Наука - методичні матеріали

В загальному розумінні науку можна назвати сферу людської діяльності, метою якої є як здобуття нових знань, так і використання вже набутих даних для досягнення певного результату. В залежності від напрямку науки, вона керується суспільними завданнями та цілями для розв’язання духовних і практичних проблем у задоволенні потреб.

Наука є своєрідним проявом суспільної свідомості, так, як охоплює не тільки фактичні дані про навколишнє середовище та людські думки, а і самі форми та способи усвідомлення всього цього, тобто має філософське тлумачення.

Кожна наука має на меті пошук істини, тому основними критеріями для неї є об’єктивність, перевіреність та обґрунтованість даних, доказовість та достовірність результатів.

Для розвитку суспільства наука має неоціненне значення. Саме вона є чинником науково-технічного прогресу, розвитку людських здібностей та можливостей. Вона встановлює об’єктивну дійсність. Також являє собою соціальний інститут, який поєднує в собі наукові заклади, вчених, все наукове устаткування тощо. Вона поєднує в собі історичний досвід разом з прагненням до новаторства.

Кожна наука спирається на певні методи дослідження, сукупність прийомів, що спрямовані на пошук, аналіз, інтерпретацію та збереження об’єктивності даних з подальшою побудовою моделі дійсності. Активно використовуються якісний та кількісний аналізи, метод класифікацій, вимірювання, порівняння та моделювання тощо.

В зв'язку з цим основними функціями науки можна назвати процес опису (запис даних, отриманих під час спостережень та експериментів), пояснення (визначення сутності, механізму діяльності та інших характеристик явища чи предмету, що вивчається) та передбачення (вироблення висновків та прогнозів щодо існування невідомих явищ).

Наукова діяльність потребує від працюючих в ній людей розвитку певних якостей. Найголовніша – постійна потреба в пізнанні нового, бажання експериментувати, вивчати теорію, вміти систематизувати та виділяти головне, бачити відоме з нової точки зору тощо.

Проте, до кожної науки є ряд вимог, яких вона повинна дотримуватись, інакше її існування буде, по суті, марним. Вона має бути обґрунтованою і мати практичне застосування для суспільства. Ще однією важливою вимогою є можливість верифікації, тобто перевірки істинності висновків за допомогою експерименту чи спостереження.

Сучасна наука повинна дотримуватись принципу лібералізму. До кожного питання та проблеми може існувати дві і більше думки, наукових теорій, кожна з яких варта спроби на підтвердження. Адже саме під час конкуренції, боротьби ідей народжується істина.

Пошук методичних матеріалів
546 матеріалів
Журнал Голос науки 10 аналітика ЗМІ
Наука
Інтерактивні матеріали
16.07.2020
78
0
0
Журнал Голос науки 9 аналітика ЗМІ
Наука
Інтерактивні матеріали
16.07.2020
68
0
0
Журнал Голос науки 8 аналітика ЗМІ
Наука
Інтерактивні матеріали
16.07.2020
54
0
0
Журнал Голос науки 7 аналітика ЗМІ
Наука
Інтерактивні матеріали
16.07.2020
71
0
0
Журнал Голос науки 5 аналітика ЗМІ
Наука
Інтерактивні матеріали
16.07.2020
66
0
0
Журнал Голос науки 4 аналітика ЗМІ
Наука
Інтерактивні матеріали
16.07.2020
65
0
0
Журнал Голос науки 3 аналітика ЗМІ
Наука
Інтерактивні матеріали
16.07.2020
67
0
0
Журнал Голос науки 2 аналітика ЗМІ
Наука
Інтерактивні матеріали
16.07.2020
67
0
0
Журнал Голос науки 1 аналітика ЗМІ
Наука
Інтерактивні матеріали
16.07.2020
65
0
0
546 матеріалів