План роботи краєзнавчого гуртка на 2019-2020 навчальний рік

Географія

Для кого: 7 Клас, 8 Клас, 9 Клас

25.06.2019

4012

204

4

Опис документу:
Даний матеріал містить аналіз роботи краєзнавчого гуртка за 2018-2019 навчальний рік та план роботи гуртка на 2019-2020 навчальний рік. План розрахований на 70 годин, 2 години на тиждень. Програма гуртка розрахована для учнів 7-9 класів.
Оберіть документ з архіву для перегляду:
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Аналіз

роботи краєзнавчого гуртка

Переїзнянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

за 2018-2019 навчальний рік

Виховуючи юних патріотів незалежної України, в школах проводять туристичні походи, краєзнавчі екскурсії, які є засобом формування в учнів любові та бережливого ставлення до рідної природи. Однак лише спостереження за процесами, що відбуваються у довкіллі, не приносить такого результату, як самостійні дослідження.

Зважаючи на особливий гідрологічний стан в Україні, збільшення впливу людини на природу, виникає необхідність у проведенні практичної дослідницької роботи учнями під час туристичних походів, краєзнавчих експедицій, екскурсій.

Протягом 2018-2019 н. р. гуртківці вивчали гідрологію рідного краю. Заняття проводилися 2 рази на тиждень (70 год. на рік).

Згідно з проектом державного стандарту шкільної освіти, що визначає зміст базових навчальних дисциплін, основна мета гуртка полягала у розвитку особистості учня, його природних здібностей, інтелекту, загальнонавчальних умінь і навичок. Тому у програмі гуртка значна увага приділялася використанню міжпредметних зв’язків, практичному застосуванню теоретичних знань.

Основні завдання гуртка:

 • показати практичне значення фундаментальних знань з хімії, географії, біології і тим самим викликати інтерес в учнів до природи;

 • формувати практичні, забезпечити освоєння деяких видів шкільного експерименту (лабораторні дослідження, практичні завдання);

 • виховувати бережливе ставлення до природи, під час екскурсій;

 • формувати в учнів переконання, що все в природі взаємозв’язане і втручання в її закони може призвести до негативних наслідків;

 • розвивати вміння учнів спостерігати і пояснювати природні явища, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, самостійно застосовувати теоретичні знання у побуті та в різних проблемних ситуаціях.

В роботі гуртка були використані такі форми організації занять з учнями:

 • лекційно-семінарські заняття;

 • лабораторно-семінарські заняття;

 • спостереження, практичні заняття на місцевості;

 • конференції, на яких перевірялось вміння готувати доповіді, реферати та презентації.

Кожна тема гуртка включала вивчення теоретичного матеріалу, проведення лабораторних дослідів, тематичних екскурсій. Всі екскурсії мали на меті вивчення гідрологічного стану довкілля. Під час проведення екскурсій виконувався збір експериментальних даних.

Результати роботи гуртка

Учні знають:

 • кліматичні умови місцевості, що вивчалися;

 • хімічні, метеорологічні, гідрологічні прилади;

 • умовні знаки географічної і топографічної карт;

 • водні багатства рідного краю.

Учні вміють:

 • виконувати дослідження за вивченими методиками;

 • проводити гідрологічні дослідження та вести письмову документацію;

 • складати план місцевості;

 • самостійно працювати з літературними джерелами.

Керівник гуртка Н.В.Сідова

Перегляд
матеріалу
Отримати код

План роботи

краєзнавчого гуртка

Переїзнянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

на 2019-2020 навчальний рік

(70 годин, 2 години на тиждень)

Назва теми

Кількість годин

Всього

у тому числі

теорет.

практичні

приміщ.

місцев.

Вступне заняття.

Географічне положення рідного краю. Загальна географічна характеристика рідного краю. Безпека життєдіяльності гуртківців.

1

1

-

-

Природа, як засіб естетичного виховання. Історія відкриттів.

1

-

-

1

Край, у якому ми живемо. Далеке минуле, сучасне.

1

-

-

1

Туризм, як засіб вивчення географії свого краю.

2

-

-

2

Топографічна підготовка географа-краєзнавця.

2

-

2

-

Географічне положення своєї місцевості, області.

5

-

2

3

Поверховість. Корисні копалини.

Геоморфологічні дослідження своєї місцевості, області.

5

-

1

4

Корисні копалини своєї місцевості, області.

3

1

1

1

Геологічні дослідження.

3

1

2

-

Вплив внутрішніх та зовнішніх сил Землі.

3

3

-

-

Основні правила охорони природи.

2

-

-

2

Погода. Метеорологічні дослідження. Погода, її елементи.

2

1

-

1

Стихійні явища природи своєї місцевості, України.

2

1

-

1

Метеорологічні служби та прогнози погоди.

3

1

-

2

Водні багатства. Гідрологічні дослідження. Водні багатства краю.

3

-

-

3

Море, ріки, озера своєї місцевості, області. Підземні води.

3

-

-

3

Ґрунти. Дослідження ґрунту. Охорона поверхні ґрунту.

1

-

-

1

Поліпшення родючості ґрунтів своєї місцевості.

2

1

-

1

Відвали породи на поверхні Землі, ерозія ґрунту.

2

-

-

2

Рослинний та тваринний світ.

Геоботанічні дослідження.

1

1

-

-

Рослинний світ своєї місцевості, області, його охорона.

1

-

-

1

Зоогеографічні дослідження.

2

2

-

-

Тваринний світ своєї місцевості, області, його охорона.

1

1

-

-

Фенологічні дослідження.

3

1

-

2

Червона книга України. Охорона природи України.

1

1

-

-

Населення, освіта, наука, культура.

Населення області, його багатонаціональність.

1

1

-

-

Освіта, наука області, України.

1

1

-

-

Культура, традиційні фестивалі України.

1

1

-

-

Господарська діяльність.

Економічні дослідження.

1

1

-

-

Господарська діяльність людини.

1

1

-

-

Комплексні дослідження під час походів.

4

-

-

4

Навчально-тематичні екскурсії.

Підсумки роботи.

2

-

-

2

Виступи краєзнавців, участь у конференціях.

2

2

-

-

Підсумки вивчення програми.

1

1

-

-

Підсумки роботи за рік.

1

1

-

-

Разом

70

27

8

35

Керівник гуртка Н.В.Сідова

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.