Презентація з біології для учнів 7 класів "Процеси життєдіяльності тварин: розв'язок практичних робіт та завдань"і"

Біологія

28.03.2020

1412

32

0

Опис документу:
У презентації представлений розв’язок завдань з біології для учнів 7 класів з теми "Процеси життєдіяльності тварин" за параграфами 34-40 підручника В.Соболя. Може бути корисним для самоперевірки школярів практичних робіт та завдань протягом дистанційного навчання
Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Процеси життєдіяльності тварин Розв’язок завдань на допомогу учням під час виконання практичних робіт та завдань для самоперевірки протягом дистанц...
Слайд № 1

Процеси життєдіяльності тварин Розв’язок завдань на допомогу учням під час виконання практичних робіт та завдань для самоперевірки протягом дистанційного навчання до підручника Соболь В.І., Біологія, 7 клас, §§ 34 - 40

Самоперевірка д/з §34, Живлення тварин, стор. 152, Навчаємось пізнавати А8. Жук-гнойовик звичайний Б3. Сисун печінковий В1. Рак річковий Г4. Їжакбі...
Слайд № 2

Самоперевірка д/з §34, Живлення тварин, стор. 152, Навчаємось пізнавати А8. Жук-гнойовик звичайний Б3. Сисун печінковий В1. Рак річковий Г4. Їжакбілочеревий Д6.Сарна європейська Е2. Дикий голуб припутень Є7.Сова вухата Ж5. Ласка звичайна Різноманітність живлення тварин Видова назва Спосібживлення Систематична належність Жук-гнойовик Сапротрофнеживлення Членистоногі, Комахи, Жуки Сисун печінковий Зоофагія Плоскі черви, Сисуни Рак річковий Зоофагія Членистоногі, Ракоподібні, Вищі, Десятиногі Їжакбілочеревий Зоофагія Хордові, Ссавці, Комахоїдні Сарна європейська Фітофагія Хордові, Ссавці,Оленеподібні, Жуйні Дикий голуб припутень Фітофагія Хордові, Птахи, Голубові Сова вухата Зоофагія Хордові, Птахи, Совоподібні Ласка звичайна Зоофагія Хордові, Ссавці, Хижі, Куницеві

Самоперевірка д/з §35, Травлення тварин, стор. 156, Навчаємось пізнавати Видова назва Середняmтіла mкорму / Відсотокmтіла Відносно розмірів тіла Ми...
Слайд № 3

Самоперевірка д/з §35, Травлення тварин, стор. 156, Навчаємось пізнавати Видова назва Середняmтіла mкорму / Відсотокmтіла Відносно розмірів тіла Миша хатня 50 г 20% 50г – 100% х - 20% х= 0.01 кг 0,01кг/0,05 кг = 0,2 0,2˃ 0,001 у 20 разів Африканський саванний слон 8000 кг 1% 8000кг – 100% х – 1% х= 80 кг 80кг/8000кг= 0,01 Накілограммаси,мишіпотрібноу 20разівбільшеїжі Значеннятравлення:отриманняенергіїдляжиттєдіяльностітварин Біологія+ Еволюція «Особливості травної системи тварин» 1.Риби В.Однотипнізуби,язикбезм’язів,відсутністьслиннихзалоз 2. Амфібії Д.Мускулистийязик,слинабезферментів, клоака 3. Рептилії А.Окремадиференціаціязубів,рухливийязик,слиннізалозизтравнимиферментами, клоака 4. Птахи Б. Відсутність зубів, слинні залози з травними ферментами, шлунок із двох відділів, короткий кишечник, клоака 5. Ссавці Г.Зубидиференційованінагрупи,слиннізалозизтравнимиферментами,шлунокізтравнимизалозамийрозвиненимим’язами

Самоперевірка д/з §36, Дихання тварин, стор. 159 - 160 Біологія+ Література «Людина-амфібія» Іхтіандр,який мав би зябра й легені одночасно, потребу...
Слайд № 4

Самоперевірка д/з §36, Дихання тварин, стор. 159 - 160 Біологія+ Література «Людина-амфібія» Іхтіандр,який мав би зябра й легені одночасно, потребував би особливої будови серця (у риб, які дихають зябрами – двокамерне, у ссавців – чотирикамерне, к/с (у риб одне коло кровообігу, у ссавців два). Тварини мають різний механізм газообміну: зябра вбирають О2, розчинений у воді, а легені – О2 повітря й потрібніповітроноснішляхи. Інтенсивність обміну речовин тварин, які дихають легенями більша. Неможливо створити таку істоту штучно. Деякі тварини мають такіособливості дихання: амфібії – шкірне та легеневе; деякізябродихаючімають додаткове дихання через шкіру, кишки, плавальний міхур; птахи мають окрім легенів ще додаткові повітряні мішки, які забезпечують подвійне дихання та постійний потік свіжого повітря; Протягом життя може змінюватись тип дихання: пуголовки дихають зябрами, дорослі амфібії – легенями; личинка бабок-одноденок розвивається у воді та дихає трахейними зябрами, дорослі – трахеями; Болотні черепахи дихають легенями, взимку у воді черезслизові оболонки ротової порожнини та клоаки. Дводишнірибикрім зябрового дихання, мають легеневе, що дає перевагу виживання при пересиханні водойм.

Самостійна робота з ілюстраціями 1. Тип дихання у риб – зябровий, етап – зовнішнєдихання 2. У жаб легеневий тип дихання та дихання черезшкіру, етап...
Слайд № 5

Самостійна робота з ілюстраціями 1. Тип дихання у риб – зябровий, етап – зовнішнєдихання 2. У жаб легеневий тип дихання та дихання черезшкіру, етап – зовнішнє дихання 3. У ящірок легеневий тип дихання, етап - зовнішнє 4. Еволюція дихання хребетних тварин (риб, амфібій, рептилій, ссавців) здійснювалась у напрямку від зябрового дихання у воді до легеневого з поступовим ускладненням будови легенів (від гладенькихдо комірчастих), при цьому збільшувався об’єм легенів Біологія + Хімія «Кисень у вільному стані» Живі організми дихають сумішшю газів, де О2 становить 21%. Кисень-будівельник Кисень-руйнівник Окиснення речовин призводить до розщеплення складних речовин з вивільненням енергії та утворенням простих речовин, необхідних для організму Чистий кисень є сильним окисником й може зашкодити тканинам та викликати отруєння

Самоперевірка д/з §37, Транспорт речовин у тварин, стор. 163-164 Практична робота №4 Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин 1. Завд...
Слайд № 6

Самоперевірка д/з §37, Транспорт речовин у тварин, стор. 163-164 Практична робота №4 Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин 1. Завдання на зіставлення Риби Г. Серце 2-камерне, з венозною кров’ю. Одне коло кровообігу. Дуг аорти немає, від серця відходить черевна аорта 2. Амфібії В. Серце 3-камерне. Два кола кровообігу. Через артеріальнийконус від шлуночка відходить черевна аорта, яка ділиться на судини 3. Рептилії А. Серце 3-камерне з неповною перегородкою. Два кола кровообігу. Від шлуночка відходять права й ліва дуга аорти, які над серцем зливаються 4. Птахи Д. Серце 4-камерне. Двакола кровообігу. Від лівого шлуночка відходить права дуга аорти 5. Ссавці Д.Серце4-камерне. Два колакровообігу.Відлівогошлуночкавідходитьлівадугааорти

2. Кровоносні системи хребетних тварин 1. Риби 2. Амфібії 3. Рептилії 4. Птахи 5. Ссавці 3. Основні напрямки ускладнення кровоносної системи хребет...
Слайд № 7

2. Кровоносні системи хребетних тварин 1. Риби 2. Амфібії 3. Рептилії 4. Птахи 5. Ссавці 3. Основні напрямки ускладнення кровоносної системи хребетних тварин 2-камерне серце (риби) → 3-камерне серце (амфібії, рептилії) → 4-камерне серця (птахи, ссавці) 2)однеколокровообігу(риби) → два колакровообігу(амфібії,рептилії, птахи,ссавці) 3) Кров венозна (риби) → кров змішана (амфібії, рептилії) → артеріальна та венозна кров не змішується Висновки: спільні риси –наявність серця, кровоносних судин, крові, функція; відмінне– будова (кількість камер серця), кількість кіл кровообігу, змішана або не змішана артеріальна та венозна кров

§37, Транспорт речовин у тварин, стор. 164 Антарктична крижана риба Біологія+ Екологія «Дихальні пігменти крові» Кровантарктичних рибNotothenioidei...
Слайд № 8

§37, Транспорт речовин у тварин, стор. 164 Антарктична крижана риба Біологія+ Екологія «Дихальні пігменти крові» Кровантарктичних рибNotothenioideiмайже позбавлена еритроцитів, гемоглобіну. Уміст заліза в 25 разів нижчий, аніж у інших риб. Крижанарибаздатнавсмоктуватикисеньбезпосередньов плазмукрові, яка йпостачаєкисеньдовсіхчастинтіла. Кроварктичнихрибнабагаторідша, упорівняннізкров’юіншихтварин, томурибаздаєтьсяпрозорою. Із зниженням температур збільшується розчинність О2, що компенсуєтьсявідсутністю еритроцитів та гемоглобіну. Вкровіантарктичнихрибутворюютьсяособливі«білки-антифрізи»,якінедаютькровікристалізуватисьпримінусовійтемпературі.

Самоперевірка д/з Виділення тварин, стор. 168 Навчаємось пізнавати 1.Вправа назіставленняорганів виділення (1-5) із групами тварин (А-Д) та їх пред...
Слайд № 9

Самоперевірка д/з Виділення тварин, стор. 168 Навчаємось пізнавати 1.Вправа назіставленняорганів виділення (1-5) із групами тварин (А-Д) та їх представниками (а-д) 1.Протонефридії Д. Плоскічерви б.Планарія 2.Метанефридії А. Кільчасті черви в. Медична п’явка 3. Зелені залози В. Зелені залози д. Лангуст 4.Мальпігієвісудини Г. Комахи а. Махаон 5. Нирки Б. Хребетні г. Морський лев

Виділення тварин, стор. 168 1. Сом звичайний 2. Вивільга 3. Леопард Навчаємось пізнавати 2.Вправа назіставленнятипу органів виділення, шляхів виділ...
Слайд № 10

Виділення тварин, стор. 168 1. Сом звичайний 2. Вивільга 3. Леопард Навчаємось пізнавати 2.Вправа назіставленнятипу органів виділення, шляхів виділення та групи тварин занітрогенвміснимпродуктом виділення Тип органів виділення Шляхи виділення Група тварин занітрогенвміснимпродуктом виділення 1. Нирки 1. Розчинення продуктів обміну й видалення з сечею 1. Амоніак 2. Нирки 2. Перетворення продуктів обміну в нешкідливі 2. Сечовакислота (нерозчинна) 3. Нирки 3. Перетворення продуктів обміну в нешкідливі 3. Сечовина

Самоперевірка д/з Виділення у тварин, стор. 168 Біологія+ Екологія життя «Чому плачуть морські рептилії та птахи?» Чому «плачуть» черепахи, крокоди...
Слайд № 11

Самоперевірка д/з Виділення у тварин, стор. 168 Біологія+ Екологія життя «Чому плачуть морські рептилії та птахи?» Чому «плачуть» черепахи, крокодили, ігуани, пінгвіни, альбатроси та інші морські мешканці? Чому їхні сльози солоні? Ниркиплазунів,птахів—недосконалийінструментдлявилученнянадмірусолей. Длявилученняїхзорганізмууморськихтваринрозвинулисяособливізалози,щодопомагаютьниркам.Залози,яківиділяютьрозчинисолей,розміщенібілясамих очей. Коли вонипрацюютьнаповнусилу,здається,нібитвариниплачутьгіркимислізьми.

Самоперевірка д/з §39, Опора тварин, стор. 171-172 Практична робота №5 Порівняння будови скелетів хребетних тварин 1. Завдання на розпізнавання еле...
Слайд № 12

Самоперевірка д/з §39, Опора тварин, стор. 171-172 Практична робота №5 Порівняння будови скелетів хребетних тварин 1. Завдання на розпізнавання елементів скелета І. Риби (окунь) Череп Хребет Плечовийпояс Тазовий пояс Ребра Скелет непарних плавців Скелет передніх кінцівок Скелет задніх кінцівок ІІ.Амфібії (жаба) ІІІ. Рептилії (ящірка) ІV.Птахи (голуб) V.Ссавці (кролик)

2.Завдання на зіставлення групи хребетних тварин (1-5) з особливостями скелету (А-Д) Риби А. Череп кістковий або хрящовий зі щелепами.Хребет з двох...
Слайд № 13

2.Завдання на зіставлення групи хребетних тварин (1-5) з особливостями скелету (А-Д) Риби А. Череп кістковий або хрящовий зі щелепами.Хребет з двох відділів – тулубового й хвостового. Грудні клітка відсутня. Скелет парних плавців має хрящові або кісткові промені 2. Амфібії Д. Череп кістково-хрящовийплоский. Хребет з 4 відділів: шийний, грудний, крижовий і хвостовий. Грудної клітки немає 3. Рептилії В. Череп кістковий з твердим піднебінням. Хребет з 5 відділів: шийний, грудний, поперековий, крижовий і хвостовий. Грудна клітка є 4. Птахи Г. Череп кістковий, тонкостінний. У хребті є складний криж. Грудна клітка утворена ребрами, які мають два відділи й гачки, та грудиною, що має кіль. Кістки кінцівок зростаються й зменшується їхня кількість 5. Ссавці Б. Череп кістковийзі збільшеним мозковим відділом та диференційованими зубами. У шийному відділі хребта 7 хребців Висновок: риси подібностіскелета хребетних – внутрішній скелет (ендоскелет); виконує опорну функцію, вздовжтіла є хребет,тавідділи: скелет голови, тулуба, поясів кінцівок та кінцівок риси відмінностів будові скелета пов’язані з пристосуванням до різним умов життя у різних середовищах

Опора тварини, стор. 172 Біологія+ Хімія життя «Кальцію карбонат» Кальцію карбонат-найважливіша і найпоширеніша сполука кальцію. Хімічна формула Са...
Слайд № 14

Опора тварини, стор. 172 Біологія+ Хімія життя «Кальцію карбонат» Кальцію карбонат-найважливіша і найпоширеніша сполука кальцію. Хімічна формула СаСО3. В природі зустрічається у вигляді кількох різновидів: вапняк, крейда, мармур, кальцит, арагоніт.У живій природі бере участь у побудові опорних структур різних тварин і людини. Усі різновидності карбонату кальцію, крім гідрокарбонатуСа(НСО3)2,нерозчинні у воді, що важливо для виконання опорної функції скелета

Самоперевірка д/з §40, Рух тварин, стор. 176 Навчаємосяпізнавати Завдання на застосування знань: зіставлення назвтварин із їхнім зображенням, визна...
Слайд № 15

Самоперевірка д/з §40, Рух тварин, стор. 176 Навчаємосяпізнавати Завдання на застосування знань: зіставлення назвтварин із їхнім зображенням, визначення типів симетрії та способу життя й середовища існування тварин Назви тварин Тип симетрії Спосіб життя Середовище життя 1. Колоніальна коловертка Радіально-променева Прикріплений Водне 2.Медуза-аурелія Радіально-осьова Активний Водне 3. Риба-їжак Двобічна Активний Водне Висновок:симетрія тіла пов’язана зі способом життя, еволюцією м’язів та особливостями рухом тварин

Опора тварини, стор. 176 Слимак виноградний Рак відлюдник Біологія+ Мистецтво «Асиметрія» Асиметрі́я(від дав.-гр.ασυμμετρία — «неспівмірність», від...
Слайд № 16

Опора тварини, стор. 176 Слимак виноградний Рак відлюдник Біологія+ Мистецтво «Асиметрія» Асиметрі́я(від дав.-гр.ασυμμετρία — «неспівмірність», від дав.-гр.μετρέω — «вимірюю») — відсутність або порушення симетрії Асиметричними тваринами єчеревоногімолюски, раки-самітники

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.