+ Додати матерiал
і отримати
безкоштовне
свідоцтво
! В а ж л и в о
Предмети »

Основи Безпеки Життєдіяльності (ОБЖ) - методичні матеріали

Безпеку життєдіяльності можна визначити як науку, яка досліджує основні теоретичні аспекти для забезпечення, збереження здоров'я та життя людини під час взаємодії її з оточуючим середовищем. Це середовище включає весь спектр процесів та явищ, що оточують людину, тобто сферу побуту, виробництва тощо.

В основі предмету лежить вивчення основних факторів впливу на людину (хімічних, фізичних, психологічних тощо) та вироблення методів захисту та їх профілактики. Безпека життєдіяльності покликана навчити основним закономірностям та принципам безпечної взаємодії в системі «людина-навколишнє середовище».

Більш детально варто відзначити, що безпека життєдіяльності розглядає такі аспекти, як: екологічні питання, ергономічні проблеми, наслідки та дії на людину надзвичайних ситуацій в анатомо-фізіологічному плані, способи та методи підвищення безпеки технологічних процесів, використання екобіозахисної техніки, прогнозування надзвичайних ситуацій та моделі поведінки під час них, вивчення наслідків таких ситуацій, розгляд аварій, стихійних лих та катастроф, дії під час них та шляхи ліквідації. Проте, найголовнішим можна виділити навчання керуванню та контролю за власною безпекою та умовами життєдіяльності.

Головною в цій науці виступає людина, а предмет безпека життєдіяльності має навчити її виживати в навколишньому середовищі, мається на увазі розпізнавати можливі небезпеки, ймовірність їх прояву, прогнозувати наслідки, запобігати їх виникненню. Якщо це вже сталося – то вміти планувати та діяти під час таких ситуацій, знати нормативно-правову базу, засоби та методи захисту, тобто зробити все необхідне для збереження власного життя та здоров'я.

Сучасний світ постійно змінюється, відбуваються процеси урбанізації, зростає чисельність населення, люди шукають нові ресурси, а отже зростають дослідження, промислові обсяги тощо. Все це впливає на оточуюче середовище і здебільшого створює екологічні та економічні проблеми. В подальшому вони створюють умови для виникнення загроз.

Класифікація небезпек залежить від різних критеріїв, які можна визначити, як: за походженням (екологічні, антропогенні, природні, техногенні та змішані), за часом дії (кумулятивні та імпульсивні), за локалізацією (літосферні, гідросферні, атмосферні та космічні), за наслідками (захворювання, втома, травми, аварії, пожежі тощо), за збитками (соціальні, технічні, екологічні), за сферою прояву (побутові, спортивні, виробничі, дорожньо-транспортні тощо) і т. д.

Для створення безпечних умов для життєдіяльності варто враховувати основні принципи існування, до яких можна віднести здорове забезпечення фізіологічних процесів нашого організму, раціональним зв’язком та взаємозалежністю з навколишнім середовищем, правильною організацією праці, достатнім матеріальним заохоченням при організації трудової діяльності, створення умов для захисту здоров'я та ліквідування негативних наслідків життєдіяльності.

Про всі ці аспекти більш детально можна знайти матеріали у даному розділі.

2 425 матеріалiв
Презнтація.«Як поводитись з незнайомими людьми»
Основи Безпеки Життєдіяльності (ОБЖ)
Презентація
17.09.2019
17
0
3
Урок .«Як поводитись з незнайомими людьми»
Основи Безпеки Життєдіяльності (ОБЖ)
Конспект
17.09.2019
11
0
2
ЩОБ ЗДОРОВІ ЗУБИ МАТИ, ТРЕБА ЗМАЛКУ ПРО ЦЕ ДБАТИ
Основи Безпеки Життєдіяльності (ОБЖ)
Презентація
14.09.2019
43
0
8
Безпека і небезпека. Закон безпечної життєдіяльності.
Основи Безпеки Життєдіяльності (ОБЖ)
Презентація
13.09.2019
43
0
8
Безпека і небезпека. Принципи безпечної життєдіяльності.
Основи Безпеки Життєдіяльності (ОБЖ)
Конспект
13.09.2019
29
1
6
Основи здоров'я 6 клас сценка "Дорожні знаки по школі"
Основи Безпеки Життєдіяльності (ОБЖ)
Інші методичні матеріали
11.09.2019
41
0
6
Презентація на тему:"Емоції людини"
Основи Безпеки Життєдіяльності (ОБЖ)
Презентація
08.09.2019
41
0
4
ІНСТРУКЦІЯ №__ З ОХОРОНИ ПРАЦІ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФІЇ
Основи Безпеки Життєдіяльності (ОБЖ)
Інші методичні матеріали
03.09.2019
44
0
2
Розмальовки Правила дорожнього руху 
Основи Безпеки Життєдіяльності (ОБЖ)
Презентація
01.09.2019
343
0
44
Проект «Обережність не зашкодить»
Основи Безпеки Життєдіяльності (ОБЖ)
30.08.2019
74
0
6
2 425 матеріалiв