! В а ж л и в о
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

ОНОВЛЕНІ КАЛЕН ПЛАНИ 9 КЛАС

Опис документу:
1. Навчальна програма з хімії для загал. навч. закладів, 7 – 9 класів затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017р. Наказ N-804. Над оновленням програми працювали (2017): Величко Л.П., Дубовик О.А., Бобкова О.С., Баланенко В.В., Пугач С.В., Рогожнікова О.В.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

9 клас

68 год, 2 год на тиждень

Зміст (тема) уроку

Дата

Примітка

Повторення найважливіших питань

курсу хімії 8 класу

1

Вступний інструктаж з БЖД .Склад і властивості основних класів неорганічних сполук.

2

Хімічний зв'язок і будова речовини.

3

Діагностичний контроль знань за курс 8 класу. Самостійна робота.

Тема 1.Розчини

4

Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини. Суспензії, емульсії, аерозолі. Домашній експеримент

1. Виготовлення колоїдних розчинів (желе, кисіль тощо).

5

Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок. Розчинність речовин, її залежність від різних чинників.

6

Насичені й ненасичені, концентровані й розведені розчини.

7

Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин. Розчинення як фізико-хімічний процес. Поняття про кристалогідрати. Завдання для навчального проекту №2: «Вирощування кристалів солей.» №3:«Виготовлення розчинів для надання домедичної допомоги.»

Демонстрації

1.Теплові явища під час розчинення (розчинення амоній нітрату і безводного кальцій хлориду у воді).

8

Розрахункові задачі

1. Розв’язування задач за рівняннями реакцій з використанням розчинів із певною масовою часткою розчиненої речовини.

9

Практичне заняття. Виконання вправ. Самостійна робота. ТЕМАТИЧНА

10

Електролітична дисоціація. Електроліти й неелектроліти. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах. Завдання навчальний проект №1:«Електроліти в сучасних акумуляторах.»

Демонстрації

2.Дослідження речовин та їхніх водних розчинів на електричну провідність (кристалічний натрій хлорид, дистильована вода, розчин натрій хлориду, кристалічний цукор, розчин цукру, хлоридна кислота).

11

Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти.

12

Поняття про рН розчину (без математичних розрахунків). Значення рН для характеристики кислотного чи лужного середовища.

Інструктаж з БЖД. Лабораторні досліди №1 «Виявлення йонів Гідрогену та гідроксид-іонів у розчинах.»; №2 «Установлення приблизного значення рН води, лужних і кислих розчинів (натрій гідроксиду, хлоридної кислоти) за допомогою універсального індикатора.»; №3«Дослідження рН харчової і косметичної продукції.». Представлення результатів навчального проекту №1:«Електроліти в сучасних акумуляторах.»

13

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій.

Представлення навчальних проектів 4-8

3.Реакції обміну між електролітами у водних розчинах.

14

Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій. Інструктаж з БЖД. Лабораторні досліди №4 «Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються випаданням осаду.»; №5 «Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються виділенням газу.»; №6 «Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються утворенням води.»

Демонстрації

3.Реакції обміну між електролітами у водних розчинах.

15

Інструктаж з БЖД. Практична робота №1. «Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах.»

16

Виявлення в розчині гідроксид-іонів та йонів Гідрогену. Якісні реакції на деякі йони. Застосування якісних реакцій.

Інструктаж з БЖД. Лабораторні досліди№7 « Виявлення хлорид-іонів у розчині.»; №8 «Виявлення сульфат-іонів у розчині.»; №9 «Виявлення карбонат-іонів у розчині.»

17

Інструктаж з БЖД. Практична робота №2. «Розв’язування експериментальних задач.»

18

Узагальнюючий контроль знань учнів з теми «Розчини».

19

Контрольна робота 1. Розчини

ТЕМАТИЧНА

Тема 2. Хімічні реакції

20

Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакцій: реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну.

Демонстрації

  1. Реакції розкладу, сполучення, заміщення, обміну, екзо- та ендотермічні реакції.

21

Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки. Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів.

22

Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники.

23

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій.

24

Значення окисно-відновних процесів у житті людини, природі й техніці.

25

Екзотермічні й ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння. Завдання до навчальних проектів№9 «Ендотермічні реакції на службі людині.»; №10 «Екзотермічні реакції в життєдіяльності живих організмів.»

26

Оборотні й необоротні реакції.

27

Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників. Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід №10 «Вплив концентрації і температури на швидкість реакції цинку з хлоридною кислотою.»

Демонстрації

  1. Залежність швидкості реакцій металів (цинк, магній, залізо) з хлоридною кислотою від активності металу.

28

Інструктаж з БЖД. Практична робота №3. «Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій.»

29

Представлення результатів навчальних проектів №9 «Ендотермічні реакції на службі людині.»; №10 «Екзотермічні реакції в життєдіяльності живих організмів.» ). Представлення результатів навчальних проектів №2: «Вирощування кристалів солей.» №3:«Виготовлення розчинів для надання домедичної допомоги.»

30

Узагальнення знань з теми ,,Хімчні реакції

31

Контрольна робота 2. Хімічні реакції.

ТЕМАТИЧНА

Тема 3.

Початкові поняття про органічні сполуки

32

Повторний інструктаж з БЖД.

Особливості органічних сполук (порівняно з неорганічними).Елементи-органогени.

Демонстрації

  1. Моделі молекул вуглеводнів (у тому числі 3D-проектування).

33

Вуглеводні

Метан як представник насичених вуглеводнів.

Демонстрації

6.Моделі молекул вуглеводнів (у тому числі 3D-проектування).

34

Гомологія. Гомологи метану (перші десять), їхні молекулярні і структурні формули та назви.

35

Фізичні властивості. Реакція заміщення для метану.

36

Етен (етилен) і етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів. Молекулярні і структурні формули. Фізичні властивості.

37

Реакція приєднання для етену й етину (галогенування, гідрування).

38

Горіння вуглеводнів.

Демонстрації

  1. Горіння парафіну, визначення його якісного складу за продуктами згоряння.

39

Розв'язування розрахункових задач

2. «Обчислення об'ємних відношень газів за хімічними рівняннями.»

40

Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену.

Представлення результатів навчального проекту №11 «Використання полімерів: еколого-економічний аспект.»

Демонстрації

8. Ознайомлення зі зразками виробів із поліетилену Виявлення властивостей поліетилену: відношення до нагрівання, розчинів кислот, лугів.

41

Поширення вуглеводнів у природі. Природний газ, нафта, кам’яне вугілля – природні джерела вуглеводнів.

42

Перегонка нафти. Вуглеводнева сировина й охорона довкілля. Застосування вуглеводнів. Представлення результатів навчального проекту №12 «Альтернативні джерела енергії.»

43

Проміжний контроль знань учнів з теми «Вуглеводні». Самостійна робота.

ТЕМАТИЧНА

44

Оксигеновмісні органічні речовини.

Поняття про спирти, карбонові кислоти, жири, вуглеводи. Метанол, етанол, гліцерол: молекулярні і структурні формули, фізичні властивості.

45

Горіння етанолу. Якісна реакція на гліцерол.

Інструктаж з БЖД. Лабораторний дослід №11 «Взаємодія гліцеролу з купрум (ІІ) гідроксидом.»

46

Отруйність метанолу й етанолу. Згубна дія алкоголю на організм людини.

47

Етанова (оцтова) кислота, її молекулярна і структурна формули, фізичні властивості.

48

Хімічні властивості етанової кислоти: електролітична дисоціація, дія на індикатори, взаємодія з металами, лугами, солями.

Демонстрації

9. Дія етанової кислоти на індикатори.

10. Взаємодія етанової кислоти з металами, лугами. Застосування етанової кислоти.

Представлення результатів навчального проекту №13 «Екотрофологія – наука про екологічно безпечне харчування.»

49

Інструктаж з БЖД . Практична робота №4 «Властивості етанової кислоти.»

50

Вищі карбонові кислоти: стеаринова, пальмітинова, олеїнова. Мило, його склад, мийна дія.

Навчальний проект №14 «Виготовлення мила з мильної основи.»

Домашній експеримент

2. Порівняння мийної дії мила та прального порошку вітчизняного виробника.

51

Жири. Склад жирів, фізичні властивості. Природні й гідрогенізовані жири. Біологічна роль жирів.

52

Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза. Молекулярні формули, фізичні властивості, поширення і утворення в природі.

53

Крохмаль і целюлоза – природні полімери. Якісні реакції на глюкозу і крохмаль.

Інструктаж з БЖД. Лабораторні досліди №12 «Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом.»; №13 «Відношення крохмалю до води (розчинність, утворення клейстеру).»; №14 «Взаємодія крохмалю з йодом.»

Домашній експеримент

3. Виявлення крохмалю в харчових продуктах.

54

Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль. Представлення результатів навчальних проектів №15 « Дослідження хімічного складу їжі.»; №16 «Хімічний склад жувальних гумок.»; №17 «Хімічний склад засобів догляду за ротовою порожниною.»

55

Нітрогеновмісні органічні речовини.

Поняття про амінокислоти.

56

Білки як біологічні полімери. Денатурація білків. Біологічна роль амінокислот і білків.

57

Значення природних і синтетичних органічних сполук. Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів.

Представлення результатів навчальних проектів №18 «Друге життя паперу.»; №19 «Джерела органічного забруднення території громади (мікрорайону).»

58

Інструктаж з БЖД .

Практичні роботи №5 «Виявлення органічних сполук у харчових продуктах.»

59

Узагальнення знань з теми ,, Початкові поняття про органічні сполуки

60

Контрольна робота. Початкові поняття про органічні сполуки

ТЕМАТИЧНА

Тема 4. Роль хімії в житті суспільства

61

Багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємоперетворення.

62

Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу.

Представлення результатів навчальних проектів №21 «Екологічна ситуація в моїй місцевості: відчуваю, думаю, дію.»; №22 «Анкетування учнів навчального закладу щодо їхньої участі у розв’язуванні екологічних проблем місцевості.»

63

Роль хімічної науки для забезпечення сталого розвитку людства.

Представлення результатів навчального проекту №23 «Дослідження достовірності реклами з погляду хімії.»

64

Хімічна наука і виробництво в Україні. Видатні вітчизняні вчені – творці хімічної науки. Представлення результатів навчального проекту №20 «Видатні вітчизняні хіміки як учені й особистості.»

65

Повторення. Розв'язування розрахункових задач.

66

Повторення. Складання рівнянь окисно-відновних та ионних реакцій.

67

Повторення. Генетичний зв'язок між класами неорганічних та органічних сполук.

68

Систематизація, аналіз та корекція знань учнів з курсу хімії 9 класу.

ТЕМАТИЧНА

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Організація ефективної діяльності практичного психолога в закладі освіти»
Мельничук Вікторія Олексіївна
36 годин
590 грн
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації (лист МОН № 4/2181-19 від 30.09.2019 р.).

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись