Політика - методичні матеріали

Існує багато визначень політики, визначимо найпоширеніші з них. По-перше, це система управління державою на основі делегації суспільної влади. По-друге, - цілеспрямована діяльність, в основі якої лежить прийняття рішень в галузі реалізації суспільних відносин як на конкретній території, так і між державами.

В основі політики лежить управлінська діяльність щодо забезпечення стратегічного розвитку суспільства, регулювання та формування відносин соціально-економічного значення.

Політика має свої структурні елементи, завдяки яким здійснюється її реалізація. Це політичні відносини, які відображаються через взаємозв’язки інституцій влади між собою та з іншими соціальними об’єктами. Через них виражаються інтереси та здійснюється політична діяльність (вибори, референдуми, переговори тощо).

Політична свідомість являє собою усвідомлення людьми своїх інтересів та вираження їх через політичні спрямування. Сюди ж можна віднести політичний інтерес, що являє собою цілі та спрямування політичних діячів та зацікавлених людей, які в подальшому формують напрямки їх політичної діяльності.

Сама ж політична діяльність – це прямі дії політичних суб’єктів (партій, громадських організацій, соціальних інституцій тощо). З цього випливає поняття політичного процесу, як сукупності політичних дій в процесі функціонування всієї політичної системи.

Одним з найважливіших елементів політики є політична організація, що являє собою сукупність інституцій публічної влади (законодавчої, виконавчої, судової, усіх представників груп та організацій), які представляють інтереси різних соціальних верств населення та є основною політичної діяльності. Вони мають на меті донесення ідей волевиявлення народу до процесу прийняття управлінських державних рішень.

Залежно від сфери діяльності та напрямків, політика поділяється на економічну, соціальну, демографічну, аграрну, міжнародну, оборонну та інші. Проте, всі вони об’єднуються загальним функціональним спрямування політичної діяльності. Завданнями політики є забезпечення організованої та впорядкованої діяльності держави, захист прав усіх верств населення та громадян, управління суспільством, створення умов стабільної суспільної діяльності, сприяння волевиявленню та узгодження інтересів груп суспільства, створення та реалізація норм та законів, спрямованих на розвиток різних напрямків державної політики, забезпечення інноваційного розвитку держави, підтримка міжнародних відносин і гарантування принципу справедливості тощо.

Даний розділ містить матеріали на політичну тематику, історичні події, що мають політичні значення, огляди політичних подій, характеристики політичних термінів тощо. Все це допоможе краще зрозуміти дану науку та легко орієнтуватися в мінливому суспільно-політичному житті.

Пошук методичних матеріалів
135 матеріалів
135 матеріалів