Бібліотека методичних матеріалів

Вже додано: 419 997 матеріалів

Об'єднуємо знання та досвід освітян з всієї України.

Золота грамота за поширення досвіду.
Золота грамота за поширення досвіду.

Правознавство – наука, яка вивчає державу і право, соціальні та суспільні норми та правову організацію діяльності політичної системи в цілісності. Вона розглядає все це в юридичному контексті, визначає закономірності виникнення, розвитку та функціонування держави та права.

Як і всі інші науки, правознавство покликане виконувати ряд функцій: теоретико-пізнавальну (виявляє, фіксує та обґрунтовує державно-правові явища, принципи та напрямки діяльності державно-правових інститутів тощо), методологічну (використовує методологію юриспунденція для дослідження державно-правових явищ), ідеологічну (формує правові погляди, розвиває правову культуру суспільства) та практично-прикладну (розробка юридичної практики, формування державної політики, роз’яснення тих чи інших державно-політичних рішень тощо).

Так як учні – члени суспільно-правових відносин, то предмет правознавство покликаний ознайомити їх з основами правових знань, сформувати в них правову культуру, окреслити рамки правової поведінки та виховати повагу до держави та її правотворчих традицій.

Правознавство сприяє розвитку критичного мислення, логіки, розумінню певних політичних та правових процесів. Сприяє здатності до аналізу та оцінки різних життєвих ситуацій відповідно до законів права, створенню правових цінностей та свідомого використання цих норм в повсякденному житті.

Система права розглядається з позиції справедливості. Особлива увага приділена суб’єктним правовідносинам, так як діти перш за все мають усвідомити свої права та обов’язки, вміти використовувати їх для власного захисту та інтересів, вибирати правомірні моделі поведінки в різних ситуаціях тощо.

Система правової освіти має починатися ще з дошкільної освіти. Так у дошкільних навчальних закладах діти у формі гри стикаються з певними нормами поведінки, розуміють поняття поваги до інших.

В початковій школі вчителі знайомлять дітей з правилами та нормами школи, розповідають коротко про основні права дітей, правила поведінки на вулиці, розглядають державну символіку, знайомляться з головними принципами Конституції, повагою до людської честі та гідності.

В середній школі формуються знання про вищі органи влади України, діти знайомляться з основними аспектами різних напрямків права (сімейного, трудового, кримінального тощо), вивчають поняття злочину та правопорушень і розглядають можливі наслідки таких дій.

Сутність такого навчання полягає в його міжпредметній інтеграції. Діти не вивчають ще право як предмет, проте його елементи з'являються в інших предметах.

І більш поглиблене навчання наступає у старшій школі. Діти знайомляться з основними правовими документами, вчаться в них орієнтуватися, розуміти термінологію. Ведуться дискусії та обговорення тих чи інших повчальних ситуацій, в яких діти аргументують свою позицію, спираючись на правові норми та закони тощо.

Без знань правових основ суспільство не може повноцінно функціонувати, а отже для його гармонійного розвитку діти повинні усвідомлювати необхідність їх вивчення. Завдання ж вчителя – подати матеріал цікаво та невимушено, щоб виникло бажання до самонавчання та заглиблення в предмет.

Пошук методичних матеріалів
Очистити фільтр Критерії пошуку:
  • Для предмету: Правознавство
1 906 матеріалів
Урок з теми "Криміналістика"
Правознавство
Інтерактивні матеріали
10.06.2021
20
0
"Щодо етапів виконання Програми"
Правознавство
Наукова робота
30.05.2021
21
0
1 906 матеріалів