Природознавство - методичні матеріали

Природознавство є комплексом наук про природу, її взаємозв’язки та системи. Воно нерозривно п ов’язане з іншими предметами (фізика, біологія, хімія, географія тощо) міжпредметними інтегрованими зв’язками.

Головною метою при вивченні даного предмета є здобуття учнями природознавчої компетентності шляхом засвоєння знань про людину і природу. До основних цілей, які ставляться під час навчання природознавству, можна віднести формування природничих знань у дітей (вони мають розуміти основні поняття та мати уявлення про предмети та явища, що їх оточують, та їх взаємозв’язки); формування природничих умінь (вміти розрізняти об’єкти природи, рослини, тварин тощо).

Навчання природознавству також позитивно впливає на розвиток психічних процесів дитини, її розумової діяльності. Діти вчаться порівнювати, доводити свою точку зору, активно використовуючи перцептивну, мисленнєву, імажитивну та інші види розумової діяльності. 

Діти набувають досвіду навчально-пізнавальної та практичної природоохоронної діяльності, формують навики самостійної роботи та групової, засвоюють норми морально-етичного ставлення до природи та людини.

Сучасне природознавство пройшло вже три етапи розвитку і зараз перебуває на четвертому. Першу стадію – натурфілософію – можна охарактеризувати активними спостереженнями, знання здебільшого базувалися на здогадках. В основі лежав синтез природничих і філософських ідей.

Друга стадія розвитку природознавства припадає на XVII – кінець XIX століття і вже називається аналітичним природознавством. В хід активно вступають експерименти та математичне викладання отриманих результатів. Цей період характеризується великою кількістю відкриттів: закони класичної механіки, всесвітнього тяжіння, періодичного закону, теорії еволюції тощо. Розвиваються і пов’язані з природознавством науки: хімія, біологія та інші. В центрі досліджень здебільшого стоять об’єкти природи, а не процеси. Головним принципом було визнано сталість природи та незалежність її елементів.

Третя стадія характеризується синтетичним природознавством (кінець ХІХ – початок ХХ століття). В цей період вже активно відбуваються дослідження як самих об’єктів, так і процесів, що відбуваються в природі. Визначаються залежності між всіма процесами та явищами. Життя вивчається як сукупність безперервно протікаючих хімічних реакцій.

І от вже наприкінці ХХ століття розпочався новий етап розвитку природознавства, який отримав назву інтегрального. Йому характерне розширення масштабів досліджень, об'єднання дисциплін та напрямків наукових розробок. Природа розуміється як цілісна система з еволюційним розвитком.

Сучасне природознавство є багатогранною наукою, яка використовує різноманітні методи досліджень та поєднує інтегровані знання з усіх можливих дисциплін. 
 

Пошук методичних матеріалів
Очистити фільтр
  • Природознавство
6 585 матеріалів
Урок «Якщо ми подивимося в небо вночі…»
Природознавство
Інші методичні матеріали
03.07.2020
18
0
0
Презентація до уроку "Гриби: їстівні та отруйні"
Природознавство
Презентація
30.06.2020
34
0
6
Конспект уроку "Гриби: їстівні та отруйні"
Природознавство
Конспект
30.06.2020
38
0
3
Презентація "Цікаві факти про голубів"
Природознавство
Презентація
27.06.2020
36
0
0
Презентація на тему: «Ялинковий цвіт»
Природознавство
Презентація
27.06.2020
20
0
0
Презентація "Цікаві факти про тварин"
Природознавство
Презентація
27.06.2020
21
0
0
Презентація "Цікаві факти про мишей"
Природознавство
Презентація
27.06.2020
22
0
0
Презентація "Цікаві факти про бджолу"
Природознавство
Презентація
27.06.2020
22
0
0
Презентація "Цікаві факти про гриби"
Природознавство
Презентація
27.06.2020
17
0
0
Презентація «Неймовірні дива природи»
Природознавство
Презентація
27.06.2020
23
0
0
Сценарій "Тиждень природничих дисциплін"
Природознавство
Інші методичні матеріали
22.06.2020
43
0
2
Календарно-тематичне планування природознавство 5 клас.
Природознавство
Інші методичні матеріали
21.06.2020
31
0
0
Презентація "Три стани води"
Природознавство
Презентація
21.06.2020
38
0
3
6 585 матеріалів