Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Природотерапія для дітей, що постраждали внаслідок воєнних дій
»
Взяти участь Всі події

Проблеми душевної рівноваги, повноцінного життя. Психологічно переконливе розкриття внутрішнього стану людини. Символічні образи. Поетика імпресіонізму (за новелою М. Коцюбинського "Intermezzo")

Українська література

Для кого: 10 Клас

28.01.2022

219

4

0

Опис документу:

Презентація до уроку М. Коцюбинський. Новела "Intermezzo".Опис біоадекват

Тема. Проблеми душевної рівноваги, повноцінного життя, специфіки творчого процесу. Психологічно переконливе розкриття внутрішнього стану людини. Символічні образи. Поетика імпресіонізму.

СЛАЙД 1.

Мета: (формувати компетентності): предметні - літературознавчу: уміння розпізнавати й аналізувати новелістичний твір; пошуково-дослідницьку: визначення символічних образів; допомогти учням розібратися у своєрідній образній системі; розкрити символічні образи; пояснення глибокого психологізму новели, особливості її композиції; викликати інтерес до творчості письменника; поглиблення знань про імпресіонізм у літературі, ключові - допомогти усвідомити, що оптимізм і життєствердження-важливі духовні цінності буття людини; з’ясувати причини настрою ліричного героя, його подібність із автором; розвивати образне мислення, уміння сприймати й аналізувати художній текст; розвивати образне мислення та вміння висловлювати свої думки; сприймати художній текст у його єдності з життям. СЛАЙД 2. 2 хв.

Тип уроку: урок пошуку істини

Обладнання: текст новели М.М. Коцюбинського «Intermezzo», підручник з укр. літ. для 10 кл.(за ред.О. Авраменка.), фліпчарт, кюаркоди, презентація до уроку.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ . Мотивація навчання школярів

1.З’ясування емоційної готовності до уроку

2. Оголошення теми, мети, завдань уроку.

Епіграф до уроку:(учні зап. у зошити). СЛАЙД 3

В хвилини розчарування та розпуки мене раз у раз

рятувала моя незвичайна любов до природи.

М. Коцюбинський 2 хв.

До нього ми повернемось наприкінці уроку

3.Актуалізація опорних знань і власного досвіду (усне міркування)

СЛАЙД 4 до 5 хв.

 • Сьогодні ми зможемо пересвідчитися ще й у тому як може впливати природа на стан людини?

ІІІ . Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу.

 1. Слово вчителя.

На попередньому уроці ми з вами вивчили літературний термін новела:

 1. Що ж таке новела?

Новела – невеликий розповідний твір про незвичайну життєву подію з несподіваним закінченням.

Літературознавець Валерій Шевчук, досліджуючи творчий доробок М.Коцюбинського, писав, що докорінно змінилася манера письма митця в 1900 – 1902 рр., коли, за визначенням академіка Єфремова, письменник знаходить сам себе і стає тим незрівнянним Коцюбинським, яким ми його знаємо, тобто утверджує свій «сонячний імпресіонізм». Імпресіоністичне письмо вимагає від митця неабиякого таланту, особливої чутливості, вміння писати образно, переконливо й лаконічно. Таким майстром і став Коцюбинський. Валерій Шевчук захоплено пише: «Ніхто ніколи ні до Коцюбинського, ні після нього не створював пластикою слова такого виключного враження, і саме в тому нам бачиться немеркнуча велич його художніх творів-картин». До 3 хв.

 1. Робота в зошитах. СЛАЙД 5

Impression – враження. Імпресіонізм як мистецький напрям виник у французькому живописі в ХІХ – на початку ХХ століття і був характерний тим, що відтворював не саму дійсність, а те, як вона впливає на людину, її емоції, душевний стан.

Отже, імпресіоністам важливо було простежити, як людська душа відгукується на добро і зло, на красу і потворність, на будь-які подразники зовнішнього світу.

