і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

Права людини ( з нагоди проголошення Загальної Декларації прав людини)

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ПРАВОЗНАВСТВО, 10 КЛАС

Права людини ( з нагоди проголошення Загальної Декларації прав людини)

Мацука А.С.,Мангушська ЗОШ №2

вчитель першої кваліфікаційної категорії.

Мета: ознайомити учнів з правовими документами , які затверджують основні права людини: Загальною Декларацією прав людини, Конституцією України; формувати правову свідомість учнів, розуміння важливості знань з проблеми прав людини та дитини;

- розвивати критичне мислення учнів, комунікативні та соціальні навички;

- показати тісний взаємозв’язок конституційних прав та обов’язків, виховувати потребу в правомірній поведінці в юридично значущих ситуаціях, потребу давати оцінку вчинків людей, власних дій з позиції права.

Тип уроку: комбінований, інтегрований.

Обладнання: мультимедійний проектор, мультимедійна дошка, індивідуальні завдання, персональні комп’ютери, тексти Конституції України, Загальної Декларації прав людини.

Хід уроку:

Організаційно-мотиваційний момент.

Урок, який ми проведемо сьогодні, далеко не простий, адже нам доведеться засвоїти, систематизувати та застосувати знання, здобуті не тільки з курсу «правознавство», ми також звернемось до курсу «Історія України». Зверніть увагу на епіграф до нашого уроку, слова відомого просвітника Франції Ж.-Ж. Руссо:

«Давайте менше говорити про обов’язки дітей, а більше про їхні права».

Як ви розумієте цей вислів? Як ви вважаєте, про що піде мова на нашому уроці?

Вчитель знайомить учнів з темою уроку. Визначається мета і завдання спільної діяльності.

Актуалізація знань.

Слова вчителя: Проблема прав людини завжди була і залишається актуальною у сучасній незалежній державі ім’я якої Україна. Куди ми не підемо, яка б ситуація нас не спонукала, кожен з нас повинен знати свої права.

Шановні присутні! Сьогодні ми будемо говорити про права людей. Ми знаємо, що робити і до кого звертатися, коли заболіла голова або в разі нападу апендициту. А як бути, коли порушуються права підлітка? До кого звертатися, кому довіряти, кого запитувати? Як поводитися в тій або іншій ситуації? Саме на ці питання ми спробуємо сьогодні відповісти. Ми спробуємо поглянути на самих себе, які ми є, що у нас є спільного, а що відмінного? І що слід зробити для того, аби нам усім було добре серед ровесників, серед дорослих у класі, в гімназії, на вулиці.

Отже, що ж спільного між вами всіма, тими, хто знаходиться в цьому приміщенні? (Примірна відповідь: ми всі навчаємося в одному класі;всі живемо в Мангуші; нас навчають одні й ті ж учителі; ми всі живемо в сім'ях; нас лікують лікарі; країна, в якій ми живемо, - це Україна.)

А в чому ми відмінні? (Примірна відповідь: є хлопчики, є дівчатка; у нас різна зовнішність; ми по-різному навчаємося; нам подобаються різні уроки; любимо різні ігри; маємо різний стан здоров'я; різні за характером; кожен має свою улюблену страву; не всі мають батьків, у декого немає тата).

А чи є щось спільне між вами й дітьми з інших країн? Що вас об'єднує?

(Примірна відповідь: Ми всі - діти, де б ми не жили; усі діти хочуть жити в сім'ї; усім дітям необхідно навчатися, щоб потім нормально жити й працювати; усі діти хочуть, щоб їх любили і приділяли увагу; усі діти страждають від того, коли з ними погано поводяться дорослі або змушують тяжко працювати; коли діти хворіють, вони чекають, що їх будуть доглядати й лікувати; усі діти хочуть мати друзів; усі діти живуть на Землі.)

Як суспільство може забезпечити нам всім належні умови для життя?

(Примірна відповідь: Суспільство має розробити й прийняти такі закони, які захистять нас, наші права)

Вивчення нового матеріалу.

Ознайомлення з планом уроку:

 1. Історія боротьби за права людини.

 2. Поняття про права людини і громадянина

 3. Міжнародні документи в галузі прав людини. Робота з поняттями.

 4. Класифікація прав і свобод людини.

Слово вчителя: Історія боротьби за права людини. Біблія та добіблійні джерела містили положення про цінності людського життя, недоторканість людського життя, недоторканість приватної власності, про заборону посягання на честь і гідність приватної власності.

