Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Існує багато визначень політики, визначимо найпоширеніші з них. По-перше, це система управління державою на основі делегації суспільної влади. По-друге, - цілеспрямована діяльність, в основі якої лежить прийняття рішень в галузі реалізації суспільних відносин як на конкретній території, так і між державами.

В основі політики лежить управлінська діяльність щодо забезпечення стратегічного розвитку суспільства, регулювання та формування відносин соціально-економічного значення.

Політика має свої структурні елементи, завдяки яким здійснюється її реалізація. Це політичні відносини, які відображаються через взаємозв’язки інституцій влади між собою та з іншими соціальними об’єктами. Через них виражаються інтереси та здійснюється політична діяльність (вибори, референдуми, переговори тощо).

Політична свідомість являє собою усвідомлення людьми своїх інтересів та вираження їх через політичні спрямування. Сюди ж можна віднести політичний інтерес, що являє собою цілі та спрямування політичних діячів та зацікавлених людей, які в подальшому формують напрямки їх політичної діяльності.

Сама ж політична діяльність – це прямі дії політичних суб’єктів (партій, громадських організацій, соціальних інституцій тощо). З цього випливає поняття політичного процесу, як сукупності політичних дій в процесі функціонування всієї політичної системи.

Одним з найважливіших елементів політики є політична організація, що являє собою сукупність інституцій публічної влади (законодавчої, виконавчої, судової, усіх представників груп та організацій), які представляють інтереси різних соціальних верств населення та є основною політичної діяльності. Вони мають на меті донесення ідей волевиявлення народу до процесу прийняття управлінських державних рішень.

Залежно від сфери діяльності та напрямків, політика поділяється на економічну, соціальну, демографічну, аграрну, міжнародну, оборонну та інші. Проте, всі вони об’єднуються загальним функціональним спрямування політичної діяльності. Завданнями політики є забезпечення організованої та впорядкованої діяльності держави, захист прав усіх верств населення та громадян, управління суспільством, створення умов стабільної суспільної діяльності, сприяння волевиявленню та узгодження інтересів груп суспільства, створення та реалізація норм та законів, спрямованих на розвиток різних напрямків державної політики, забезпечення інноваційного розвитку держави, підтримка міжнародних відносин і гарантування принципу справедливості тощо.

Даний розділ містить матеріали на політичну тематику, історичні події, що мають політичні значення, огляди політичних подій, характеристики політичних термінів тощо. Все це допоможе краще зрозуміти дану науку та легко орієнтуватися в мінливому суспільно-політичному житті.

Пошук методичних матеріалів
Очистити фільтр Критерії пошуку:
 • Для предмету: Політика
602 матеріала
jpg
*Офіційні контакти Монарх Арон Миколайовича !!
*Контакти для звязку з особою e-mail : uhorets-plyus-madyar@gmail.hu*Для поштових листів конверт з м...
9 жовтня
Політика
Стаття
для 11-12 класів та змішаних
55
0
docx
Стаття-інтерв'ю Прямі новини з українського фронту
У " Hoje no Mundo Militar" ексклюзивне інтерв'ю сержанта морської піхоти України Олега Голтв'янськог...
29 вересня
Політика
Стаття
для дорослих
28
0
pptx
Презентація на тему "Політична культура"
Презентація має наступну структуру:Вступ;Функції політичної культури;Типологія політичної культури;Т...
7 лютого
Політика
Презентація
для 11-12 класів та дорослих
446
38
docx
ЗАРОДЖЕННЯ ТА ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПСИХОДІАГНОСТИКИ В ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
У статті простежуються основні етапи подолання відставання вітчизняної психодіагностики. У 1990-х ро...
25 січня
Політика
Стаття
для дорослих
203
5
avi
Навчальний відеофільм: "Ліві та праві в політиці"
Навчальний відеофільм «Ліві та Праві у політиці» .Виконав: викладач ОФКТТ – Бондарук Л.О.У фільмі на...
3 січня
Політика
Відеоурок
для дорослих
203
9
docx
Порівняльний аналіз нормативно-правової бази щодо реалізації академічної автономії закладів освіти в Україні з країнами ЄС
У Європі важливість академічної свободи ілюструє той факт, що в багатьох країнах академічна автономі...
10 грудня 2021
Політика
Наукова робота
для дорослих
387
5
docx
Пропозиції щодо впровадження вивчення академічної автономії закладів освіти в навчальний процес
ше на початковому етапі.Успішне впровадження принципів академічної автономії у навчальний процес укр...
10 грудня 2021
Політика
Наукова робота
для дорослих
162
1
docx
Удосконалення нормативно-правового регулювання питань академічної автономії закладів освіти в Україні
Наші пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового регулювання в сфері забезпечення академічної...
10 грудня 2021
Політика
Наукова робота
для дорослих
109
2
docx
Суб’єкти управління академічної автономії закладів освіти України відповідно до чинного законодавства
Суб’єкти управління відповідно до Нової української школи не є новими, але їхні функції та повноваже...
10 грудня 2021
Політика
Наукова робота
для дорослих
134
0
docx
Забезпечення права закладів вищої освіти на академічну автономію відповідно до чинного законодавства України
Згідно зі “Стратегією розвитку вищої освіти на 2021-2031 роки” університетська автономія визначаєтьс...
10 грудня 2021
Політика
Наукова робота
для дорослих
147
1
docx
Забезпечення права закладів повної загальної середньої освіти на академічну автономію відповідно до чинного законодавства України
Чинне освітнє законодавство вивело на новий рівень обговорення питання про розширення, у вузькому та...
10 грудня 2021
Політика
Наукова робота
для дорослих
102
2
docx
Історичне підґрунтя реалізації освітньої політики у сфері автономії закладів освіти в Україні та країнах ЄС
В історичному контексті термін «автономія» зазвичай використовувалася саме по відношенню до закладів...
10 грудня 2021
Політика
Наукова робота
для дорослих
87
0
docx
Теоретичні підходи до визначення академічної автономії закладів освіти
Автономія є широко вживаною концепцією в освітній політиці та практиці. За останні тридцять років ос...
10 грудня 2021
Політика
Наукова робота
для дорослих
232
4
pptx
Презентація «Міжнародна організація франкофонії»
Міжнародна організація франкофонії (МОФ) створена в 1970 у Ніамеї (Нігер) за ініціативою президентів...
28 листопада 2021
Політика
Презентація
для дорослих
308
2
doc
Методична розробка лекції з Політології
Тема: „Політичний режим як метод здійснення державної влади”Дидактична мета:визначити сутність політ...
6 жовтня 2021
Політика
Інші методичні матеріали
для дорослих
169
1
doc
Методична розробка лекції з Політології
Тема: „Поняття влади як соціального феномена”Дидактична мета:• визначити сутність поняття „влада”, „...
6 жовтня 2021
Політика
Інші методичні матеріали
для дорослих
165
0
doc
Методична розробка лекції з Політології
Тема: „Розвиток і особливості політико-правової думки в Росії.”Дидактична мета:назвати і охарактериз...
6 жовтня 2021
Політика
Інші методичні матеріали
для дорослих
135
0
doc
Методична розробка лекції з Політології
Тема: „Державн традиції Запорізької Січі.”Дидактична мета:проаналізувати державні традиції Запорізьк...
6 жовтня 2021
Політика
Інші методичні матеріали
для дорослих
212
0
doc
Методична розробка лекції з Політології
Тема: „Українська політична думка ХХ ст.”Дидактична мета:розкрити вимоги перших українських партій;о...
6 жовтня 2021
Політика
Інші методичні матеріали
для дорослих
101
0
doc
Методична розробка лекції з Політології
Тема: „Політична думка в Україні ”Дидактична мета:розкрити основні риси просвітництва в Україні;виді...
6 жовтня 2021
Політика
Інші методичні матеріали
для дорослих
118
0
doc
Методична розробка лекції з Політології
Тема: „Соціально-політичнівчення періоду буржуазних революцій”Дидактична мета:охарактеризувати теорі...
6 жовтня 2021
Політика
Інші методичні матеріали
для дорослих
121
0
doc
Методична розробка лекції з Політології
Тема: „Характерні риси соціально-політичної думки епохи Відродження”Дидактична мета:виділити основні...
6 жовтня 2021
Політика
Інші методичні матеріали
для дорослих
198
2
doc
Методична розробка лекції з Політології
Тема: „Соціально-політичні погляди у період Середньовіччя”Дидактична мета:відобразити основні риси п...
6 жовтня 2021
Політика
Інші методичні матеріали
для дорослих
100
0
doc
Методична розробка лекції з Політології
Тема: „Політична думка Стародавньої Греції і Риму”Дидактична мета:визначити основні політичні пробле...
6 жовтня 2021
Політика
Інші методичні матеріали
для дорослих
103
0
doc
Методична розробка лекції з Політології
Тема: „Політичні вчення Стародавнього Сходу”Дидактична мета:охарактеризувати погляди стародавньосхід...
6 жовтня 2021
Політика
Інші методичні матеріали
141
0
doc
Лекція з Політології. Тема: „Політика як соціальне явище”
"Політика як соціальне явище”Ключові поняття і терміни:політика, мета політики, теологічние поясненн...
6 жовтня 2021
Політика
Інші методичні матеріали
226
1
doc
Методична розробка вступної лекції лекції з Політології
Тема: „Політологія – наука про суть і теорію політичного життя. Призначення політології”Методична ро...
6 жовтня 2021
Політика
Інші методичні матеріали
для дорослих
116
0
zip
Навчальна гра для дітей шкільного віку "Зібрати мапу України як пазли".
Навчальна гра для індивідуальних та групових занять. Можна використовувати для змагань на швидкість....
13 вересня 2021
Політика
Інші методичні матеріали
для 1-12 класів та дорослих
351
15
docx
ХАРИЗМАТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО: АКТУАЛЬНІСТЬ ТА СПЕЦИФІКА СУЧАСНОГО ТРАКТУВАННЯ
Проблема лідерства проходить мінорною нотою крізь сучасні українські політичні дослідження. Становле...
6 червня 2021
Політика
Стаття
для 11 класу та дорослих
188
1
pdf
Політологія : навчально-методичний посібник
Навчально-методичний посібник з політології. Колись створював для студентів ХВУФК ХОР, коли працював...
21 травня 2021
Політика
Інші методичні матеріали
для дорослих
243
1
pdf
Опорний конспект "Сучасні теорії демократії"
Теоретичне осмислення реальної практики побудови демократичного суспільства в Новий і Новітній час п...
12 квітня 2021
Політика
Презентація
для 11 класу
610
17
pptx
Презентація "Роль утопічних ідей у світовій політичній думці (Т. Мор, Т. Кампанелла)"
Матеріали до практичних занять з навчальної дисципліни "Соціально-політичні студії". Презентація поз...
16 березня 2021
Політика
Презентація
для дорослих
873
26
pptx
Презентація "Сучасні парадигми соціально-політичного знання"
Матеріали до практичних занять з навчальної дисципліни "Соціально-політичні студії". Розкрито зміст ...
16 березня 2021
Політика
для дорослих
1277
26
pptx
Презентація "Політологія соціальної роботи"
Матеріали до практичних занять з навчальної дисципліни "Соціально-політичні студії". Дано визначення...
16 березня 2021
Політика
Презентація
для дорослих
277
0
pptx
ПРЕЗЕНТАЦІЯ "ПОЛІТИЧНА ІДЕОЛОГІЯ: ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПОЛІТИЧНА ІДЕОЛОГІЯ, ПІДХОДИ ДО ЇЇ ПОХОДЖЕННЯ І СУСПІЛЬНОЇ РОЛІ"
Матеріали до практичних занять з навчальної дисципліни "Соціально-політичні студії". У презентації д...
16 березня 2021
Політика
для дорослих
817
29
pdf
Матеріали з курсу «Політологія» (словник): «Холодна війна»
Матеріали з курсу «Політологія». Словник. Джерела: Погорілий Д. Є. Політологія: кредитно-модульний к...
16 березня 2021
Політика
Інші методичні матеріали
для дорослих
188
1
pdf
Матеріали з курсу «Політологія» (словник): «Фундаменталізм»
Матеріали з курсу «Політологія». Словник. Джерела: Погорілий Д. Є. Політологія: кредитно-модульний к...
16 березня 2021
Політика
Інші методичні матеріали
для дорослих
146
1
pdf
Матеріали з курсу «Політологія» (словник): «Участь політична»
Матеріали з курсу «Політологія». Словник. Джерела: Погорілий Д. Є. Політологія: кредитно-модульний к...
16 березня 2021
Політика
Інші методичні матеріали
для дорослих
138
0
pdf
Матеріали з курсу «Політологія» (словник): «Устрій державний»
Матеріали з курсу «Політологія». Словник. Джерела: Погорілий Д. Є. Політологія: кредитно-модульний к...
16 березня 2021
Політика
Інші методичні матеріали
для дорослих
132
2
pdf
Матеріали з курсу «Політологія» (словник): «Трансформація політична»
Матеріали з курсу «Політологія». Словник. Джерела: Погорілий Д. Є. Політологія: кредитно-модульний к...
16 березня 2021
Політика
Інші методичні матеріали
для дорослих
215
1
pdf
Матеріали з курсу «Політологія» (словник): «Транзитологія»
Матеріали з курсу «Політологія». Словник. Джерела: Погорілий Д. Є. Політологія: кредитно-модульний к...
16 березня 2021
Політика
Інші методичні матеріали
для дорослих
206
0
pdf
Матеріали з курсу «Політологія» (словник): «Тоталітаризм»
Матеріали з курсу «Політологія». Словник. Джерела: Погорілий Д. Є. Політологія: кредитно-модульний к...
16 березня 2021
Політика
Інші методичні матеріали
для дорослих
157
0
pdf
Матеріали з курсу «Політологія» (словник): «Тероризм»
Матеріали з курсу «Політологія». Словник. Джерела: Погорілий Д. Є. Політологія: кредитно-модульний к...
16 березня 2021
Політика
Інші методичні матеріали
для дорослих
163
0
pdf
Матеріали з курсу «Політологія» (словник): «Суверенітет»
Матеріали з курсу «Політологія». Словник. Джерела: Погорілий Д. Є. Політологія: кредитно-модульний к...
16 березня 2021
Політика
Інші методичні матеріали
для дорослих
140
0
pdf
Матеріали з курсу «Політологія» (словник): «Стиль політичного лідерства»
Матеріали з курсу «Політологія». Словник. Джерела: Погорілий Д. Є. Політологія: кредитно-модульний к...
16 березня 2021
Політика
Інші методичні матеріали
для дорослих
147
0
pdf
Матеріали з курсу «Політологія» (словник): «Соціалізація політична»
Матеріали з курсу «Політологія». Словник. Джерела: Погорілий Д. Є. Політологія: кредитно-модульний к...
16 березня 2021
Політика
Інші методичні матеріали
для дорослих
159
0
pdf
Матеріали з курсу «Політологія» (словник): «Система політична»
Матеріали з курсу «Політологія». Словник. Джерела: Погорілий Д. Є. Політологія: кредитно-модульний к...
16 березня 2021
Політика
Інші методичні матеріали
для дорослих
131
1
pdf
Матеріали з курсу «Політологія» (словник): «Система партійна»
Матеріали з курсу «Політологія». Словник. Джерела: Погорілий Д. Є. Політологія: кредитно-модульний к...
16 березня 2021
Політика
Інші методичні матеріали
для дорослих
110
1
pdf
Матеріали з курсу «Політологія» (словник): «Система виборча»
Матеріали з курсу «Політологія». Словник. Джерела: Погорілий Д. Є. Політологія: кредитно-модульний к...
16 березня 2021
Політика
Інші методичні матеріали
для дорослих
145
1
pdf
Матеріали з курсу «Політологія» (словник): «Символи державні»
Матеріали з курсу «Політологія». Словник. Джерела: Погорілий Д. Є. Політологія: кредитно-модульний к...
16 березня 2021
Політика
Інші методичні матеріали
для дорослих
133
0
602 матеріала