Наприкінці 19 століття риси імпресіонізму проникають в українську літературу, яка дедалі більше тяжіє до психологізму, до художніх прийомів, що найглибше передають людські настрої і стани. Імпресіоністичне письмо властиве творам Василя Стефаника, Ольги Кобилянської, Григорія Косинки, окремим творам – Миколи Хвильового, Володимира Винниченка. До 5 хв.

Риси імпресіонізму:

 • психологізм у змалюванні персонажів;

 • прагнення відтворити найтонші зміни в настроях, схопити миттєві враження;

 • особливий лаконізм прози;

 • ритмічність;

 • багатство відтінків у змалюванні дійсності;

 • збільшена увага до кольорів, звуків, яскравих деталей;

 • одночасна відмова від великих соціальних проблем.

Основне завдання – витончене відтворення суб’єктивних вражень, мінливих відчуттів і переживань без заглиблення в їх суть.

«Intermezzo» - твір особливий, не схожий на будь-який інший. В ньому не має разгорнутого сюжету, зовнішнього конфлікту, діалогів і полілогів, які пожвавлюють сюжет, а є царство природи, панування Божої краси, розкіш барв і велич рідної землі. І все це в одне ціле зболеним авторським «я», яке шукає зцілення в обіймах природи.

 • Чи же новела «Intermezzo» незвична?

 • Дійовими особами. До 2 хв.

 1. Складання схематичного розташування дійових осіб – символічних образів. Робота з текстом. Розкриття символічних образів СЛАЙД 6 7 хв.

Автор використовує прийом контрасту, зображуючи «пошуки відпочинку».

 • На які групи можна поділити всі образи новели? (робота в групах):образи-персонажі: ліричний герой – митець, який приїхав у село на відпочинок; селянин, якого митець зустрів у полі; образи-символи: сонце, ниви в червні, три білі вівчарки, зозуля, жайворонок; утома, людське горе, залізна рука міста.

Для вчителя.

Моя утома — зневіра, надломленість, депресія, розчарування .

Ниви у червні (ниви в червні тільки починають набирати сили) — символізують життєву енергію, а її так не вистачає головному герою.

Сонце — символ вічності, космічної енергії, сили.

Три білих вівчарки :самозакохана Пава — дворянство, Трепов — жандармерія (кличкою стало прізвище міністра внутрішніх справ), «дурний Оверко» — принижене і темне селянство, якому досить дати трошки волі і воно вже не кинеться ні на кого.

Зозуля (народний образ) — символ, що втілює надію і життя (образ часу).

Жайворонки — символ творчого піднесення.

Залізна рука города — потяг і саме місто, що вторгається в життя особистості.

Людське горе — становище народу.

Образ ночі — символ краси, одухотвореної Богом.

Образ білих мішків — образ повішених людей.

 1. Складання світів ліричного героя. Робота з інтерактивною дошкою. До 5 хв.

Світи ліричного героя

Світ «моїй утоми» Світ «сонця»

Видимі Невидимі

 1. Гімнастика для очей. СЛАЙД 7 3 хв.

 2. Метод біоадекватна технологія. Дітям пропонується намалювати асоціації (за уривками новели). СЛАЙД 8 До 7 хв.

Біоадекватна методика викладання, специфіка якого заключається в режимі чергування роботи правої і лівої півкуль головного мозку, т.б. релаксаційної і активної форм сприйняття і засвоєння навчальної інформації. Звідси і назва методики – релаксаційно-активна.

Ейдотехніка (у перекладі з грецьк. "eidos" означає "образ") — це технологія з обробки, зберігання та відтворення інформації; сукупність найефектив­ніших та перевірених протягом багатьох років як ав­торських, так і класичних прийомів запам'ятовування.

Ейдетизм — здатність дуже яскраво уявляти собі предмет, якого немає в полі нашого зору. Ейдетичний образ є суб'єктивним, яскравим, візуальним, тому ейдотехніку ще називають "жива"пам'ять.

«Я утомився.»

«Се ти одягла землю в камінь й залізо, се ти через вікна будинків — тисячі чорних ротів — вічно дихаєш смородом.»

«Здавалось, город витягує в поле свою залізну руку за мною і не пускає.»

«Якийсь зелений хаос крутився круг мене і хапав бричку за всі колеса, а неба тут було так багато, що очі тонули в нім, як в морі…»

«Розплющую очі і раптом бачу у вікнах глибоке небо і віти берези.»

«На небі сонце — серед нив я.»

«Волошки дивляться в небо.»

«Я п'ю тебе, сонце, твій теплий зцілющий напій, п'ю…»

«Коли лежиш в полі лицем до неба і вслухаєшся в многоголосу тишу полів…»

«І благословен я був між золотим сонцем й зеленою землею.»

«Ми таки стрілись на ниві — і мовчки стояли хвилину — я і людина.»

«Город знову простяг по мене свою залізну руку на зелені ниви.»

 1. Слово вчителя.

Який можемо зробити висновок? Як бачимо, інтермецо займає центральне місце в цьому ланцюжку. До нього були втома, стрес і лише після нього приходить рівновага. У природі ми повинні шукати перепочинку, душевної гармонії. Природа – це останній шанс для тих, хто втратив віру у власні сили, віру в життя. І герой не тікає від суспільства, а лише намагається відновити свої сили.

- Яка основна думка новели? (Людина не може бути самотньою. Завдання митця – служити своєю творчістю народові. Герой говорить: «Йду між люди. Душа готова, струни тугі, вона вже грає»).

Підсумовуючи урок, я хочу знову повернутись до епіграфу «...».

Візьміть і ви ці слова за гасло всього вашого життя. Невідомо, кому і скільки доля відміряла радощів, журби, любові, страждань. І як би там не було, коли відчуєте, що вам важко, що вас втомили люди, то підведіться і шукайте порятунку в природі. Подаруйте собі інтермецо, перерву, так, як це зробив ліричний герой новели «Intermezzo», бо дійсно самотність людини на природі наповнює її щастям.

Ліна Костенко писала: «Отак, як є, а може бути гірше, а може бути зовсім, зовсім зле...» в таких випадках нехай вам допоможуть слова давньої молитви: «Дай вам, Боже, витримати те, що ви не можете змінити, дай вам, Боже, змінити те, що ви не можете витримати, дай вам, Боже, розуму відрізнити одне від одного».

ІV. Рефлексія. Підготовка до ЗНО. Гра «Перший мільйон». СЛАЙД 9

1.Оцінювання учнів до 1 хв.

V. Домашнє завдання.

1. Доведіть, використовуючи цитати з твору, що герой, переживши тяжку душевну кризу, здатен знову повернутися до активного життя.

2. Прочитати повість М.Коцюбинського «Тіні забутих предків».

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Чотирнадцяте січня Класна робота Проблеми душевної рівноваги, повноцінного життя, специфіки творчого процесу. Психологічно переконливе розкриття вн...
Слайд № 1

Чотирнадцяте січня Класна робота Проблеми душевної рівноваги, повноцінного життя, специфіки творчого процесу. Психологічно переконливе розкриття внутрішнього стану людини. Символічні образи. Поетика імпресіонізму. (М. Коцюбинський «Іntermezzo»). Оригинальные шаблоны для презентаций: https://presentation-creation.ru/powerpoint-templates.html Бесплатно и без регистрации.

Мета: допомогти усвідомити, що оптимізм і життєствердження-важливі духовні цінності буття людини; викликати інтерес до творчості письменника; погли...
Слайд № 2

Мета: допомогти усвідомити, що оптимізм і життєствердження-важливі духовні цінності буття людини; викликати інтерес до творчості письменника; поглибити знання учнів з інших предметів, допомогти школярам розібратися у своєрідній образній системі; з’ясувати причини настрою ліричного героя, його подібність із автором; розвивати образне мислення, уміння сприймати й аналізувати художній текст; розкрити символічні образи; розвивати образне мислення та вміння висловлювати свої думки; сприймати художній текст у його єдності з життям. Оригинальные шаблоны для презентаций: https://presentation-creation.ru/powerpoint-templates.html Бесплатно и без регистрации.

В хвилини розчарування та розпуки мене раз у раз рятувала моя незвичайна любов до природи. М. Коцюбинський Оригинальные шаблоны для презентаций: ht...
Слайд № 3

В хвилини розчарування та розпуки мене раз у раз рятувала моя незвичайна любов до природи. М. Коцюбинський Оригинальные шаблоны для презентаций: https://presentation-creation.ru/powerpoint-templates.html Бесплатно и без регистрации.

Усне міркування «Коло думок» 1. Чи можна самотність вважати ліками душі? 2. Які методи використовуєте ви, коли хочете зняти напругу, скинути втому?...
Слайд № 4

Усне міркування «Коло думок» 1. Чи можна самотність вважати ліками душі? 2. Які методи використовуєте ви, коли хочете зняти напругу, скинути втому? 3. Сьогодні ми зможемо пересвідчитися ще й у тому, як може впливати природа на стан людини? Оригинальные шаблоны для презентаций: https://presentation-creation.ru/powerpoint-templates.html Бесплатно и без регистрации.

Робота в зошитах Impression – враження. Імпресіонізм як мистецький напрям виник у французькому живописі в ХІХ – на початку ХХ століття і був характ...
Слайд № 5

Робота в зошитах Impression – враження. Імпресіонізм як мистецький напрям виник у французькому живописі в ХІХ – на початку ХХ століття і був характерний тим, що відтворював не саму дійсність, а те, як вона впливає на людину, її емоції, душевний стан. Риси імпресіонізму: психологізм у змалюванні персонажів; прагнення відтворити найтонші зміни в настроях, схопити миттєві враження; особливий лаконізм прози; ритмічність; багатство відтінків у змалюванні дійсності; збільшена увага до кольорів, звуків, яскравих деталей; одночасна відмова від великих соціальних проблем. Основне завдання – витончене відтворення суб’єктивних вражень, мінливих відчуттів і переживань без заглиблення в їх суть. Оригинальные шаблоны для презентаций: https://presentation-creation.ru/powerpoint-templates.html Бесплатно и без регистрации.

Складання схематичного розташування дійових осіб – символічних образів. Робота з текстом Моя утома Ниви в червні Три білі вівчарки Зозуля Залізна р...
Слайд № 6

Складання схематичного розташування дійових осіб – символічних образів. Робота з текстом Моя утома Ниви в червні Три білі вівчарки Зозуля Залізна рука города Людське горе Сонце Жайворонки Ліричний герой, селянин Оригинальные шаблоны для презентаций: https://presentation-creation.ru/powerpoint-templates.html Бесплатно и без регистрации.

Слайд № 7

Творча робота за допомогою ейдотехніки
Слайд № 8

Творча робота за допомогою ейдотехніки

Підготовка до ЗНО Гра «Перший мільйон» https://learningapps.org/display?v=pcqp66st322
Слайд № 9

Підготовка до ЗНО Гра «Перший мільйон» https://learningapps.org/display?v=pcqp66st322

Домашнє завдання 1. Доведіть, використовуючи цитати з твору, що герой, переживши тяжку душевну кризу, здатен знову повернутися до активного життя. ...
Слайд № 10

Домашнє завдання 1. Доведіть, використовуючи цитати з твору, що герой, переживши тяжку душевну кризу, здатен знову повернутися до активного життя. 2. Прочитати повість М. Коцюбинського «Тіні забутих предків».  

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.