Давайте поміркуємо разом, які приклади з історії ви знаєте, коли права людини принижувались або взагалі не дотримувались?

Група «Історики» презентує випереджальне завдання.

( Примірний зміст відповіді:Права людини мають довгу й цікаву історію. Вони тісно пов’язані з розвитком моральних правил і духовних цінностей людей. Почуття свободи, рівності, власної гідності проявлялись у людства поступово – від античного уявлення про нерівність людей до філософії природних прав людини епохи Просвітництва, «Білля про права у США та «Декларації прав людини і громадянина» у Франції. У різних країнах права людини записувалися в різних документах: конституціях, законах, деклараціях. Попри відмінності в поглядах на права людини, існують загальні підходи до цієї проблеми: обмеження використання сили і застосування насильства у стосунках між людьми, покарання для тих, хто порушує правила, прийняті суспільством, забезпечення прав і свобод людини державами за допомогою національних законів. Друга світова війна (1939-1945рр.) продемонструвала жахливі факти порушення прав людини. Світ побачив сутність політики геноциду. У багатьох країнах утверджувалося переконання в тому, що необхідні спільні дії для забезпечення прав і свобод людини на міжнародному рівні. У 1945 р. було створено комісію ООН з прав людини, яка мала підготувати міжнародні документи, що визначали б права і свободи людини. Робота над документом відбувалася в умовах складної дипломатичної боротьби, а його ухвалення було результатом розгляду і узгодження різних поглядів і точок зору. В результаті документ був прийнятий 48 державами, 8 держав від голосування утрималися (країни соціалістичного табору на чолі з СРСР).

Слово вчителя: Права людини – природні, невідчужувані права, що належать людині з моменту народження. Права громадянина - це права, пов’язані із фактом громадянства, приналежності людини до певної держави. Конституційне право людини – це закріплені в Конституції можливості суб’єкта правових відносин задовольняти особисті потреби людини, які відповідають рівню розвитку суспільства і держави.

Група «Правознавці», повідомлення «Твій вік – твої права!»

Учень 1. Вік: від моменту народження до 14 років ( можлива презентація) Тебе називають: малолітнім. Твоя дієздатність: часткова, тобто ти можеш вчиняти не всі угоди, а тільки дрібні побутові правочини. Це означає, що згідно з діючим Цивільним кодексом ти можеш купувати в магазині будь - які продукти, канцелярські товар, інші речі і предмети. Також ти можеш укладати 4 угоди, спрямовані на отримання вигоди, які не потребують нотаріального посвідчення або державної реєстрації. У випадку, якщо ти не можеш укласти угоду, від твого імені можуть виступити батьки, усиновителі або опікуни. Крім того ти маєш:

 • право на визнання тебе творцем об’єкта права інтелектуальної власності;

 • право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди твоїй честі чи репутації ;

 • вимагати використання свого імені у зв’язку із використанням твору, якщо це практично можливо, або забороняється таке використання імені ;

 • використовувати псевдонім;

 • надати відкриттю, автором якого є, своє ім’я чи спеціальну назву тощо.

Згідно з Сімейним кодексом незалежно від віку можеш висловлюєш свою думку про те, з ким із батьків, у разі розірвання шлюбу в суді, ти хотів би проживати після розлучення

Учень 2. Ти народився:

 • ти здобуваєш право на громадянство;

 • маєш право на те щоб твої батьки зареєстрували факт твого народження в органах державної реєстрації актів цивільного стану;

 • маєш право на ім'я, по батькові та прізвище;

 • маєш право жити і виховуватися в сім'ї, знати своїх батьків, отримувати від них захист своїх прав і законних інтересів;

 • на твоє ім'я може бути відкритий рахунок в банку.

Учень 3. Тобі 2 місяці :

 • маєш право відвідувати ясла;

 • можеш бути усиновленим.

Тобі 3 роки:

 • маєш право відвідувати дитячий садок.

Тобі 7 років З цього віку ти:

 • даєш згоду на зміну свого імені та прізвища;

 • ти повинен сплачувати за проїзд у громадському транспорті.

Учень4. Тобі 10 років:

 • спільно з батьками визначаєш своє місце проживання.

Тобі 11 років:

 • за вчинення особливо тяжкого злочину або в разі повторного вчинення злочину тебе можуть направити до соціальної реабілітації.

Вік: від 14 років до 18 років.

 • Тебе називають: неповнолітнім.

 • Твоя дієздатність: ти набрав вже певний життєвий досвід, можеш усвідомлювати і відповідати за свої вчинки. Тому закон дає тобі право самостійно розпоряджатися своїми заробітком, стипендією та іншими доходами, здійснювати дрібні побутові і деякі інші операції.

 • Ти можеш вносити вклади у кредитні установи і розпоряджатися і здійснювати авторські права. Також ти можеш здійснювати авторські права у галузі науки, літератури чи мистецтва. Інші угоди ти можеш здійснювати за письмовою згодою батьків, усиновителів, опікунів.

Учень 5. Тобі 14 років. З цього віку:

 • ти даєш письмову згоду для виходу з громадянства України разом з батьками за їх клопотанням;

 • можеш вибирати собі місце проживання, за винятком обмежень, які встановлюються законом;

 • якщо батьки проживають окремо, сам визначаєш місце свого проживання;

 • ти вправі розпоряджатися своїм заробітком, стипендією та іншими доходами;

 • брати участь у розпорядженні аліментами, які одержані для її утримання, а також і на самостійне одержання аліментів та розпорядження ними;

 • можеш здійснювати права автора у галузі науки, літератури чи мистецтва;

 • самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися вкладом, внесеним нею на своє ім'я (грошовими коштами на рахунку);

 • можеш працювати за згодою одного з батьків для виконання у вільний від навчання час легкої праці але не більше 18 годин на тиждень;

 • маєш право вимагати скасування усиновлення;

 • маєш право керувати велосипедом при русі по дорогах;

 • можеш вступати в молодіжні громадські об'єднання;

 • маєш право звернутися за захистом своїх прав та інтересів безпосередньо до суду;

 • маєш право на звернення до суду за захистом прав та інтересів своєї дитини.

Пам'ятай, що ти підлягаєш кримінальній відповідальності за деякі злочини.

Учень 6. Тобі 16 років

 • ти отримуєш паспорт;

 • ти маєш право змінити своє ім’я чи прізвище;

 • ти маєш право самостійно влаштовуватись на роботу, яка триває не більше 36 годин на тиждень;

 • ти маєш право водити мотоцикл;

 • ти можеш бути визнаний повністю дієздатним, якщо працюєш за трудовим договором, у тому числі за контрактом, або за згодою батьків, усиновителів або піклувальника займаєшся підприємницькою діяльністю;

 • можеш бути членом кооперативу;

 • можеш вступити в шлюб, але за наявності поважних причин (вагітність, народження дитини).

Пам'ятай, що з цього моменту ти підлягаєш адміністративній відповідальності: ти відповідаєш за всі злочини як дорослий, але з деякими обмеженнями, наприклад, тебе не можуть засудити до довічного ув’язнення.

Учень 7. Тобі виповнилося 18 років! Вітаємо! Ти тепер повнолітній, а це значить, що ти стаєш повністю дієздатним і можеш своїми діями набувати і здійснювати цивільні права, створювати для себе цивільні обов'язки і виконувати їх.

Робота з поняттями «декларація», «конвенція»:

Декларація (з лат."проголошення") – офіційний документ, у якому проголошено певні принципи та положення.

Конвенція (з лат."угода") – договір між державами з якогось спеціального питання.

Складіть, будь ласка, висловлювання або речення до одного з понять ( за варіантами).

Перегляд відео фрагменту «Декларація прав людини»

Відповіді на запитання:

 1. Чи є Декларація законом?

 2. Які держави світу втілюють положення Декларації в своє конституційне поле?

 3. Як ми можемо класифікувати права людини?

Робота в групах.

 1. Громадянські права

 2. Політичні права

 3. Соціально-економічні права.

ЗАВДАННЯ:

 1. Використовуючи текст Декларації прав людини, дайте якісну характеристику прав. Метод «Карусель».

 2. Сформулюйте 4 запитання тестового характеру за опрацьованим матеріалом.

Контроль засвоєння матеріалу: тестування. Оцінювання роботи на уроці.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ:

*вивчити матеріал конспекту уроку,

**написати твір на тему «Чи можуть існувати права без обов’язків?»,

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Мета: ознайомити учнів з правовими документами , які затверджують основні права людини: Загальною Декларацією прав людини, Конституцією України; формувати правову свідомість учнів, розуміння важливості знань з проблеми прав людини та дитини.
 • Додано
  26.02.2018
 • Розділ
  Правознавство
 • Клас
  10 Клас
 • Тип
  Стаття
 • Переглядів
  1068
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  0
 • Номер матеріала
  LE286885
 • Вподобань
  0
Курс:«Використання веб-квестів в освітньому процесі»
Левченко Ірина Михайлівна
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь