Планування з курсу математики 5 клас

Опис документу:
Аналіз контрольної роботи. Предмети та одиниці лічби Пряма. Промінь. Відрізок. вимірювання відрізків Координатний промінь Самостійна робота. Числові вирази. Рівності. Нерівності Порівняння натуральних чисел Самостійна робота.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Планування з курсу математики 5 клас

5-й клас (4 год. на тижд. – 140год. на рік)

№з/п

№з/п

дата

дата

Тема уроку

К-ть год.

Формування загальних знань, умінь і навичок

Прим.

Повторення матеріалу за 4-й клас

1-3

Повторення матеріалу за курс початкової школи Самостійна робота.

3

Знання:

- натуральні числа, величини, вирази, формули, рівняння

Уміння:

- розв’язувати задачі.

4

Діагностична контрольна робота

1

НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ

Лічба, вимірювання і числа

5

Аналіз контрольної роботи. Предмети та одиниці лічби

1

наводить приклади: цифр, натуральних чисел;

пояснює, що таке: натуральне число; цифра; відрізок; пряма; промінь; координатний промінь; кут

пояснює правила: читання і запису натуральних чисел

класифікує: кути (гострі, прямі, тупі, розгорнуті)

зображує та знаходить на малюнках: відрізок даної довжини та кут даної градусної міри; бісектрису кута за допомогою транспортира; вказані в змісті геометричні фігури за допомогою лінійки, косинця, транспортира; координатний промінь та натуральні числа на координатному промені

вимірює та обчислює: довжину відрізка; градусну міру кута

6

Пряма. Промінь. Відрізок. вимірювання відрізків

1

7, 8

Координатний промінь Самостійна робота.

2

9

Числові вирази. Рівності. Нерівності

1

10, 11

Порівняння натуральних чисел Самостійна робота.

2

12, 13

Кути та їх вимірювання

2

14

Контрольна робота №1

1

Дії першого ступеня з натуральними числами

15, 16

Аналіз контрольної роботи. Буквені вирази. Формули

2

Учні дотримуються правил додавання та віднімання натуральних чисел;

Формулюють властивості додавання і віднімання натуральних чисел

Розв’язують вправи, що передбачають виконання додавання і віднімання натуральних чисел, знаходження розв’язків лінійних рівнянь на основі залежностей між компонентами дій додавання і віднімання.

Розпізнають числові та буквені вирази, формули

Наводять приклади числових і буквених виразів

17, 18

Додавання натуральних чисел Самостійна робота.

2

19, 20

Закони додавання

2

21, 22

Віднімання натуральних чисел Самостійна робота.

2

23, 24

Многокутник та його периметр. Рівні фігури

2

25, 26

Трикутник та його види

2

27

Контрольна робота №2

1

Дії другого степеня з натуральними числами

28, 29

Аналіз контрольної роботи. Множення натуральних чисел Самостійна робота.

2

Учні дотримуються правил множення та ділення натуральних чисел;

Формулюють властивості множення і ділення натуральних чисел

Розв’язують вправи, що передбачають виконання множення і ділення натуральних чисел, знаходження розв’язків лінійних рівнянь на основі залежностей між компонентами дій множення і ділення.

Розв’язують вправи на ділення з остачею. дотримуються правил властивостей множення

30, 31

Переставний та сполучний закон множення Самостійна робота.

2

32, 33

Розподільний закон Самостійна робота.

2

34-37

Ділення натуральних чисел Самостійна робота.

4

38, 39

Ділення з остачею Самостійна робота.

2

40

Контрольна робота №3

1

41-43

Аналіз контрольної роботи. Порядок виконання дій у виразах Самостійна робота.

3

44-46

Рівняння Самостійна робота.

3

47-50

Типи задач та способи їх розв’язування Самостійна робота.

4

51

Контрольна робота №4

1

Степінь натурального числа з натуральним показником. Площі та об'єм фігур

52, 53

Аналіз контрольної роботи. Степінь числа Самостійна робота.

2

Наводить приклади степенів натурального числа з натуральним показником; пояснює степінь натурального числа з натуральним показником, квадрат, прямокутник, многокутник, рівні фігури, площина, прямокутний паралелепіпед, куб, піраміда, рівняння, комбінаторна задача; записує і пояснює формули периметра вказаних у змісті геометричних фігур, площі прямокутника і квадрата, об’єму прямокутного паралелепіпеда та куба; розв’язує вправи, що передбачають піднесення натурального числа до степеня з натуральним показником, обчислення периметра многокутника, площі прямокутника і квадрата, об’єму прямокутного паралелепіпеда та куба; розв’язує комбінаторні задачі

54, 55

Площа прямокутника і квадрата

2

56, 57

Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда

2

58, 59

Об'єм прямокутного паралелепіпеда і куба

2

60, 61

Комбінаторні задачі Самостійна робота.

2

62

Контрольна робота №5

1

63, 64

Розв’язування задач. Узагальнення та систематизація матеріалу, вивченого в І семестрі

2

ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ

Звичайні дроби

65-67

Аналіз контрольної роботи. Уявлення про звичайні дроби

3

наводить приклади: звичайних дробів

пояснює правила: порівняння, додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками

формулює означення: правильного і неправильного дробів

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження дробу від числа і числа за його дробом; перетворення мішаного числа у неправильний дріб; перетворення неправильного дробу в мішане число або натуральне число; порівняння, додавання, віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками

68, 69

Правильні і неправильні дроби

2

70

Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками Самостійна робота.

1

71, 72

Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками Самостійна робота.

2

73

Дроби і ділення натуральних чисел

1

74

Мішані числа

1

75, 76

Додавання і віднімання мішаних чисел

2

77

Розв’язування задач Самостійна робота.

1

78

Контрольна робота №6

1

Десятковий дріб. Порівняння, округлення, додавання і віднімання десяткових дробів

79-81

Аналіз контрольної роботи. Уявлення про десяткові дроби

3

наводить приклади: десяткових дробів

пояснює правила: порівняння, округлення, додавання і віднімання десяткових дробів

розв’язує вправи, що передбачають: порівняння десяткових дробів, додавання і віднімання десяткових дробів; округлення десяткових дробів до заданого розряду

82-84

Порівняння десяткових дробів

3

85, 86

Округлення чисел Самостійна робота.

2

87-90

Додавання і віднімання десяткових дробів Самостійна робота.

4

91

Розв’язування задач

1

92

Контрольна робота №7

1

Множення та ділення десяткових дробів

93-98

Аналіз контрольної роботи. Множення десяткових дробів Самостійна робота.

6

пояснює правила: множення і ділення десяткових дробів

розв’язує вправи, що передбачають: множення і ділення десяткових дробів

99-101

Ділення десяткового дробу на натуральне число

3

102-105

Ділення на десятковий дріб Самостійна робота.

4

106-108

Розв’язування задач на всі дії з десятковими дробами Самостійна робота.

3

109

Розв’язування задач

1

110

Контрольна робота №8

1

Середнє арифметичне. Відсотки

111, 112

Аналіз контрольної роботи. Середнє арифметичне

2

Описують поняття відсотка, середнє арифметичне

Розв’язують вправи, що передбачають знаходження відсотків від числа, знаходження середнього арифметичного кількох чисел, знаходження середнього значення величини

113, 114

Середнє значення величини

2

115

Розв’язування задач Самостійна робота.

1

116, 117

Поняття відсотка

2

118-120

Знаходження відсотків від числа Самостійна робота.

3

121-123

Знаходження числа за його відсотком Самостійна робота.

3

124-126

Розв’язування задач на відсотки Самостійна робота.

3

127

Розв’язування задач

1

128

Контрольна робота №9

1

Повторення і систематизація навчального матеріалу

129

Аналіз контрольної роботи. Натуральні та дробові числа. арифметичні дії з натуральними та дробовими числами

1

130

Числові та буквені вирази. Формули.

1

131

Розв’язування рівнянь і задач за допомогою рівнянь

1

132

Розв’язування рівнянь і задач за допомогою рівнянь Самостійна робота.

1

133, 134

Розв’язування текстових задач Самостійна робота.

2

135

Підсумкова контрольна робота

1

136, 137

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування задач геометричного змісту

2

138

Розв’язування задач логічного характеру

1

139

Розв’язування задач підвищеної складності

1

140

Узагальнення матеріалу, вивченого за рік

1

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Основи фінансової грамотності»
Часнікова Олена Володимирівна
72 години
790 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.