і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
! В а ж л и в о
Предмети »

ОРФОГРАФІЧНИЙ ПРАКТИКУМ Програма факультативного курсу 10-11 класи

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ОРФОГРАФІЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Програма факультативного курсу

10-11 класи

Пояснювальна записка

Володіти мовою – означає знати її, що спонукає постійно прагнути вдосконалювати свої знання з питань правопису сучасної літературної мови. Проте кількість годин у базовому курсі є недостатньою.

Здійсненню цього завдання сприятиме засвоєння школярами матеріалу курсу «Орфографічний практикум».

Мета курсу «Орфографічний практикум» полягає в підвищенні рівня грамотності учнів. Програма передбачає оволодіння учнями нормами правопису через систему практичних вправ, тестів, творчих і контрольних робіт. Засвоєння матеріалу курсу передбачає опору на вже здобуті знання з мови та свідоме їх застосування, тому має чітко виражений практичний аспект.

Програма розрахована на 2 роки навчання (17 годин на рік).

Завдання курсу:

 1. Поглибити знання учнів щодо орфографічної правильності мовлення;

 2. Сприяти виробленню навичок грамотного письма;

 3. Навчити учнів дотримуватися орфографічних правил;

 4. Сформувати навички орфографічної пильності;

 5. Виховати в школярів потребу й уміння користуватися орфографічним словником.

У процесі реалізації програми необхідно значну увагу приділяти новим підходам до організації навчання – інтерактивним технологіям, що допоможе учителеві зробити процес навчання цікавим, різноманітним, ефективним і сприятиме розвиткові творчих здібностей особистості.

Застосування таких методів навчання забезпечить якість навчального процесу, належну підготовку учнів старших класів до ДПА.

Учні повинні вміти:

 • Давати визначення поняття «орфографія»;

 • Розрізняти принципи українського правопису; характеризувати українську орфографію з точки зору принципів орфографії, типів орфограм;

 • Розрізняти й визначати орфограми в основі слова; типи й види орфограм; явища чергування, подвоєння, подовження, спрощення; відміни іменників та дієвідміни дієслів;

 • Володіти знаннями щодо правопису відмінюваних слів та незмінних частин мови;

 • Конструювати речення зі зворотами, правильно визначати їх пунктуаційно;

 • Застосовувати знання на практиці.

Зміст програми

з курсу «Орфографічний практикум»

з/п

Зміст програмового матеріалу

(розділи, теми програми)

Кількість годин,

відведених на вивчення розділу, теми

Усього

10 клас

11 клас

1

Вступ

2

1

1

2

Правопис основи слова

13

7

6

3

Правопис закінчення відмінюваних слів

5

5

-

4

Правопис незмінюваних частин мови

2

2

-

5

Правопис частин мови

5

-

5

6

Правопис слів іншомовного походження

1

-

1

7

Правопис власних назв

2

-

2

8

Контрольні роботи

4

2

2

Основний зміст програми

Клас: 10

Предмет, курс, модуль: «Орфографічний практикум»

Навчально-тематичний план

Зміст програмного матеріалу

озділи, теми програми)

Кількість

годин

1.

Вступ

1

2.

Правопис основи слова

7

3

Правопис закінчення відмінюваних слів

5

4

Правопис незмінюваних частин мови

2

5

Контрольні роботи

2

Усього

17

Основний зміст програми

Клас: 11

Предмет, курс, модуль: «Орфографічний практикум»

Навчально-тематичний план

Зміст програмного матеріалу

озділи, теми програми)

Кількість

годин

1.

Вступ

1

2.

Правопис основи слова

6

3

Правопис частин мови

5

4

Правопис слів іншомовного походження

1

5

Правопис власних назв

2

6

Контрольні роботи

2

Усього

17

Календарно-тематичне планування

10 клас

17 годин на рік

п/п

уроку в темі

Тема уроку

Дата за планом

Дата фактично

Примітки

І семестр

1

1

Вступ. Орфографія як засіб удосконалення писемної діяльності. Принципи українського правопису. Типи та види орфограм

2

1

Правопис основи слова. Літературні позначення звуків

3

2

Голосні. Правопис ненаголошених голосних

4

3

Апостроф

5

4

Буквосполучення ЙО, ЬО. Вправи на закріплення

6

5

Приголосні. Позначення м’якості приголосних. М’який знак

7

6

Зміни приголосних при їх збігу. Спрощення груп приголосних

8

7

Правопис слів з літерою r. Вправи на закріплення

9

Узагальнення вивченого. Контрольна робота. Тестування

ІІ семестр

10

1

Правопис закінчення відмінюваних слів. Іменник. Правопис закінчень окремих відмінків

11

2

Прикметник. Тверда і м’яка групи прикметників

12

3

Ступені порівняння прикметників, зразки відмінювання прикметників

13

4

Правопис дієслів.

