! В а ж л и в о
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

План роботи заступника директора з навчально-виховної роботи на І семестр 2019-2020 навчального року

Опис документу:
Робота заступника директора з навчально-виховної роботи не легка. Для того, щоб все вчасно встигнути і потрібне планування роботи. До вашої уваги помісячний план роботи заступника директора з НВР на І семестр 2019-2020 навчального року.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

План роботи

заступника директора з навчально-виховної роботи

Переїзнянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

на І семестр 2019-2020 навчального року

Зміст роботи

Відмітка про виконання

СЕРПЕНЬ

Розподіл педагогічного навантаження вчителів

Організація роботи класних керівників з офорління класних журналів

Участь у підготовці і проведенні педагогічної ради за підсумками минулого навчального року та завдань на наступний навчальний рік.

Підготовка до засідання педагогічної ради:

«Оцінювання якості роботи школи за 2018-2019 навчальний рік та завдання на 2019-2020 навчальний рік»

 • Про підсумки навчально-виховної роботи школи за 2018-2019 навчальний рік та завдання на 2019-2020 навчальний рік.

 • Затвердження річної освітньої програми.

 • Затвердження плану роботи школи на 2019-2020 навчальний рік.

 • Згуртованість педагогічного колективу школи – запорука його успішної діяльності.

 • Про індивідуальне навчання.

 • Про створення необхідних комфортних умов роботи початкової ланки ЗЗСО (реалізація концепції «Нова українська школа»).

Проведення інструктивно-методичної наради з учителями з питань:

 1. Методика проведення першого уроку.

 2. Інструктаж щодо ведення й заповнення класних журналів.

 3. Співбесіда за навчальними програмами.

 4. Про виконання єдиних вимог до усного і писемного мовлення учнів.

 5. Планування роботи шкільних методичних об’єднань на 2019-2020 навчальний рік.

 6. Організація календарно-тематичного планування вчителів 1-9-х класів.

 7. Єдині педагогічні вимоги до учнів.

 8. Підсумки огляду готовності навчальних кабінетів.

Уточнення контингенту учнів по класах.

Складання розкладу уроків та гуртків на І семестр.

Підготовка шкільної документації.

Участь у серпневих методичних заходах району та області.

Огляд готовності навчальних кабінетів до нового навчального року.

Уточнення навчальних планів та програм.

Робота зі шкільним бібліотекарем щодо забезпечення навчальними посібниками та підручниками.

Перевірка календарно-тематичних планів учителів школи.

Підготовка проектів наказів щодо організованого початку нового навчального року.

Індивідуальні консультації для членів педколективу щодо роботи над науково-методичною проблемою.

ВЕРЕСЕНЬ

Складання тарифікації.

Складання розкладу додаткових індивідуальних занять, факультативів, курсів за вибором

Складання графіка проведення контрольних, лабораторних робіт на І семестр.

Складання графіка чергування вчителів по школі.

Організація проведення зондуючих контрольних робіт з метою виявлення рівня знань учнів.

Складання статистичних звітів.

Корегування розкладу уроків.

Надання допомоги керівникам методоб'єднань у складанні планів на рік.

Проведення інструктивно-методичної наради з учителями з питань:

 1. Коригування тем для творчої роботи вчителів.

 2. Аналіз календарно-тематичного планування на І семестр.

 3. Планування роботи з атестації вчителів.

 4. Про проведення факультативних і додаткових занять.

 5. Надання допомоги молодим учителям.

 6. Про організацію діяльності методичної ради.

 7. Консультація для вчителів «Контроль і корекція знань, умінь і навичок учнів».

 8. Складання графіка контрольних робіт і відкритих уроків.

 9. Підготовка до конкурсу «Учитель року», «Класний керівник року».

Організація перевірки забезпечення учнів підручниками.

Загальний оглядовий контроль з метою перевірки організованості початку нового навчального року.

Заняття Школи молодого вчителя:

 1. Вибір оптимального поєднання методів навчання.

 2. Огляд педагогічної преси.

 3. Практичне заняття:

- методика проведення пізнавальної гри на уроці;

- методика організації навчальної дискусії.

Індивідуальні консультації для членів педколективу щодо роботи над науково-методичною проблемою.

ЖОВТЕНЬ

Перевірка правильності оформлення журналів.

Перевірка документації з планування роботи вчителів:

- календарного планування;

- поурочного планування (вибірково).

Вивчення проблеми наступності у навчанні в початкових та 5 класах:

- відвідання системи уроків з основних предметів у 5 класі з метою порівняльного аналізу стану викладання;

- проведення контрольних робіт у 5 класі з метою виявлення рівня знань учнів.

Перевірка правильності ведення шкільної документації.

Проведення інструктивно-методичної наради з учителями з питань:

 1. Про організацію та проведення атестації педпрацівників.

 2. Про дотримання єдиного орфографічного режиму.

 3. Про проведення шкільних предметних олімпіад.

 4. Про проведення конкурсу «Учитель року», «Класний керівник року».

 5. Інформація про нормативні документи з питань організації навчально-виховного процесу.

Спільна робота з керівниками шкільних методоб'єднань з питань організації і проведення шкільних олімпіад.

Заняття Школи молодого вчителя:

 1. Методична допомога класним керівникам.

 2. Огляд педагогічної преси.

 3. Практичне заняття:

- розробка програми методичної допомоги керівникові шкільного гуртка.

Індивідуальні консультації для членів педколективу щодо роботи над науково-методичною проблемою.

ЛИСТОПАД

Спільна робота з керівниками шкільних методоб'єднань з питань організації і проведення шкільних олімпіад.

Контроль за навчально-виховним процесом.

Вивчення роботи вчителів, які атестуються.

Інструктивно-методична нарада для вчителів, які атестуються на вищу категорію, з питань підготовки і проведення творчого звіту вчителя.

Проведення інструктивно-методичної наради з учителями з питань:

 1. Про динаміку змін якості навчання в учнів 5-го класу.

 2. Накопичення оцінок, тематичний облік знань, обсяг домашнього завдання, об’єктивність виставлення оцінок.

 3. Результати контролю за веденням поурочних планів учителями.

Заняття Школи молодого вчителя:

 1. Організація самостійної роботи учнів (із досвіду роботи вчителів школи).

 2. Огляд педагогічної преси.

 3. Практичне заняття:

- методика роботи з книжкою на уроці;

- методика проведення лабораторних і практичних робіт.

Індивідуальні консультації для членів педколективу щодо роботи над науково-методичною проблемою

ГРУДЕНЬ

Контроль за навчально-виховним процесом.

Участь у батьківських зборах за підсумками навчально-виховної роботи з І семестр.

Складання плану роботи на канікулах для вчителів.

Проведення нарад з класними керівниками з питань попереднього аналізу підсумків успішності в класах за І семестр.

Підготовка і проведення директорських контрольних робіт.

Підготовка розпорядження про закінчення I семестру та проведення методичної роботи під час канікул.

Проведення співбесід з учителями щодо стану виконання навчальних програм; з класними керівниками – про підсумки роботи з учнівським колективом (збереження контингенту, стан успішності, відвідування, робота з батьками); аналіз та узагальнення матеріалів.

Індивідуальні консультації для членів педколективу щодо роботи над науково-методичною проблемою.

Участь в організація та проведенні конкурсу на кращу наукову учнівську роботу (МАН).

Проведення інструктивно-методичної наради з учителями з питань:

 1. Про результати перевірки зошитів.

 2. Про перевірку ведення шкільної документації.

 3. Аналіз підсумків семестрових контрольних робіт.

 4. Результати контролю за веденням поурочних планів учителів.

 5. Про заключний етап контролювання стану викладання предметів у І семестрі.

 6. Знайомити педагогів з матеріалами ППД, опублікованими в педагогічних та методичних виданнях.

Підготовка до засідання педагогічної ради:

«Створення позитивного іміджу школи – неодмінна умова функціонування сучасного навчального закладу»

 1. Про моніторингові дослідження за результатами І семестру:

 • результативність навчально-виховного процесу (динаміка навчальних досягнень учнів);

 • результативність участі учнів в олімпіадах, МАН, конкурсах, турнірах;

 • результативність участі учнів у спортивних змаганнях, моніторинг загальної фізичної підготовки учнів школи;

 • моніторингові дослідження щодо учнів, які навчаються за індивідуальною формою навчання;

 • організація харчування (середній показник охоплення гарячим харчуванням);

 • динаміка відвідування навчальних занять.

 1. Аналіз правовиховної роботи в школі.

Заняття Школи молодого вчителя:

 1. Педагогічне керівництво моральним вихованням і самовихованням школярів.

 2. Огляд педагогічної преси.

 3. Практичне заняття:

- розробка правил для учнів;

- відвідування та аналіз класної години.

Заступник директора з НВР Н.В.Сідова

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Картографія та топографія»
Довгань Андрій Іванович
36 годин
590 грн
590 грн
Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись