпеки в комп’ютерному кабінеті?»

 • Малюнки- знаки поведінки при небезпеці в комп’ютерному класі.

 • Мультимедійна презентація.

Презентаційний етап

Презентування (представлення , оприлюднення результату).

 • Презентація про правила поведінки (виступ перед учнями класу).

 • Анонс міні книжечки з правилами на згадку Нулику (виступ перед учнями класу).

 • Представлення розроблених знаків поведінки в комп’ютерному класі.

Кожна група обирає доповідача, готує розповідь. Встановлюють час на виступ для кожної групи.

Підсумковий етап

Завершення роботи у проекті.

Підсумки проекту проводяться з допомогою рефлексії, проводиться само та взаємо оцінювання роботи у проекті:

-Я хочу подякувати…за….допомогу, міні книжечку…критику…вміння керувати, організувати роботу…

-Я навчився…шукати інформацію, робити памятку,

-Я вважаю…. що ми допомогли Сімці навчити Нулика правилам поведінки в компютерному класі.

-Я зрозумів….як планувати роботу…як добре, що є друзі, які допомагають

-Для мене було цікавим….

Учні ще не усвідомлюють значимості проведеної роботи, тому підводить підсумки вчитель: «Діти, у вас вийшло так цікаво, ви працювали колективно, у командах, як дорослі. Я з гордістю можу сказати, що ви створили ПРОЕКТ. Ми навчилися під час проекту:

Перелік ключових компетентностей,

розвиток яких передбачено проектом:

 • Планувати;

 • Висловлювати свою думку;

 • Планувати роботу і виконувати заплановане;

 • Опрацьовувати літературу та Інтернет матеріали;

 • Проводити спостереження, фіксувати результати та робити висновки;

 • Оформлювати роботу;

 • Робити книжку на згадку;

 • Створювати презентації, виступати перед аудиторією;

 • Працювати в групі;

 • Створення знаків поведінки (малюнки);

 • Формувати навички самооцінки.

Результати, які одержали учні в проекті:

результатом є досвід, вміння, компетентності, практичні навички.

Де це можна застосувати? Це допоможе при вивченні інших предметів, в різних життєвих ситуаціях.

Нас запросили розповісти про наш проект у 2А, 2Б… класах.» Презентування проекту можна повторить для учнів інших класів, але тоді потрібно почати з короткої розповіді про проблему і роботу над її вирішенням.

 • Лист Сімці, відправлення листа. (Цей етап сприяє формуванню писемного мовлення, мовленнєвої і інформаційної компетентності). В лист можна вмістити фото з -книжки, малюнки-знаки з презентування результатів роботи. (формується ІКТ- компетентність). Отримання листа – подяки від Сімки, розміщення його на стенді при вході до класу.

Після виступу дітей можна нагородить всіх (не виділяючи нікого). Подяки, оголошення дуже просто зробить у програмі Publisher, медальки у програмі Excel. Цей проект може бути першим в роботі другокласників, можна їм допомогти відповідними написами-картками, щоб звернути їх увагу на способи та методи оцінювання, виховувати вміння бачити хороші вчинки, оцінювати добрі справи.

Шосте "П" проекту - це його портфоліо, тобто папка, у якій зібрані всі робочі матеріали, у тому числі чернетки, щоденні плани, звіти тощо.

Проект – це процес, який дає можливість отримати конкретний результат - позитивну мотивацію дітей до пізнавальної, пошукової діяльності, самоосвіти, розвитку самостійності, виховує відповідальність.

Виконала: Прибитько Марія Миколаївна.

Університетський колледж імені Бориса Грінченка.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з МАТЕМАТИКИ залишилося:
0
3
міс.
2
2
дн.
1
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!