Опорна схема конструювання уроків різних типів

Опис документу:
Опорна схема конструювання уроків різних типів

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Опорна схема конструювання уроків різних типів:

Етап уроку

Задачі даного етапу

Форма уроку

Урок-лекція з елементами евристичної бесіди

Урок розв'язування опор

них вправ

Урок-залік

Урок розв'я

зуван

ня вправ підви

щеної склад

ності

Урок –змаган

ня

Контро

льна робота

Аналіз контро

льної роботи

1

Організаційний етап

1. Привітання, фіксація відсутніх.

2. Перевірка підготовки учнів до заняття.

3. Перевірка підготовки класного приміщення до заняття.

4. Організація уваги учнів.

2

Етап перевірки домашнього завдання

1. Установити правильність, повноту

й усвідомленість виконання д/з

більшістю учнів.

2. Виявити прогалини у знаннях і навичках учнів, з'ясувати причини їх виникнення.

3. Ліквідувати знайдені в ході перевірки прогалини

3

Формування мети й завдань уроку

Розкриття загальної мети та плану проведення уроку

4

Мотивація навчальної діяльності

Забезпечити мотивацію навчання,

прийняття учнями цілей уроку.

5

Актуалізація опорних знань, умінь, навичок

Актуалізувати суб'єктний досвід

Учнів для сприйняття навчального матеріалу.

6

Вивчення нового матеріалу:

теорія,

практика

Забезпечити сприйняття,

осмислення та первинне запам'ятовування учнями матеріалу, що вивчається.

7

Первинне закріплення і корекція

Забезпечити засвоєння методики відтворення вивченого матеріалу

8

Етап перевірки первинного розуміння

Установити правильність усвідомлення вивченого матеріалу.

Виявити прогалини первинного осмислення вивченого матеріалу, неправильні уявлення учнів.

Провести корекцію виявлених прогалин в усвідомленні учнями вивченого матеріалу

9

Етап узагальнення й систематизації знань

Забезпечити формування цілісної системи теоретичних знань учнів.

Забезпечити закріплення в пам'яті учнів знань та навичок, які їм необхідні для самостійної роботи над застосуванням цих знань при розв'язуванні стандартних вправ

10

Етап застосування знань і навичок в змінених ситуаціях

1. Забезпечити засвоєння учнями знань і навичок.

2. Забезпечити формування в учнів умінь самостійно застосовувати знання в різноманітних ситуаціях.

11

Етап контролю й самоконтролю знань і навичок

1. Виявити якість та рівень засвоєння знань і навичок учнів.

2. Виявити недоліки в знаннях і навичках учнів.

3. Установити причини виявлених недоліків.

4. Забезпечити розвиток у школярів здатності до оціночних дій.

12

Етап корекції знань і навичок

Організувати діяльність учнів з корекції

виявлених недоліків, прогалин в знаннях і навичках у межах вивченої теми

13

Підсумки уроку

Дати якісну оцінку навчального заняття, роботи класу та окремих учнів.

14

Домашнє завдання

Забезпечити розуміння учнями

цілей, змісту й способів виконання домашнього завдання.

15

Рефлексія

1. Ініціювати та інтенсифікувати

рефлексію учнів з приводу свого

психоемоційного стану, мотивації

своєї діяльності, поведінки й взаємодії з учителем та однокласниками на уроці.

2. Забезпечити засвоєння учнями

принципів саморегуляції та співробітництва.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»