Портфоліо - методичні матеріали

Сучасна освіта вимагає по-новому визначати як систему оцінювання учнів, так і рівень педагогічної майстерності та досягнення вчителів. Однією з таких форм реалізації оціночної діяльності можна назвати Портфоліо.

В широкому розумінні портфоліо – сукупність робіт та матеріалів, присвячених певній темі, людині тощо, що дає можливість оцінити її здобутки.

Портфоліо як засіб оцінювання результатів відноситься до автентичної форми оцінювання, воно індивідуалізоване і має на меті ще й процес самооцінки.

Дитяче портфоліо накопичує індивідуальні досягнення дитини протягом певного часу, дає можливість складати його не тільки вчителю, а і дитині та її батькам. Збір портфоліо має певну мету і відображає щоденну діяльність дитини, її прогрес. За допомогою портфоліо вчитель може легко визначити хід мислення учня, планувати свою діяльність щодо стратегій роботи з ним, так як воно відображає як сильні, так і слабкі сторони дитини.

Технологія портфоліо є своєрідним інструментом, який поєднує як кількісні, так і якісні оцінки, дає можливість учням оцінювати один одного, формує основи оцінювання учнівської активності та допомагає сформувати навчальну програму.

Дитяче портфоліо може бути загального типу (створене всіма сторонами процесу, до складу входять роботи як поточні, так і підсумкові на вибір), демонстраційне (містить лише найкращі роботи учнів, виконує мотиваційну функцію) та вчительське (роботи відбираються вчителем для показу динаміки процесу навчання).

Портфоліо вчителя – своєрідний спосіб фіксації та накопичення матеріалів для показу рівня професіоналізму та досягнень в професійній діяльності. Воно показує активність вчителя і в поза навчальний час.

Це своєрідне досьє, мета якого показати найкращі результати педагогічної діяльності для визначення професійної компетентності. За допомогою нього також можна проводити моніторинг розвитку педагогічного самовдосконалення.

Також воно дає можливість об’єктивно оцінювати власні здобутки та краще побачити свої сильні та слабкі сторони, розробляти шляхи вдосконалення власної майстерності.

Використання вчителем технології портфоліо дозволяє простежувати шлях власного професійного розвитку, систематизувати свої доробки та матеріали, презентувати себе в колективі та в різних конкурсах, підготуватися до атестації тощо.

Як і в дитячих портфоліо, тут можна виділити декілька видів: портфоліо досягнень (представлення документів, що підтверджують успіхи в діяльності), презентаційне (використовується при прийомі на роботу та може зіграти важливу роль для визначення рівня оплати праці при проведенні співбесід), тематичне (виокремлення робіт та доробок залежно від поставленої мети, теми тощо) та комплексне (поєднує одночасно всі попередні і може бути візитною карткою вчителя).

В даному розділі можна знайти поради як краще скласти портфоліо і всю необхідну для цього інформацію, приклади, презентації та інше.

Пошук методичних матеріалів
343 матеріала
Мітодичні рекомендації "Педагогічне кредо"
Портфоліо
Інші методичні матеріали
21.10.2019
56
0
2
МЕТОДИЧНИЙ ЩОДЕННИК УЧИТЕЛЯ (бланк)
Портфоліо
Інші методичні матеріали
08.10.2019
109
0
13
Вимоги до оцінювання навчальних досягнень
Портфоліо
Інші методичні матеріали
29.08.2019
807
0
74
Твір-роздум "Чому я обрала професію вчителя ? ",
Портфоліо
Інші методичні матеріали
04.08.2019
836
0
16
Календарний план роботи вчителя
Портфоліо
Інші методичні матеріали
26.07.2019
209
0
7
План роботи вчителя в міжатестаційний період
Портфоліо
Інші методичні матеріали
26.07.2019
169
0
14
Інші матеріали "Я маю мрію"
Портфоліо
Інші методичні матеріали
10.07.2019
275
3
24
Інші матеріали "Весела мандрівка"
Портфоліо
Інші методичні матеріали
10.07.2019
184
1
21
Бланк "Мої Великодні традиції"
Портфоліо
Інші методичні матеріали
10.07.2019
132
0
14
Інші матеріали "Мій день народження"
Портфоліо
Інші методичні матеріали
10.07.2019
293
0
31
343 матеріала