Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Цивільний захист у закладах освіти: складаємо мобілізаційний план
»
Взяти участь Всі події

Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком)

Українська мова

Для кого: 8 Клас

23.10.2021

108

1

0

Опис документу:

Урок української мови в 8 класі. Мета: поглибити знання учнів про однорідні члени речення, сформувати вміння знаходити однорідні члени та визначати їх вид, спосіб зв’язку між ними, смислові відношення, розставляти розділові знаки та інтонувати речення з однорідними членами; спонукати до усвідомлення значення однорідних членів речення в мовленні; розвивати творчі вміння складати речення з однорідними членами та використовувати їх у власному мовленні; виховувати любов до перлин української літератури, повагу до творчості видатних письменників, зокрема Лесі Українки.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема: Однорідні члени речення (зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком)


Мета: поглибити знання учнів про однорідні члени речення, сформувати вміння знаходити однорідні члени та визначати їх вид, спосіб зв’язку між ними, смислові відношення, розставляти розділові знаки та інтонувати речення з однорідними членами; спонукати до усвідомлення значення однорідних членів речення в мовленні; розвивати творчі вміння складати речення з однорідними членами та використовувати їх у власному мовленні; виховувати любов до перлин української літератури, повагу до творчості видатних письменників, зокрема Лесі Українки.

Формування компетентностей: соціальні та громадянські компетентності, загальнокультурна грамотність

Наскрізна лінія: «Громадянська відповідальність»

Міжпредметні зв’язки: однорідні члени речення в художніх творах (література).

Очікувані результати:

Знаннєвий складник: наводити приклади речень, ускладнених однорідними членами; ставити розділові знаки в таких реченнях, пояснювати їх правилами.

Діяльнісний складник: знаходити в тексті речення, ускладнене однорідними членами (непоширеними й поширеними; розрізняти однорідні й неоднорідні означення; визначати смислові відношення між однорідними членами речення; правильно інтонувати речення з однорідними членами; знаходити і виправляти пунктуаційні помилки на вивчені правила; конструювати речення, до складу яких входять однорідні члени з різними типами зв’язку між ними, зокрема з парними сполучниками, узагальнювальними словами при однорідних членах.

Ціннісний складник: оцінювати виражальні можливості речень з однорідними членами в різних стилях мовлення.

Тип уроку: урок засвоєння знань.

Обладнання: підручники, картки із завданнями, портрет Лесі Українки

Тож підіте і скажіте,

Що поки я буду жити,

Не подумаю довіку

Зброї чесної зложити

Леся Українка

Перебіг уроку

І. Організація на навчальну діяльність.

ІІ. Завдання уроку.

Сьогодні на уроці ми поглибимо свої знання про однорідні члени речення. Будемо вчитися знаходити однорідні члени та визначати їх вид, спосіб зв’язку між ними, смислові відношення, розставляти розділові знаки та інтонувати речення з однорідними членами, складати речення з однорідними членами та використовувати їх у власному мовленні. Для цього ми попрацюємо в парах, здійснимо «Лінгвістичне дослідження», узнаємо багато цікавої інформації про Лесю Українку.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Отриманні на сьогоднішньому уроці знання дуже важливі для формування пунктуаційних навичок.

ІV. Актуалізація опорних знань

1. Бесіда за питаннями

– Що таке синтаксис? (Розділ науки про мову, що вивчає словосполучення та речення).

– Що вивчає розділ науки про мову «Пунктуація»? (Розділ науки про мову, що вивчає вживання розділових знаків у реченні і тексті).

– Що таке речення? (Слово або група слів, що передають повідомлення, питання, пораду, прохання, наказ).

– Які є члени речення? (Головні і другорядні).

– Які члени речення називаються однорідними? (Відповідають на одне і те саме питання, поставлене від одного і того ж слова у реченні).

– Які члени речення можуть бути однорідними? (Всі члени речення: головні і другорядні).

– Як називаються речення, в яких є однорідні члени? (Ускладненими).

IV. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

V. Засвоєння нових знань

1. Робота з епіграфом

Прочитайте епіграф, правильно інтонуючи.

– Кому належать слова, взяті епіграфом до нашого уроку? Із якого вони твору? (Леся Українка «Давня казка»).

– Які твори письменниці ви знаєте?

– Які факти з біографії Лесі Українки вас вразили найбільше?

2. Мозковий штурм

Коментар учителя. Звернімо увагу на групи слів: підіте, скажіте та буду жити, не подумаю зложити. Що ми можемо сказати про них з точки зору граматики?

Орієнтовні відповіді:

– відповідають на одне і те ж питання: підіте, скажіте (що зробіте?); буду жити, не подумаю зложити (що буду робити?);

– стосуються одного і того ж слова є у реченні;

– виконують однакову синтаксичну функцію (присудок);

– з’єднані сурядним зв’язком, рівноправні, граматично незалежні одне від одного.

Коментар учителя. Отже, члени речення, які з’єднані сурядним зв’язком, рівноправні, граматично незалежні одне від одного, стосуються одного й того ж члена речення, відповідають на одне й те ж питання, виконують однакову синтаксичну функцію називаються однорідними. Наприклад:

Була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки («Давня весна»).

VI. Усвідомлення здобутих знань у процесі роботи

1. Робота в групах

Завдання: зробити синтаксичний розбір речення, знайти ОЧР.

1 група

У будинку Косачів часто збиралися письменники, художники і музиканти (однорідні підмети).

Хто такі Косачі?

2 група

У п’ять років Леся грала на фортепіано й навіть написала змістовного листа своєму дядьку Михайлові Драгоманову (однорідні присудки).

Як звали батьків Лесі Українки?

3 група

Сім'я Косачів приятелювала з М. Лисенком, М. Старицьким, П. Житецьким (однорідні додатки).

Яке справжнє ім'я Лесі Українки?

4 група

За допомогою матері Леся вивчає французьку і німецьку мови (однорідні означення).

Ким були батьки Лесі за професією?

5 група

У 1908 році Леся Українка перебувала в Ялті, Києві, Одесі, Євпаторії, Батумі, Тбілісі (однорідні обставини).

З якою метою подорожувала Леся Українка?

Коментар учителя. Отже, спільними зусиллями ми отримали відповідь на проблемне запитання: «Чи всі члени речення можуть бути однорідними?» Так, однорідними можуть бути всі члени речення: і головні, і другорядні.

2. «Лінгвістичне дослідження»

Завдання. У тексті знайдіть однорідні члени речення, підкресліть їх, поясніть розділові знаки.

Коли Леся Українка в 1894 році відвідала свого дядька Михайла Драгоманова, вона впорядкувала його бібліотеку, познайомилася з емігрантами й культурними діячами з Болгарії.

Знайомих і друзів у Лесі Українки завжди було багато. Вона цікавилася творчістю П. Грабовського, листувалася з О. Кобилянською, називаючи її в листах «Хтось чорненький», «Хтосічок». Письменниця відвідала Гуцульщину й Буковину, лікувалася в Карпатах, Беркуті, де мала прекрасні диспути про мистецтво з І. Франком.

3. Робота з підручником (вправи на розсуд вчителя).

4. Проблемне запитання

Учитель. Уважно погляньте на подане речення. Що цікавого в ньому помітили?

Леся впевнено, з наполегливістю ішла до своєї мети.

Коментар. Однорідні члени речення, як правило, виражаються словами однієї частини мови. Та бувають випадки, коли в одному ряді ОЧР можуть вживатися слова різних частин мови.

5. Робота в парах. «Мовленнєва ситуація»

Завдання. Уявіть себе журналістом, який бере інтерв’ю в Лесі Українки. Розприділіть ролі попарно. В репліках використовуйте однорідні члени речення.

V. Рефлексія.

Оцініть свою роботу на уроці:

Я працював…

Я дізнався…

Я запам’ятав…

VI. Підсумки уроку. Чи досягли мипоставленої мети? Що корисного почерпнули з уроку?

VIІ. Повідомлення домашнього завдання


Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.