Практичне застосування інформаційних засобів у освітньому процесі ЗЗСО

Опис документу:
Як залежність від інформаційних технологій можна використати на благо освіти. Актуальною є розробка певних методичних підходів до використання засобів нових інформаційних технологій для реалізації ідей розвиваючого навчання, розвитку особистості учня.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

6

Практичне застосування інформаційних засобів у освітньому процесі ЗЗСО

Херсонська область

Хрестівська ОТГ

Надеждівська ЗОШ І-ІІІ ступенів В.І.Мар’янович

Заступник директора з НВР

Реалії сьогодення такі, що повсюдно використовуються інформаційні ресурси – продукт інтелектуальної діяльності найбільш кваліфікованої частини працездатного населення суспільства. Розвиток інформаційних технологій визначає необхідність підготовки в підростаючому поколінні творчо активного резерву. Дослідження ЮНЕСКО говорять, що в Україні 96% дітей віком від 10-ти до 17-ти років користуються мережею Інтернет. Більшість свій вільний від школи час проводять у соціальних мережах. Цю залежність від інформаційних технологій можна використати на благо освіти. Тому стає актуальною розробка певних методичних підходів до використання засобів нових інформаційних технологій для реалізації ідей розвиваючого навчання, розвитку особистості учня. У світовій практиці для цього створюються оптимальні умови, гармонійно поєднуються передові педагогічні методики та матеріально – технічне оснащення навчальних закладів.

Актуальність впровадження в практику вітчизняної освіти використання інформаційних засобів визначається не тільки соціальним замовленням, а й потребами індивіда до самовизначення й самовираження в умовах сучасного суспільства стану інформатизації.

Що ж таке інформатизація? Інформатизація ( лат.information – пояснення, викладення) є одним із головних напрямів сучасної науково-технічної революції, на якому ґрунтується перехід від індустріального етапу розвитку суспільства до інформаційного. Це процес перебудови життя суспільства на основі використання достовірного, вичерпного і своєчасного знання у всіх суспільно значущих видах діяльності.

Інформатизація освіти - упорядкована сукупність взаємопов’язаних організаційно-правових, соціально-економічних, навчально-методичних, науково-технічних, виробничих і управлінських процесів, спрямованих на задоволення інформаційних, обчислювальних і телекомунікаційних потреб, що пов’язані з можливостями методів і засобів інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ) учасників навчально-виховного процесу, а також тих, хто цим процесом управляє та його забезпечує .(1)

Інформатизація охоплює три взаємопов’язаних процеси:

  • медіатизацію ( лат.mediatus – посередник) - удосконалення засобів збирання, збереження і поширення інформації;

  • комп’ютеризацію - удосконалення засобів пошуку та оброблення інформації;

  • інтелектуалізацію – розвиток здібностей, сприйняття і продукування інформації, тобто підвищення інтелектуального потенціалу суспільства.

Реформи, що йдуть в освіті потребують оновлення навчальних посібників, відкритості та доступу до отримання оперативної інформації кожного бажаючого. Хоч й запровадження новітніх освітніх технологій потребує значних матеріальних затрат на придбання технічних засобів та їх облаштування, зате це дає можливість легкого доступу до інформаційних ресурсів , а в сфері освіти й до інформаційно - методичного забезпечення процесу навчання, тиражуванню передових педагогічних технологій на базі використання засобів нових інформаційних технологій забезпечує розширення і зміцнення зв’язків між окремими структурами системи освіти, що призводить до вдосконалення інфраструктури. Автоматизація процесів діловодства в навчальному закладі ( в нашій школі немає секретаря і всю рутинну роботу виконує завуч), реалізація управління окремими етапами навчального процесу призводить до вдосконалення механізмів організаційного управління системою освіти, позбавляє від рутинної, «паперової» роботи.

Надеждівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів протягом п’яти років з 2012 по 2017 працювала у всеукраїнській навчальній екосистемі MySchool. На роботу управлінського апарату школи це вплинуло позитивно. Швидкість і точність при збиранні будь-якої інформації, що стосується навчального процесу. Моніторингові відстеження навчання взагалі і по-предметно, відвідування, рейтингові діаграми, графіки - не забирають багато часу і не відволікають вчителів - предметників і класних керівників від навчального процесу. Завуч чи директор, при потребі, за декілька хвилин можуть отримати будь-яку інформацію, що стосується навчального процесу, відсутність учнів, причини. Перевірка вчасного виставлення оцінок за тематичні, контрольні роботи, семестрові, річні не забирає багато часу. В будь-який момент адміністратор заблоковує доступ до заповнення журналів і може переглянути інформацію, що його цікавить. Тут усе буде чесно і правильно. Ніхто не зможе нашвидкуруч заповнити журнал побачивши, що завуч чи директор бере їх на перевірку. Ведення електронних журналів дисциплінує. Важливо, що вчитель, також, не затрачає час на обрахування середнього балу при виставленні тематичних чи семестрових. Система це робить сама. Варто лише внести календарний план , дати тематичних, семестрових, річних.

Інформація, закладена в систему, використовується не лише вчителем (конспекти уроків, відеоролики, презентації ), а й будь – який учень, якщо хоче пригадати про що йшла мова на уроці, або забув записати домашнє завдання, може зайти на потрібний урок й відновити матеріал, що його цікавить, переглянути презентацію чи відео з теми тому, що він має доступ до своєї сторінки, розкладу уроків і тем уроків у своєму класі.

Звичайно робота в системі з одного боку залежить від технічної оснащеності закладу комп’ютерами, принтерами, мультимедійними комплексами, а з іншого від готовності учнів до сприйняття зростаючого потоку інформації. У тому числі й навчальної.

Не менш важливе завдання – забезпечення психолого - педагогічними та методичними розробками , спрямованими на виявлення оптимальних умов використання засобів нових інформаційних технологій з метою інтенсифікації навчального процесу, підвищення його ефективності і якості. Нажаль школа таких методичних засобів немає, тому педагоги цю інформацію дістають із електронних носіїв, Іnternet - мережі. Позитивним наслідком участі в роботі навчальної екосистеми MySchool стало те , що всі учителі опанували навички обробляння і архівування матеріалів у файли, папки й зберігати на хмарних технологіях. Це дає змогу вчителю швидко знайти потрібний матеріал та ефективно його використати чи на уроці, чи на виховному заході , чи під час підготовки до виступу на педагогічній раді. Негайний зворотний зв’язок між користувачем і засобами нових інформаційних технологій дає можливість одночасно швидко й ефективно проводити перевірку знань учнів, проводити мікродослідження, створювати проекти, моделювати. Комп’ютерна візуалізація навчальної інформації про об’єкти чи закономірності процесів, явищ, як таких що реально відбуваються, так і «віртуальних». Це насамперед актуально для сільської школи там, де немає спеціального обладнання для проведення біологічних дослідів, хімічних реакцій, фізичних практичних і лабораторних робіт. Використання інформаційних технологій дає можливість учням спостерігати ці процеси на моніторах комп’ютерів та розуміти їх . Відбувається забезпечення спонукальних мотивів, що обумовлюють активізацію пізнавальної діяльності. Поглиблення міжпредметних зв’язків за рахунок використання сучасних засобів обробки інформації, в тому числі і аудіовізуальної, при вирішенні завдань різних предметних областей.

Робота в системі дала нам можливість зареєструвати усіх учнів , педагогічний колектив, батьківський колектив, зібрати і обробити інформацію про соціальний склад досліджуваних об’єктів. На основі даних проведено моніторингове відстеження освіти батьків, статус сімей, вікові параметри батьків сучасних учнів. Ця інформація використовується для створення соціального портрету школи, психологічної характеристики усіх учасників навчально-виховного процесу.

До того, як школа не використовувала ІКТ у навчальному процесі, збір будь – якої інформації займав години, достовірність піддавалась сумнівам. Її необхідно було пере провіряти. Тепер необхідна інформація один раз заноситься в систему на основі документів про народження дитини , посвідчення про інвалідність дитини, статус малозабезпеченої чи багатодітної родини. Якщо необхідно щось добавити або змінити адміністратор це вчасно виконує. При потребі здати інформацію з того чи іншого питання усі дані в адміністрації є, залишається скопіювати та надіслати за вимогою.

Отже школа є невід’ємною частиною сучасного цивілізованого суспільства етапу інформатизації. Всі його члени незалежно від суспільного становища , використовують інформацію і знання у своїй діяльності. При цьому постійно збільшується запас знань, досвіду, весь інтелектуальний потенціал суспільства, який зосереджений у книгах, патентах, журналах, звітах, ідеях на сучасному технічному рівні бере участь у повсякденній освітній діяльності. Цінність інформації та питома вага інформаційних послуг в житті сучасного суспільства різко зросла. Тому педагоги не мають права нехтувати загальнолюдськими досягненнями у галузі інформатизації освітнього середовища. Навпаки, педагоги повинні стояти на передніх рубежах інформаційного «потоку», щоб направити у правильне русло потреби підростаючого покоління, навчити вирізняти головне, необхідне від «фейкового» та «джинси». Я бажаю успішного освоєння інформаційного середовища колегам – педагогам, учням, батькам. Ми неповинні боятися, чи не приймати нове, навпаки нове, необізнане спонукає до пошуку й відкриття. Це і є природа людини..

1.ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ — TIMO Wiki Електронний ресурс. Режим доступу: timo.com.ua/wiki/index.php/ІНФОРМАТИЗАЦІЯ_ОСВІТИ ( дата звернення 03.01.2018)

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»