+ Додати матерiал
і отримати
безкоштовне
свідоцтво
! В а ж л и в о
Предмети »

План роботи заступника директора з навчально-виховної роботи на ІІ семестр 2019-2020 навчального року

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

План роботи

заступника директора з навчально-виховної роботи

Переїзнянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

на ІІ семестр 2019-2020 навчального року

Зміст роботи

Відмітка про виконання

СІЧЕНЬ

Перевірка класних журналів щодо виконання навчальних планів та програм, зокрема, практичних, лабораторних робіт, виконання вимог щодо ведення шкільної документації.

Складання розкладу уроків, графіка контрольних, практичних, лабораторних робіт, на II семестр.

Участь у складанні графіка внутрішкільного керівництва та контролю на II семестр.

Уточнення графіка чергування вчителів.

Підготовка і передача до відділу освіти інформації про зміни в педагогічному навантаженні вчителів у II семестрі згідно з навчальним планом.

Контроль за навчально-виховним процесом.

Участь учнів школи в обласних предметних олімпіадах.

Проведення інструктивно-методичної наради з учителями з питань:

 1. Про наслідки контролю за веденням класних журналів.

 2. Про виконання навчальних програм, збереження та зміцнення навчально-матеріальної бази.

 3. Про підведення підсумків навчання за перший семестр.

 4. Про організацію повторення матеріалу.

 5. Про чисельність контингенту учнів за перший семестр.

 6. Про роботу з учнями у поглиблених та профільних класах.

 7. Знайомити педагогів з матеріалами ППД, опублікованими в педагогічних та методичних виданнях

Заняття Школи молодого вчителя:

 1. Інтенсифікація та оптимізація навчального процесу.

 2. Огляд педагогічної преси.

 3. Практичне заняття:

- конструювання уроку-конференції;

- конструювання уроку-консультації;

- відвідування та аналіз уроку.

Індивідуальні консультації для членів педколективу щодо роботи над науково-методичною проблемою

ЛЮТИЙ

Перевірка стану виконання навчальних програм та повторення навчального матеріалу (записи в класних журналах, спостереження під час відвідування уроків, бесіди з учителями).

Контроль за виконанням єдиного орфографічного і мовного режиму.

Створення творчих груп з питань розробки плану навчально-виховної роботи школи на новий навчальний рік.

Контроль ведення документації методоб'єднань.

Участь у роботі шкільної атестаційної комісії.

Проведення інструктивно-методичної наради з учителями з питань:

 1. Про підготовку до державної підсумкової атестації (вивчення інструкції).

 2. Про організацію проведення навчальних екскурсій.

 3. Про хід атестації.

 4. Збір і оформлення документації до проведення ДПА.

Організація і проведення моніторингу рівня педагогічної майстерності вчителів  шляхом спостережень, тестування, зрізів знань учнів.

Заняття Школи молодого вчителя:

 1. Особливості роботи з «важкими» підлітками.

 2. Огляд педагогічної преси.

 3. Практичне заняття:

- складання характеристики на «важкого» підлітка;

- ділова гра «Розв’язання конфліктних ситуацій».

Індивідуальні консультації для членів педколективу щодо роботи над науково-методичною проблемою

БЕРЕЗЕНЬ

За узгодженням з директором, визначення вчителів, які працюватимуть у 5 класі наступного навчального року, з метою ознайомлення їх з особливостями роботи в цьому класі.

Підготовка матеріалів на засідання районної атестаційної комісії.

Проведення заходів з питань підготовки до державної підсумкової атестації.

Підготовча навчальна робота до складання плану роботи школи на новий навчальний рік (анкетування педпрацівників, учнів, батьків, узагальнення одержаної інформації).

Створення робочої творчої групи для складання плану реалізації педагогічних проблем школи на наступний навчальний рік.

Контроль за організацією поточного та оглядового повторення навчального матеріалу.

Перевірка класних журналів і вибірково іншої документації.

Проведення інструктивно-методичної наради з учителями з питань:

 1. Про результати контролю за проведенням систематичного повторення.

 2. Робота вчителів з учнями, які мають початковий рівень навчальних досягнень.

 3. Про результати перевірки дотримання єдиних вимог до усного й писемного мовлення учнів.

 4. Підготовка до ДПА.

Заняття Школи молодого вчителя:

 1. Оцінювання та облік результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів. Роль класного керівника в координації виховного впливу школи, сімї та громадськості.

 2. Практичне заняття:

- розробка змісту та методики проведення тижняя з предмета;

- найефективніші форми і методи роботи з батьками (з досвіду роботи).

Індивідуальні консультації для членів педколективу щодо роботи над науково-методичною проблемою

КВІТЕНЬ

Контроль за навчально-виховним процесом.

Складання розкладу консультацій та державної підсумкової атестації.

Підготовка документації про звільнення учнів від державної підсумкової атестації. Участь у складанні директором графіка відпусток та графіка зайнятості вчителів влітку.

Перевірка виконання навчальних програм.

Участь у підготовці роботи з комплектування 1-го класу.

Класно-узагальнюючий контроль в 9 класі.

Підбиття підсумків роботи факультативів, гуртків аналіз їхньої роботи та розробка заходів щодо вдосконалення цієї роботи в наступному навчальному році

Рейд всеобучу.

Проведення інструктивно-методичної наради з учителями з питань:

 1. Проведення контрольних робіт, затвердження графіка річних контрольних робіт.

 2. Про ведення шкільної документації.

 3. Про виконання практичної частини програм.

 4. Про результати перевірки щодо підготовки до державної підсумкової атестації.

 5. Обговорення проекту навчального плану на новий навчальний рік.

 6. Про проведення підсумкової методичної конференції.

 7. Попереднє комплектування педагогічних кадрів.

 8. Виконання наказу про методичну роботу в школі.

Організувати творчі звіти голів шкільних методоб’єднань.

Підсумки стажування, наставництва.

Заняття Школи молодого вчителя:

 1. Творчий звіт учителів-початківців «Мої педагогічні знахідки».

 2. Анкетування «Чого я навчився в школі становлення молодого вчителя?».

 3. Практичне завдання:

- обговорення плану проведення декади молодого вчителя.

Індивідуальні консультації для членів педколективу щодо роботи над науково-методичною проблемою

ТРАВЕНЬ

Контроль за навчально-виховним процесом.

Перевірка класних журналів з метою виявлення ступеня виконання навчальних планів та програм.

Перевірка готовності екзаменаційних матеріалів у вчителів.

Перевірка готовності кабінетів до ДПА.

Перевірка проведення консультацій перед ДПА.

Перевірка ефективності проведення заключного повторення з предметів, які виносяться на ДПА.

Участь у роботі батьківських зборів з метою ознайомлення їх з допущенням учнів до ДПА і режимом їхнього навчального навантаження.

Перевірка якості знань учнів у випускному класі.

Підготовка матеріалів на засідання педради про переведення учнів у наступні класи.

Оформлення документації про звільнення учнів від державної підсумкової атестації.

Підведення підсумків роботи вчителів над індивідуальними методичними темами.

Попереднє обговорення плану роботи школи на новий навчальний рік. Звіт робочої творчої групи.

Аналіз підсумків роботи шкільних методоб'єднань, звіт керівників.

Аналіз рівня забезпеченості школи підручниками на наступний навчальний рік.

Складання графіка проведення навчальних екскурсій та навчальної практики.

Проведення інструктивно-методичної наради з учителями з питань:

 1. Підсумки проведення річних контрольних робіт і пробних атестаційних у 9-му класі. Перевірка якості знань учнів з основних наук.

 2. Підсумки моніторингу визначення ефективності викладання предметів.

 3. Аналіз навчальної роботи за II семестр і рік.

 4. Обговорення й затвердження матеріалів державної підсумкової атестації.

 5. Про оформлення й ведення документації ДПА.

 6. Аналіз результатів контролю за веденням усіх видів шкільної документації. Підсумки проведення перевірки класних журналів, журналів факультативних і гурткових занять.

 7. Про заключний етап контролю за станом викладання предметів у II півріччі.

 8. Аналіз підсумків контрольних робіт та зріз знань за текстами адміністрації.

 9. Про виконання навчальних програм за II півріччя і рік.

Індивідуальні консультації для членів педколективу щодо роботи над науково-методичною проблемою

ЧЕРВЕНЬ

Контроль за організованим проведенням державної підсумкової атестації.

Перевірка оформлення екзаменаційної документації.

Підготовка звітів за рік (ДПА, підсумки року).

Планування роботи на наступний навчальний рік.

Перевірка записів в особових справах учнів.

Набір у перший клас.

Оформлення документів: свідоцтв, грамот.

Підготовка списків учителів для заохочення.

Організація роботи щодо підготовки навчального матеріалу до наступного навчального року.

Попередній розподіл педагогічного навантаження (індивідуальні бесіди з учителями).

Підготовка та проведення випускного вечора.

Заступник директора з НВР Н.В.Сідова

Опис документу:
Робота заступника директора з навчально-виховної роботи не легка. Для того, щоб все вчасно встигнути і потрібне планування роботи. До вашої уваги помісячний план роботи заступника директора з НВР на ІІ семестр 2019-2020 навчального року.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Воркшоп як інноваційна освітня технологія»
Швень Ярослава Леонідівна
36 годин
590 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти