Організаційні роботи над кейсом.

Опис документу:
Йдеться про зручність приміщення, можливості організувати позааудиторні семінари, канали комунікації учнів та вчителя тощо. Крім того, значний вплив можуть надати стандарти і процедури виставлення оцінок, формування рейтингів, правила заохочення і накладення штрафних санкцій, прийняті в навчальному закладі.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Організаційні умови роботи над кейсом.

Йдеться про зручність приміщення, можливості організувати позааудиторні семінари, канали комунікації учнів та вчителя тощо. Крім того, значний вплив можуть надати стандарти і процедури виставлення оцінок, формування рейтингів, правила заохочення і накладення штрафних санкцій, прийняті в навчальному закладі.

Рішення кейсів ,спираючись на власний досвід, можна проводити у такому порядку:

Етап

Дії

Час

1.

Ознайомлюю з сюжетом

3-5 хвилин

2.

Проблематізація - виявляємо в ході групової дискусії протиріччя в сюжеті, визначаю в чому його «дивина»

3-4 хвилини

3.

Формулюємо проблеми і відбір кращих її формулювань (фронтальний мозковий штурм із подальшою дискусією)

3-4 хвилини

4.

Висування гіпотетичних відповідей на проблемне питання (мозковий штурм всередині малих груп)

3-4 хвилини

5.

Перевірка гіпотез на основі інформації сюжету та інших доступних джерел (групова робота)

до 15 хвилин

Надаю учням можливість використовувати будь-яку літературу, підручники, довідники. У деяких випадках від мене може знадобитися підготовка роздруківки з необхідною для вирішення кейса інформацією, яка відсутня в доступних для учнів підручниках і довідниках. Однак, обсяг такої роздруківки не повинен перевищувати 1-2 сторінок тексту.

6.

Презентація рішення

не більше 3 хвилин на групу

7.

Рефлексія ходу рішення кейса

3-4 хвилини

Використання кейсів у процесі навчання вимагає підготовленості учнів, наявності у них навичок самостійної роботи, вміння працювати з текстом, комунікативної взаємодії, навичок вирішення проблемних питань. Непідготовленість учнів, нерозвиненість їх мотивації може призводити до поверхневого обговорення кейса.

Розподіл функцій між учнями та викладачем:

Етап

Вчитель

Учень

Випереджувальний

1. Підбираю кейс.

2. Визначаю основні та допоміжні матеріали для підготовки учнів.

3. Розробляю сценарій заняття.

1. Отримує кейс і список рекомендованої літератури.

2. Індівідуально готується до заняття.

Основний

1. Організовую попереднє обговорення кейса.

2. Ділю групу на підгрупи. 3. Керую обговоренням кейсу в підгрупах, забезпечую учнів додатковими відомостями.

1. Ставить запитання, що поглиблюють розуміння кейса і проблеми.

2. Розробляє варіанти рішень, бере до уваги думки інших.

3. Приймає рішення або бере участь у його прийнятті.

Завершальний

1. Оцінюю роботу учнів.

2. Оцінюю прийняті рішення та поставлені питання.

1. Складає письмовий звіт про заняття за заданою формою.

Для проведення аналізу конкретної ситуації робота з матеріалами кейса залежить від їх обсягу, складності проблематики і ступеня обізнаності учнів з даною інформацією.

Можливі такі альтернативні варіанти:

 • учні вивчають матеріали кейса заздалегідь, також знайомляться з рекомендованою викладачем додатковою літературою, частина завдань щодо роботи з кейсом виконується вдома індивідуально кожним;

 • учні знайомляться заздалегідь тільки з матеріалами кейса, частина завдань щодо роботи з кейсом виконується вдома індивідуально кожним; - учні отримують кейс безпосередньо на занятті та працюють з ним(даний варіант підходить для невеликих за обсягом кейсів, приблизно на 1 сторінку, що ілюструють будь-які теорії, концепції, навчальний зміст, і можуть бути використані на початку заняття з метою активізації мислення учнів, підвищення їх мотивації до тематики, яка досліджується).

Основними елементами кейсу є:

 • анатомія кейсу;

 • середовище( де відбуваються події в кейсі);

 • тема(про що йде мова у кейсі);

 • питання(які піднімаються питання у кейсі);

 • дані(яка інформація подається у кейсі);

 • розв’язок кейса(який вимагається стиль мислення: дедуктивний – застосування теорії, індуктивний – створення теорії, конвергентний - аналітичний, дивергентний – творчий);

 • аналіз кейса( результат, який необхідно досягнути: закритий кейс – єдина відповідь, відкритий – кілька можливих відповідей);

 • час, необхідний для обговорення (мало часу, багато часу) [2].

Під час розв’язання кейса учень не тільки використовує отримані знання, але й виявляє свої особисті якості, зокрема уміння працювати в групі, а також демонструє рівень бачення ситуації та рівень володіння іноземною мовою. Причому активність роботи кожного, хто навчається за цією методикою, залежить від багатьох факторів, основними з яких є кількісний і якісний склад учасників, організаційна структура підгрупи, її розміщення, загальна організація роботи з кейсом, організація обговорення результатів, підведення підсумків.

Кейс-метод сьогодні має активне застосовування в Україні, оскільки відповідає потребам часу і несе в собі великі можливості.

Критерії оцінки роботи учнів:

 • грамотне вирішення проблеми;

 • новизна і неординарність;

 • чіткість і логічність у викладі теоретичної частини;

 • глибина розкриття проблеми;

 • якість оформлення вирішення проблеми;

 • етика ведення дискусії;

 • активність членів групи.

Отже, зміст кейса повинен відображати навчальні цілі. Кейс може бути коротким чи довгим, може викладатися конкретно або узагальнено. Я наголошую учням на утриманні від надмірно насиченої інформації та інформації, яка не має безпосереднього відношення до теми, що розглядається. У цілому кейс має містити дозовану інформацію, яка дозволяла б швидко зрозуміти суть проблеми та надавала б усі необхідні дані для її вирішення.

На прикладі я впевнилась :використання кейс-методу в процесі вивчення української мови та літератури дає результат, якщо враховувати специфіку викладання та вікові особливості учнів, реалізовуючи педагогічні умови, що передбачають:

 • розробку кейсів з гуманітарних дисциплін з урахуванням професійних мотивів, інтересів, потреб учнів ;

 • формування мотивації до гуманітарних дисциплін з метою забезпечення педагогічної підтримки у процесі роботи над кейсом;

 • організацію вчителем поетапної роботи учнів над кейсом на основі алгоритму, обов’язковими елементами якого є індивідуальна робота з кейсом, опрацювання його в міні-групах, презентація та колективне обговорення результатів виконаного завдання.

Як і чим зацікавити учнів різного віку, щоб предмет був для них цікавим, потрібним, таким, коли на урок хочеться йти, а з уроку - ні. Як на мене, найважливіше — створювати такі ситуації на уроці, щоб учні були постійно в пошуку і знаходили відповіді на різні питання.

Гуманізація й диференціація шкільної освіти вимагає пошуків нових підходів не лише до змісту, форм і методів навчання, а й до учіння - активної пізнавальної діяльності школярів у процесі навчання.

З-поміж найбільш ефективних і цікавих для учнів форм організації і проведення занять можна назвати технологію кейс-уроку. При цьому я спираюсь на наявні у сучасній педагогічній літературі рекомендації, зокрема про те, що основний сенс сучасної навчальної діяльності повинен полягати у підвищенні пізнавальної активності учнів, стимуляції інтересу до навчальних занять; розвитку ініціативи і творчості потенціалу особистості учня;вона також повинна допомогти створити у вчителів установку на творчу професійну діяльність, на постійний пошук.

Застосування кейс-методу в навчальній технології стимулює мене,як вчителя, застосовувати відповідні новації в організації і методиці навчальної роботи, саме інноваційні процеси визначають динаміку прогресивного розвитку освіти і виховання.

І найістотніший висновок - учні більше цінять вчителів ,які застосовують інновації, на таких уроках вони більш активні, творчість вчителя збуджує в них бажання випробовувати й власні сили в творчій діяльності.

 • 26.03.2020
 • Педагогіка
 • 2 Клас, 3 Клас, 4 Клас, 5 Клас, 6 Клас, 7 Клас, 8 Клас, 9 Клас, 10 Клас, 11 Клас
 • Інші методичні матеріали
 • 140
 • 0
 • 3
 • Стежити
 • Поскаржитись

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»