і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
! В а ж л и в о
Акція
Вебінарний безліміт
Заощаджуйте понад 5000грн

Замовляйте усі свідоцтва за вебінари (понад 90 вебінарів)

з 12 липня
до 25 липня
199грн
з 26 липня
до 15 серпня
299грн
з 16 серпня
до 31 серпня
399грн
Замовляйте «Вебінарний Безліміт» та отримуйте
місяць необмеженого доступу до 90 вебінарів
Предмети »

Особливості підготовки педагогів для роботи в профільних класах

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися
Опис презентації окремими слайдами:
Особливості підготовки педагогів для роботи в профільних класах Підготувала практичний психолог НВК «Павлиська ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей ім. В.О. Сухом...
Слайд № 1

Особливості підготовки педагогів для роботи в профільних класах Підготувала практичний психолог НВК «Павлиська ЗОШ І-ІІІ ст. – ліцей ім. В.О. Сухомлинського» Рижак О.В.

Вчити по-різному – означає розробляти зміст, організаційні форми, методи і засоби навчання й виховання з метою забезпечення оптимальних умов для ро...
Слайд № 2

Вчити по-різному – означає розробляти зміст, організаційні форми, методи і засоби навчання й виховання з метою забезпечення оптимальних умов для розвитку школярів. Вчитель вже не є єдиним і головним джерелом інформації, а, насамперед, організатором самостійної роботи учнів та консультантом.

Учитель профільної школи повинен бути спеціалістом високого рівня, відповідного профілю та спеціалізації, щоб забезпечувати варіативність та особис...
Слайд № 3

Учитель профільної школи повинен бути спеціалістом високого рівня, відповідного профілю та спеціалізації, щоб забезпечувати варіативність та особистісну орієнтацію навчально-виховного процесу через послідовне, педагогічно доцільне проектування індивідуальних освітніх програм розвитку особистості; практичну орієнтацію освітнього процесу через введення інтерактивних, ефективних технологій, проектно-дослідницьких методів, поширення навчального співробітництва; остаточне профільне самовизначення старшокласників і формування здібностей та компетентностей, необхідних для продовження професійної освіти.

Для профільної школи потрібний учитель, здатний генерувати інноваційні ідеї, який проявляє професійний інтерес до розробки й реалізації нових навча...
Слайд № 4

Для профільної школи потрібний учитель, здатний генерувати інноваційні ідеї, який проявляє професійний інтерес до розробки й реалізації нових навчальних програм, володіє високим інтелектуальним потенціалом та науковою компетентністю, різними методами активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці; має ґрунтовну методичну підготовку; проводить разом з учнем пошуково-дослідницьку роботу, зміцнює й розвиває емоційно-мотиваційну сферу підлітків.

Учитель профільної школи повинен знати: основні документи: закони України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Концепцію профільного навчан...
Слайд № 5

Учитель профільної школи повинен знати: основні документи: закони України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Концепцію профільного навчання в старшій школі; національну доктрину розвитку освіти в Україні; регіональні програмні документи; концепцію і статут загальноосвітнього закладу, в якому працює; основи особистісно орієнтованої педагогіки, індивідуального, гуманістичного підходів та способи їх реалізації у шкільній практиці; наукову інформацію та зміст предметів базового й профільного рівнів; порядок організації  факультативів та елективних курсів; методику організації проектної, науково-дослідницької, пошукової діяльності учнів.

 Учитель профільної школи повинен уміти: проектувати навчальний процес, дослідницьку, індивідуальну пошукову діяльність учнів; застосовувати різні ...
Слайд № 6

 Учитель профільної школи повинен уміти: проектувати навчальний процес, дослідницьку, індивідуальну пошукову діяльність учнів; застосовувати різні види й форми діяльності учнів; застосовувати поряд з традиційними нові форми, методи й засоби педагогічного діагностування, розробляти індивідуальні освітні програми, педагогізувати середовище; формувати логіку викладання профільних дисциплін, виходячи з потреб і нахилів учнів; діагностувати й контролювати стадії особистісного та колективного розвитку; розробляти заходи корекційно-педагогічного впливу; застосовувати методи й технології навчання, які б формували навички збору та аналітичної обробки інформації, стимулювали самодіяльність учнів, збагачувати досвід відповідальної діяльності, виробляли навички самоорганізації, розвивали ціннісні орієнтири; використовувати в системі профільного навчання новітні інформаційні технології, елементи модульного, дистанційного навчання; забезпечувати практичну спрямованість навчально-виховного процесу, формування універсальних компетенцій;  сприяти професійному самовизначенню старшокласників.

Порівняння моделей педагогічного процесу Елемент процесу Навчально-дисциплінарна модель Профільнозорієнтована модель Мета Набуття знань основ наук,...
Слайд № 7

Порівняння моделей педагогічного процесу Елемент процесу Навчально-дисциплінарна модель Профільнозорієнтована модель Мета Набуття знань основ наук, стандартизація поведінки і напряму думок Розвиток нахилів і здібностей, відповідних умінь і навичок, формування наукового світогляду. Розвиток якостей творчої особистості майбутнього громадянина і професіонала Зміст Засвоєння матеріалу програми, відпрацювання стереотипу поведінки Присутність варіативних траєкторій освіти. Оволодіння методами пізнання і творчої діяльності, формування переконань як сплаву знань та дій, володіння механізмами професійного самовизначення Мотиви Оцінки, заклики, умовляння, заборони, покарання Радість від процесу пізнання, пробудження творчої активності, досягнутих успіхів; різні види заохочення.

Порівняння моделей педагогічного процесу Елемент процесу Навчально-дисциплінарна модель Профільнозорієнтована модель Методи Пояснення, заучування м...
Слайд № 8

Порівняння моделей педагогічного процесу Елемент процесу Навчально-дисциплінарна модель Профільнозорієнтована модель Методи Пояснення, заучування матеріалу, повторення, опитування, екзамени Проблемний виклад матеріалу, залучення учнів до спільного пошуку істини, виконання творчих завдань, співпраця педагогів і учнів, індивідуальний підхід до вихованців. Домінантні форми Фронтальні заняття за типом шкільного уроку Гра - робота трансформується в роботу-гру (профіль, творчість), самоосвіта, дослідницька діяльність Очікувані результати Відповідність знань програмним вимогам, слухняність, упевненість у володінні істиною Уміння застосовувати знання на практиці,  звичка нічого не сприймати на віру, здатність до самоаналізу, самовдосконалення, вміння творчо працювати, соціальна активність, відповідальність, постійне самовдосконалення

       Учитель профільної школи має забезпечувати: Варіативність та особисту орієнтацію навчального процесу Практичну орієнтацію навчального процес...
Слайд № 9

       Учитель профільної школи має забезпечувати: Варіативність та особисту орієнтацію навчального процесу Практичну орієнтацію навчального процесу Завершення профільного самовизначення старшокласників і формування в них здібностей для продовження навчання у відповідній сфері професійної освіти, самоосвіти Використовувати сучасні педагогічні технології, суть яких полягає в попередньому проектуванні процесу навчання Визначальними мають бути групова робота, учнівські диспути, рольові ігри, керовані дослідження та самостійні проекти, розігрування діалогів, ведення бесіди тощо.

          Під готовністю вчителя до роботи в умовах профільного навчання потрібно розуміти єдність психологічного, педагогічного та предметного заб...
Слайд № 10

          Під готовністю вчителя до роботи в умовах профільного навчання потрібно розуміти єдність психологічного, педагогічного та предметного забезпечення вимог до тих видів професійної його діяльності, які забезпечать реалізацію і якість профільного навчання (М. Пайкуш).  

           Психологічна готовність є фундаментальною умовою ефективної і надійної діяльності фахівця. Вона дозволяє результативно і вірно застосову...
Слайд № 11

           Психологічна готовність є фундаментальною умовою ефективної і надійної діяльності фахівця. Вона дозволяє результативно і вірно застосовувати свої знання, особистісні якості, зберігати емоційно-вольову стійкість при виникненні непередбачених ситуацій. Таким чином психологічне забезпечення вимог готовності педагога до профільного навчання у загальноосвітньому навчальному закладі розглядається у контексті: психологічної готовності до викладання предмета в різних типах навчальних закладів (здатність вчителя без психологічного дискомфорту переключатися на дещо інший вид діяльності, зумовлений специфікою ЗНЗ); психологічної готовності до викладання предмета на різних рівнях (стандарту, академічного, профільного); психологічної готовності до діагностики здібностей учнів до предмета; психологічної готовності до професійної орієнтації учнів профільних класів, що  вимагає вмілого управління пізнавальною діяльністю учнів і орієнтацією на рівень майбутньої професійної діяльності (тут необхідна особлива толерантність вчителя); психологічної готовності до мотивації вивчення предмета на різних рівнях.

Педагогічна готовність педагога до профільного навчання у загальноосвітньому навчальному закладі розглядається у контексті: готовності до профільно...
Слайд № 12

Педагогічна готовність педагога до профільного навчання у загальноосвітньому навчальному закладі розглядається у контексті: готовності до профільної диференціації змісту предмета; готовності до забезпечення наступності між профільним навчанням та професійною підготовкою; готовності до реалізації різних форм організації профільного навчання; готовності до професійної орієнтації учнів готовності до реалізації інтеграції знань та міжпредметних зв’язків.    Предметна готовність педагога до профільного навчання у загальноосвітньому навчальному закладі розглядається у контексті: готовності передбачати фундаментальні знання з базового предмета; готовності передбачати відповідний рівень загальної культури і професійної компетентності.

Дуже важливим аспектом професійної діяльності педагога є саморегу­ляція, тобто здатність керувати власними психічними станами та поведін­кою для то...
Слайд № 13

Дуже важливим аспектом професійної діяльності педагога є саморегу­ляція, тобто здатність керувати власними психічними станами та поведін­кою для того, щоб оптимальним чином діяти в складних педагогічних ситуаціях. Психологічні основи саморегуляції містять у собі управління пізнавальними процесами: сприйняттям, увагою, уявою, емоціями й діями — реакціями на ситуацію, що виникла. Саморегуляція кожного з названих психічних процесів, станів і властивостей людини пов'язана з волею і внутрішнім мовленням. Як відомо, внутрішнє мовлення є осно­вою для довільності в управлінні всіма психічними явищами, а воля забезпечує збереження спрямованості та енергійності дій.

Особливості деяких видів саморегуляції, що зустріча­ються в професійній діяльності педагога. 1. Саморегуляція сприйняття має на увазі чітку установ...
Слайд № 14

Особливості деяких видів саморегуляції, що зустріча­ються в професійній діяльності педагога. 1. Саморегуляція сприйняття має на увазі чітку установку завдання сприйняття — побудову образу, одержання відповіді на різні запи­тання. Свідома постановка питань, при вирішенні яких доводиться додавати значні розумові та фізичні зусилля, припускає саморегу­ляцію. 2. Саморегуляція пам'яті. Слід зазначити, що запам'ятовування і від­творення (два процеси пам'яті) піддаються саморегуляції. Третім процесом пам'яті — збереженням інформації — управляти важче, оскільки він працює на підсвідомому рівні. Однак через певну організацію запам'ятовування непрямо можна управляти і ним. Саморегуляція мнемічних процесів заснована на різних способах уявлення, асоціювання, пов'язування у єдине ціле, уявної переробки матеріалу.

3. Саморегуляція мислення. Основні прийоми саморегуляції мислення зводяться до наступного: уважний аналіз умов розв'язуваного завдання; співвіднесе...
Слайд № 15

3. Саморегуляція мислення. Основні прийоми саморегуляції мислення зводяться до наступного: уважний аналіз умов розв'язуваного завдання; співвіднесення необхідного результату із заданими умовами з метою встановлення того, чого в них не вистачає для одержання потрібного результату; постійне тренування мислення, що виражається в його систематичній вправі; вироблення певної дисципліни мислення, що припускає послідов­ний пошук і достатнє пророблення різних альтернативних варіантів рішення; проказування вголос або про себе певних ідей, пов'язаних з пошуком рішення завдання; систематичний запис ідей і вже розпочатих дій. 4. Емоційна саморегуляція базується на вмінні керувати станами м'язової системи організму, на активному вольовому включенні розумових процесів в аналіз сформованої ситуації.

План самовдосконалення і самови­ховання вчителя: Систематично опановувати методологічні знання, вивчати праці класиків філософії, державні документ...
Слайд № 16

План самовдосконалення і самови­ховання вчителя: Систематично опановувати методологічні знання, вивчати праці класиків філософії, державні документи про освіту та виховання підростаючого покоління. Зосередити свої зусилля на вдосконалюванні навчального процесу, в якому найбільш повно реалізуються професійно-педагогічні фун­кції вчителя, застосовуючи у своїй діяльності новітні досягнення психології та педагогіки і здійснюючи власний науково-педагогічний пошук. Постійно аналізувати стан реалізованого освітнього процесу, співвідносячи його із загальними тенденціями розвитку процесу навчання, використовуючи як критерії оцінки педагогічної ефективності своєї вчительської роботи його кінцеві та проміжні результати, обґрунтованість проектів конкретних варіантів методик вимогами науки.

Глибоко усвідомлювати власну педагогічну діяльність як творчий процес вирішення різноманітних за змістом навчально-виховних завдань у їхній системі...
Слайд № 17

Глибоко усвідомлювати власну педагогічну діяльність як творчий процес вирішення різноманітних за змістом навчально-виховних завдань у їхній системі. Безупинно вдосконалювати свою професійно-педагогічну кваліфіка­цію за допомогою самоосвіти, вивчення та застосування досягнень науки, а також власного педагогічного досвіду. За допомогою самовиховання і саморозвитку формувати в собі ті професійно-педагогічні якості, які є передумовами творчої діяль­ності, керуючись всією системою дидактичних принципів поступово опановувати дослідницькі вміння і прийоми вирішення педагогічних завдань творчого характеру.

Етапи процесу професійного самовиховання самопізнання самопрограмування самовплив
Слайд № 18

Етапи процесу професійного самовиховання самопізнання самопрограмування самовплив

Опис документу:
Презентація до виступу на психолого-педагогічному семінарі

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Активізація творчого потенціалу вчителів шляхом використання ігрових форм організації учнів на уроці»
Черниш Олена Степанівна
36 годин
590 грн
354 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти