Бібліотека методичних матеріалів

Вже додано: 419 746 матеріалів

Об'єднуємо знання та досвід освітян з всієї України.

Золота грамота за поширення досвіду.
Золота грамота за поширення досвіду.

Нова Українська Школа стартувала 1 вересня 2018 року. Це новий погляд на викладання, нова концепція освіти, головним напрямком якої визнано дитиноцентризм та розвиток ключових компетентностей, індивідуальний підхід до навчання та рівна освіта для всіх.

Говорячи про компетентності, то вони покликані сформувати нову особистість, яка легко буде пристосовуватись до сучасного світу технологій, буде затребувана на ринку праці. Серед головних компетентностей варто виділити інформаційно-цифрову (впевнене володіння інформаційно-комунікаційними технологіями, вміння працювати з інформацією, навички кібербезпеки тощо); уміння вчитися впродовж життя (вміння визначати цілі життя, правильно використовувати наявні ресурси, оцінювати власні результати та шляхи їх вдосконалення); ініціативність і підприємливість (здатність генерувати ідеї та втілювати їх в життя, бути постійно в русі, що розвиває не тільки особистість, а і позитивно впливає на суспільство); спілкування іноземними мова (розширює кордони діяльності, доступ до інформації та нових знань, адже світ перейшов на світові міжособистісні зв'язки) та інші.

Ще одним аспектом є використання педагогіки партнерства. Вчитель має стати для дитини другом, наставником. Він має підтримувати стосунки не тільки з нею, а і з її батьками, знати про дитину детальну інформацію. Все це сприятиме кращій побудові процесу навчання, виробленню індивідуальної програми, залежно від особливостей дитини та її здібностей, дасть можливість завчасно виявляти проблеми та створювати корекційні дії по їх усуненню.

Важливо, щоб в новій школі вчитель був достатньо вмотивований, адже роботи стало більше, діти різні, до кожного треба розробляти окремий підхід. Все це унеможливлює використання традиційної моделі освіти, а тому і виникає питання мотивації вчителів. Здебільшого це пов’язане із розміром заробітної плати, преміями, заохоченнями тощо. Також увага тут приділяється навчанню педагога до виконання нових ролей, таких, як: коуч, фасилітатор, тьютор, модератор. Вчитель перестає бути просто вчителем, а тому створюються спеціальні курси, он-лайн тренінги для підвищення кваліфікації та кращого розуміння нових задач.

НУШ визначає орієнтацію на учня, а отже під час навчання має бути враховано вікові особливості дитини, психологічні особливості розвитку. Вчитель має володіти цими знаннями. Також на допомогу йому можуть прийти психологи та дитячі нейропсихологи. Школа має розкривати потенціал дитини, ставлення до неї має бути неупередженим та справедливим. Також до цього аспекту можна віднести нову систему оцінювання, яка відійде від каральної бальної, а буде спиратися на принципи формувально-аутентичної заохочувальної системи, яка ще й має бути анонімною (лише для учня та його батьків).

Сучасна школа матиме нове освітнє середовище. Це повна перебудова формату класів, розміщення одиничних парт, які легко пересуваються для роботи в групах, створення зон відпочинку, побудова комфортних умов для дітей з обмеженими можливостями тощо. Все має бути яскравим та спонукати до навчання у формі гри.

Даний розділ містить інформацію для вчителів про нову програму та структуру проведення уроків, їх тематичне висвітлення по тижням та інші цікаві методичні матеріали.

Пошук методичних матеріалів
Очистити фільтр Критерії пошуку:
  • Для предмету: НУШ
17 994 матеріала
17 994 матеріала