14

5

Правопис безособових форм дієслова. Вправи на закріплення

15

1

Правопис незмінюваних частин мови. Правопис прислівників, утворених від прикметників, поєднанням прийменника з іменником

16

2

Правопис складних і складених прислівників. Правопис службових частин мови

17

Узагальнення та систематизація знань. Контрольна робота

Календарно-тематичне планування

11 клас

17 годин на рік

п/п

уроку в темі

Тема уроку

Дата за планом

Дата фактично

Примітки

І семестр

1

1

Вступ. Визначення й загальна характеристика української орфографії

2

1

Правопис основи слова. Голосні. Чергування голосних. Чергування голосних у дієслівних коренях. Вправи на закріплення

3

2

Приголосні. Подвоєння та подовження приголосних. Вправи на закріплення

4

3

Правопис префіксів

5

4

Правопис суфіксів. Іменникові суфікси. Прикметникові та дієприкметникові суфікси. Дієслівні суфікси. Орфографічні вправи

6

5

Загальні правила правопису складних слів. Уживання великої літери.

7

6

Правила переносу. Знак наголосу. Складні випадки наголошення

8

Контрольна робота. Тести

9

1

Іменник. Поділ на відміни. Зразки відмінювання іменників

ІІ семестр

10

2

Числівник. Кількісні числівники, порядкові, дробові, особливості їх відмінювання

11

3

Займенник. Вправи на закріплення навичок, знань і вмінь відмінювання займенників. Розряди займенників

12

4

Дієслово. Поділ дієслів на дієвідміни. Зміни приголосних у дієсловах, дієприкметниках, дієприслівниках і віддієслівних іменниках. Способи дієслова. Неозначена форма дієслова

13

5

Дієприкметник. Дієприкметники активного й пасивного стану, їх творення. Орфографічні вправи. Дієприслівник. Вправи на закріплення знань, умінь і навичок. Побудова речень із дієприкметниковим і дієприслівниковим зворотами

14

1

Правопис слів іншомовного походження. Відмінювання слів іншомовного походження

15

1

Правопис власних назв

16

2

Правопис власних назв. Вправи на закріплення

17

Контрольна робота. Тести

Перелік навчально-методичного забезпечення

Курс «Орфографічний практикум»

10-11 класи

Навчально-методичне забезпечення

Назва, автор, видавництво, рік видання

Програми

Орфографічний практикум. Програма факультативного курсу 10-11 класи (Л. М. Кочергіна).

Програми курсів за вибором і факультативів з української мовою 8-11 класи/ За заг. Ред. К. В. Таранік-Ткачук. – К.: Грамота, 2011. – 272с.                   

Навчальна література

Підручник:

Ющук І. П. Практикум з правопису української мови. – К.: Рад. Школа, 1989.

Додаткова література

 1. Український правопис: 4-е видання, виправлене й доповнене. – К.: Наукова думка, 1993.

 2. Академічний курс сучасної української літературної мови. Орфографія / За ред. О. Білодіда. – К.: Вища школа.

 3. Олійник О. Мова моя калинова. – К., 1993.

 4. Чак Є. Д. Складні питання граматики та орфографії. – К.: Рад. Школа, 1989.

Обладнання

Таблиці, картки, схеми

РОЗГЛЯНУТО.

Протокол засідання

методичного об’єднання учителів

від _______________.

УЗГОДЖЕНО.

Заст. директора з НВР ___________

«_____» _____________ 201__ р.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Робоча програма з факультативу "Орфографічний практикум"

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Формування навчальної мотивації в учнів. Теорія і практика»
Черниш Олена Степанівна
72 години
790 грн
395 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти