Музичний керівник. Планування для середньої групи.

Опис документу:
Планування музичного керівника дає змогу встановити зв’язки між усіма видами музичної діяльності дітей та різними формами її організації, кожної дитини й розвиток усього колективу дітей у кожній віковій групі, передбачає розподіл усього музичного матеріалу за часом на далеку перспективу та поточних завдань найближчих днів з урахуванням конкретних умов ДНЗ та конкретної групи.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Середня група

Вересень

Дата

Сфера

життєд.

Теми занять

Види діяльності

Репертуар

Освітні завдання

Завдання розвитку

Лінії розвитку

Слухання

музики

________________________________________________________________________________

Учити дітей уважно слухати музику до кінця та емоційно її сприймати. За допомогою муз. керівника учити дітей характеризувати почутий твір, порівнювати його з іншими за особливостями звучання. Спираючись на вивченні твори ознайомити дітей з поняттями : f – p; сумно – весело; повільно – швидко.

Закріплення вивченого матеріалу.

Вправи для розвитку

слуху.

Співи (пісні)

________________________________________________________________________________________________

Ознайомлення з піснею, бесіда за її змістом, визначення характеру. Розучування тексту пісні (робота над дикцією, словникова робота). Приділити увагу співочій поставі. Робота над диханням (чистота дитячого співу). Закріплення тексту пісні. Учити дітей співати вільно, невимушено, без натуги і крику (робота над інтонуванням, голосоведінням, дикцією). Продовжувати вчити дітей злагоджено разом починати і закінчувати пісню.

Музично – ритмічні

вправи.

Танці , хороводи

________________________________________________________________________________________________________________________________

Показ рухів вправи, їх послідовність. Слідкувати за правильною поставою.

Ознайомлення з музичним супроводом до танцю (характер, темп, ритм, динаміка, художні образи). Показ рухів танцю, їх послідовність. Вчити передавати образні рухи різного характеру. Вчити дітей плавно і синхронно виконувати рухи – переходи від одного руху танцю до іншого, поєднувати елементи танцю в одне ціле, відображати в рухах характер танцю. Учити дітей чітко, ритмічно, синхронно виконувати рухи танцю, тримати відстань один від одного. Вчити починати і закінчувати рухи разом з музикою.

Музичні ігри

________________________________________________________________________________

Ознайомлення з умовами, ходом гри та музичним супроводом. Вчити дітей дотримуватись умов, ходу гри та музичного супроводу. Виховувати у дітей почуття колективу в грі.

В ігровій формі вчити дітей розрізняти жанри музики(марш, танок, пісня). Вчити швидко реагувати на почуте, піднімаючи відповідні картки.

Закріплення вивченого матеріалу.

Гра на муз. Ін-тах.

________________________________________________________________________________________________

Ознайомити дітей із деревними інструментами та прийомами гри на них. Учити розрізняти на слух їхнє звучання у виконанні дорослого .

Ознайомити дітей з музичним твором. Проаналізувати муз твір (характер,темп,динаміка,регістр). Вчити дітей передавати характер муз. твору,супроводжуючи його ритмічний малюнок грою на ін. – тах.

1

Підпис керівника ______________

Середня група

Вересень

Дата

Сфера

життєд.

Теми занять

Види діяльності

Репертуар

Освітні завдання

Завдання розвитку

Лінії розвитку

Слухання

музики

________________________________________________________________________________

Розвивати емоційну чуйність, музичне сприйняття дітей. Сприймати веселий настрій пісні, емоційно відгукуватися на неї, запам’ятовувати і дізнаватися її.

Вчити дітей розрізняти музичний твір веселого та сумного характеру, сприймати переживання, які передає музика. Впізнавати знайомі твори та називати їх.

Вправи для розвитку

слуху.

Співи (пісні)

________________________________________________________________________________________________

Ознайомлення з піснею (тематика, характер). Бесіда за змістом пісні. Розучування тексту (дикція, словникова робота). Спів мелодії пісні на різні склади (робота над чистотою інтонування).

Слідкувати за правильною поставою під час співу. Робота над диханням. Закріплення тексту пісні. Учити дітей співати вільно, невимушено, без натуги і крику – природнім голосом, відображаючи в співі характер та настрій пісні. Закріплення вивченого матеріалу. Повторення пісень вивчених протягом місяця.

Музично – ритмічні

вправи.

Танці , хороводи

________________________________________________________________________________________________________________________________

Показ елементів вправи, їх послідовність. Вчити будувати самостійно рівне коло, звужувати й розширювати його.

Ознайомлення з музичним супроводом до танцю та текстом (художній образ, характер, темп, динаміка). Розучування тексту хороводу (словникова робота, дикція). Показ елементів хороводу. Слідкувати за поставою. Приділяти увагу правильному диханню.

Закріплення тексту хороводу та його рухів. Учити дітей поєднувати рухи танцю з текстом, чітко, ритмічно синхронно виконувати рухи танцю, тримаючи відстань між собою.

Закріплення вивченого матеріалу (виконання танців, вивчених протягом місяця).

Музичні ігри

________________________________________________________________________________

Ознайомлення з умовами, ходом, текстом та музичним супроводом гри. Вчити дітей дотримуватись умов, ходу гри, діяти згідно тексту та супроводу. Закріплення тексту до гри, поєднання тексту з рухами гри (дикція, інтонування).

Закріплення вивченого матеріалу (виконання ігор вивчених протягом місяця).

Гра на муз. Ін-тах.

________________________________________________________________________________________________

Допомагати оволодіти складними виконавськими прийомами (як тримати інструмент, видобувати звуки). Залучати до ансамблевої гри Розвивати виконавські та творчі здібності. Виховувати бажання ділитися музичними враженнями.

2

Підпис керівника ______________

Середня група

Жовтень.

Дата

Сфера

життєд.

Теми занять

Види діяльності

Репертуар

Освітні завдання

Завдання розвитку

Лінії розвитку

Слухання

музики

________________________________________________________________________________

Ознайомлення з новим твором (тематика, характер, темп). Коротка бесіда за змістом. Учити дітей уважно слухати музику та емоційно відгукуватись на її характер, самостійно характеризувати її та порівнювати з іншими творами за особливістю звучання.

Виховувати у дітей позитивне ставлення до музики, бажання її слухати.

Вправи для розвитку

слуху.

Співи (пісні)

________________________________________________________________________________________________

Ознайомлення з піснею ( характер, темп, динаміка),бесіда за її змістом. Розучування тексту (словникова робота, дикція). Слідкувати за правильною поставою під час співу. Робота над диханням.

Закріплення тексту. Злагоджено співати по одному, двоє, троє та групою дітей. Вчити дітей співати вільно – без натуги і крику, емоційно виконувати пісню, відображаючи в співі характер пісні, її настрій.

Закріплення вивченого матеріалу (дикція, інтонування, голосоведіння).

Музично – ритмічні

вправи.

Танці , хороводи

________________________________________________________________________________________________________________________________

Показ елементів вправи, їх послідовністю.

Вчити дітей чітко ритмічно, синхронно переходити від одного руху до наступного. Виконання вправи по – одинці і парами.

Продовжувати вчитись рухатись у колах, зберігаючи інтервал, відпрацьовув.легкий біг.

Ознайомлення з супроводом до танцю. Проаналізувати муз. твір (характер, темп, ритм, динаміка). Показ рухів танцю, їх послідовність. Привернути увагу до краси власних танцювальних рухів.

Учити дітей виконувати танець емоційно відображаючи в рухах характер та настрій танцю.

Закріплення вивченого матеріалу.

Музичні ігри

________________________________________________________________________________

Ознайомлення з умовами, ходом гри та музичним супроводом. Розвивати у дітей звуковисотне сприйняття, вчити дітей визначати напрямок руху мелодії.

Вчити дітей дотримуватись умов та ходу гри, швидко реагувати на почуте, піднімаючи відповідні картки.

Закріплення вивченого. (виконання гри на швидкість.)

Гра на муз. Ін-тах.

________________________________________________________________________________________________

Ознайомити дітей з особливостями тембрового звучання металевих музичних інструментів (металофон, тарілки, бубон, трикутник, дзвіночки; металевий посуд – ложки, кришки від каструль).

Вчити розрізняти за тембром та називати муз. ін. - нт.

3

Підпис керівника ______________

Середня група

Жовтень.

Дата

Сфера

життєд.

Теми занять

Види діяльності

Репертуар

Освітні завдання

Завдання розвитку

Лінії розвитку

Слухання

музики

________________________________________________________________________________

Ознайомлення з музичним твором. Проаналізувати муз. твір, та засоби муз. виразності(характер, темп, динаміка, регістр). Учити дітей уважно і до кінця слухати твір, емоційно відгукуватись на його звучання.

Вчити дітей самостійно характеризувати твір (f – p; повільно – швидко; сумно – весело), порівнювати його за звучанням та характером з уже відомими творами. Розвивати вміння висловлюватися про емоційно – образний зміст музики.

Вправи для розвитку

слуху.

Співи (пісні)

________________________________________________________________________________________________

Ознайомлення з піснею (характер, темп, динаміка, регістр). Розучування тексту (дикція, словникова робота). Спів мелодії пісні на різні склади. Робота над чистотою інтонування.

Закріплення тексту пісні. Продовжувати учити дітей співати вільно, невимушено – без натуги і крику, чітко і синхронно співати слова пісні, розкривати в співі характер пісні, її настрій.

Закріплювати вміння чути поступовий рух мелодії вгору та вниз у звукоряді.

Музично – ритмічні

вправи.

Танці , хороводи

________________________________________________________________________________________________________________________________

Вчити виконувати різноманітні танцювальні рухи під музику (прямий, боковий галоп, підскоки, плескання, тупотіння).

Ознайомити дітей з супроводом до танцю (характер, темп, ритм, динаміка). Показ рухів танцю, їх послідовність. Вчити дітей узгоджувати рухи з характером музики.

Закріплення послідовності рухів танцю. Продовжувати вчити дітей чітко, ритмічно й виразно рухатися під музику танцю відображаючи в руках характер та настрій музики. Вчити дітей плавно і синхронно переходити від одного руху до іншого, тримаючи відстань між парами.

Музичні ігри

________________________________________________________________________________

Ознайомлення з умовами, ходом гри та музичним супроводом.

Вчити дітей дотримуватись умов і ходу гри та діяти згідно команд і супроводу. Виховувати у дітей почуття колективу у грі активізувати пасивних дітей, надавати їм провідні ролі.

Закріплення вивченого матеріалу (виконання ігор вивчених протягом місяця).

Гра на муз. Ін-тах.

________________________________________________________________________________________________

Ознайомити дітей з музичним твором. Проаналізувати муз твір

(характер, темп, динаміка, регістр). Вчити дітей передавати характер муз. твору, супроводжуючи його ритмічний малюнок грою на ін. – тах.

Закріплення вивченого матеріалу.

4

Підпис керівника ______________

Середня група

Листопад.

Дата

Сфера

життєд.

Теми занять

Види діяльності

Репертуар

Освітні завдання

Завдання розвитку

Лінії розвитку

Слухання

музики

________________________________________________________________________________

Ознайомлення з новим твором. Бесіда за змістом. Проаналізувати муз. твір, засоби муз. виразності. Вчити дітей уважно і до кінця слухати музику, емоційно відгукуватись на їх характер, самостійно характеризувати її та порівнювати з іншими творами.

Закріплювати поняття: f – p, швидко – повільно. Вчити дітей впізнавати зіграні знайомі музичні п’єси.

Вправи для розвитку

слуху.

Співи (пісні)

________________________________________________________________________________________________

Ознайомлення з піснею (тематика, характер, темп). Розучування тексту (словникова робота, дикція). Спів мелодій пісні на різні склади. Вчити своєчасно брати дихання між короткими муз. фразами, співати з муз. супроводом та без нього.

Слідкувати за правильною поставою під час співу. Закріплення тексту пісні. Вчити дітей співати інтонаційно чисто без фальшу, природнім голосом вільно – без натуги і крику, відображаючи в співі характер пісні, її настрій.

Музично – ритмічні

вправи.

Танці , хороводи

________________________________________________________________________________________________________________________________

Показ елементів вправи. Продовжувати учити дітей чітко, ритмічно, синхронно виконувати рухи вправи, плавно і синхронно переходити від одного руху до наступного тримаючи відстань між собою . Ознайомлення з музичним супроводом до танцю (характер, темп, ритм, динаміка). Показ рухів танцю, їх послідовність. Вчити дітей чітко, ритмічно , синхронно виконувати рухи танцю, плавно і одночасно переходити від одного руху до іншого, тримаючи відстань між парами. Закріплення послідовності рухів танцю.

Вчити виконувати в парах різноманітні танцювальні рухи під музичний супровід, використовуючи атрибути. Закріплювати навички перешикування (звужувати та розширювати коло).я вивченого матеріалу.

Музичні ігри

________________________________________________________________________________

Ознайомлення з умовами, ходом гри та музичним супроводом до гри. Розвивати у дітей темпове сприйняття, вчити дітей визначати темпи в музиці.

Діяти згідно команд. Активізувати пасивних дітей. Виховувати почуття колективу у грі.

Закріплення вивченого матеріалу.

Гра на муз. Ін-тах.

________________________________________________________________________________________________

Продовжити знайомство дітей зі звучанням металевих ін. - ми.

Допомагати оволодіти складнішими технічними прийомами гри на металевих інструментах (металофоні, дзвониках трикутнику бубні).

Вчити розрізняти висоту голосу та тембр звучання різних муз. інструментів.

5

Підпис керівника ______________

Середня група

Листопад.

Дата

Сфера

життєд.

Теми занять

Види діяльності

Репертуар

Освітні завдання

Завдання розвитку

Лінії розвитку

Слухання

музики

________________________________________________________________________________

Ознайомлення з музичним твором (характер, темп, динаміка). Бесіда за змістом. Вчити дітей емоційно відгукуватись на почуте, самостійно характеризувати твір, порівнювати його з іншими творами, відображати характер твору за допомогою міміки, жестів, рухів, слів.

Закріплення вивченого матеріалу.

Вправи для розвитку

слуху.

Співи (пісні)

________________________________________________________________________________________________

Ознайомлення з піснею (тематика, характер). Розучування тексту (дикція, словникова робота). Спів мелодії пісні на склади : - ЛА; - ЛЯ ; - НА. Під час співу діти повинні зберігати правильну співочу поставу, брати дихання між фразами. Закріплення тексту пісні. Співати пісню емоційно, невимушено, синхронно, разом починати й закінчувати спів, чітко вимовляти слова пісні, відображати в співі характер, настрій пісні. Викликати бажання співати краще.Закріплення вивченого матеріалу (спів пісень вивчених протягом місяця, приділити увагу дикції, голосоведінню, інтонуванню).

Музично – ритмічні

вправи.

Танці , хороводи

________________________________________________________________________________________________________________________________

Закріплювати навички визначати характер музики і передавати його рухами. Вчити бігати легко, ритмічно. Разом починати й закінчувати вправу.

Закріплення послідовності рухів танцю. Учити дітей чітко, ритмічно, синхронно виконувати рухи танцю, тримаючи відстань між собою, плавно і синхронно переходити від одного руху до наступного.

Вчити дітей виразно передавати характерні особливості різних образів. Продовжувати вчити звужувати та розширювати коло.

Закріплення вивченого матеріалу вивченого протягом місяця.

Музичні ігри

________________________________________________________________________________

Ознайомлення з умовами, ходом гри та музичним супроводом.

Учити дітей чітко, ритмічно синхронно виконувати рухи гри, дотримуватись умов, ходу гри та діяти згідно команд і супроводу. Виховувати почуття колективу у грі.

Закріплення вивченого матеріалу(виконання ігор вивчених протягом місяця).

Гра на муз. Ін-тах.

________________________________________________________________________________________________

Спонукати дітей брати активну участь в іграх із звуками тембрами, ритмами. Формувати емоційно – радісне відчуття від активної участі в музикуванні. Виховувати естетичний смак дітей.

Закріплення вивченого матеріалу.

6

Підпис керівника ______________

Середня група

Грудень.

Дата

Сфера

життєд.

Теми занять

Види діяльності

Репертуар

Освітні завдання

Завдання розвитку

Лінії розвитку

Слухання

музики

________________________________________________________________________________

Ознайомити з муз. твором(визначити характер, засоби музичної виразності). Виховувати інтерес і любов до класичної музики.

Вчити дітей уважно від початку до кінця слухати твір.

Розвивати музичні здібності: емоційний відгук на музику різного характеру, звуко–висотний, ритмічний, динамічний слух.

Закріплення вивченого матеріалу.

Вправи для розвитку

слуху.

Співи (пісні)

________________________________________________________________________________________________

Ознайомлення з піснею ( характер, темп, динаміка),бесіда за її змістом. Розучування тексту (словникова робота, дикція). Спів мелодії пісні на різні склади (робота над інтонацією). Слідкувати за правильною поставою під час співу. Робота над диханням.

Закріплення тексту пісні. Учити дітей чітко і синхронно виконувати пісню – без натуги і крику. Співати емоційно, відображаючи в співі характер пісні. Закріплення вивченого (дикція, інтонування, голосоведіння).

Музично – ритмічні

вправи.

Танці , хороводи

________________________________________________________________________________________________________________________________

Ознайомлення з музичним супроводом до танцю (характер, темп, ритм, динаміка). Показ рухів танцю, їх послідовність.

Закріплення послідовності рухів, тримаючи відстань між собою, поєднувати рухи, плавно і синхронно переходити від одного руху до іншого, не заважаючи один одному. Передавати образні рухи різного характеру.

Прищеплювати навички ритмічності та координації рухів, виконувати різними частинами тулуба, орієнтуватися у просторі зі зміною частин музики.

Закріплення вивченого матеріалу.

Музичні ігри

________________________________________________________________________________

Ознайомлення з умовами, ходом гри та музичним супроводом. Продовжувати вчити дітей розрізняти характер музики.

Вчити дітей дотримуватись умов, ходу гри та діяти згідно команд та супроводу. Виховувати у дітей почуття колективу в грі. Активізувати пасивних дітей.

Закріплення вивченого матеріалу.

Гра на муз. Ін-тах.

________________________________________________________________________________________________

Ознайомити дітей з скляними звуками, що видаються скляними речами та інструментами (трикутник, металофон, дзвоники , скляні банки, стакани). Привернути увагу дітей до особливої краси скляних звуків. Учити правил обережного поводження з музичними інструментами із скла.

7

Підпис керівника ______________

Середня група

Грудень.

Дата

Сфера

життєд.

Теми занять

Види діяльності

Репертуар

Освітні завдання

Завдання розвитку

Лінії розвитку

Слухання

музики

________________________________________________________________________________________________

Ознайомлення з новим твором. Бесіда за змістом. Проаналізувати муз. твір, засоби муз. виразності. Вчити дітей уважно і до кінця слухати музику, емоційно відгукуватись на їх характер, вчити характеризувати її та порівнювати з іншими творами. Продовжувати виховувати інтерес і любов до музики різного жанру. Прививати художні та естетичні смаки у дітей. Закріплення вивченого матеріалу (прослуховування музичних творів вивчених протягом місяця).

Вправи для розвитку

слуху.

Співи (пісні)

________________________________________________________________________________________________

Ознайомлення з піснею (тематика, характер, темп, динаміка, регістр). Бесіда за змістом. Розучування тексту (дикція, словникова робота). Закріплення тексту. Вчити дітей співати вільно без натуги і крику, чітко і синхронно вимовляти слова під час співу. Співати емоційно, відображаючи в співі характер пісні. Співати пісні з муз. супроводом та без нього; співати інтонаційно чисто без фальшу, природнім голосом. Вчити передавати голосом характер пісні. Виховувати у дітей культуру співу. Закріплення вивченого матеріалу (дикція, інтонування, голосування).

Музично – ритмічні

вправи.

Танці , хороводи

________________________________________________________________________________________________________________________________

Ознайомлення з музичним супроводом до танцю (характер, темп, ритм, динаміка). Показ рухів танцю, їх послідовність. Вчити дітей узгоджувати рухи з характером музики.

Вчити дітей тримати відстань один від одного, закріпити послідовність рухів, реагувати на музичний супровід при зміні рухів.

Вчити свідомо починати й закінчувати рухи одночасно з початком і кінцем музики. Виконувати танець емоційно, відображаючи в рухах характер танцю, його настрій.

Закріплення вивченого матеріалу.

Музичні ігри

________________________________________________________________________________

Ознайомлення з умовами, ходом гри та музичним супроводом і текстом гри. Закріплення тексту гри (дикція). Вчити дітей дотримуватись умов, ходу гри, діяти згідно тексту і музичного супроводу, виконувати чітко і синхронно всі рухи гри.

Закріплення вивченого матеріалу.

Гра на муз. Ін-тах.

________________________________________________________________________________________________

Знайомство з дзвіночками (будова,звучання). Гра на інструменті.

Вчити дітей складати елементарні муз. композиції, використовуючи скляний посуд та муз. ін– ти, які мають характерний скляний звук.

Закріплення матеріалу (виховувати інтерес до гри на муз. інструментах).

8

Підпис керівника ______________

Середня група

Січень.

Дата

Сфера

життєд.

Теми занять

Види діяльності

Репертуар

Освітні завдання

Завдання розвитку

Лінії розвитку

Слухання

музики

________________________________________________________________________________

Вчити дітей сприймати п’єси контрастного по настрою звучання, відчувати настрій музики, впізнавати п’єсу при прослуховуванні.

Вчити дітей сприймати і розрізняти зображувальні елементи музики, розрізняти засоби музичної виразності.

Вчити дітей уважно і до кінця слухати музику, емоційно відгукуватись на їх характер, вчити характеризувати її та порівнювати з іншими творами

Вправи для розвитку

слуху.

Співи (пісні)

________________________________________________________________________________________________

Ознайомлення з піснею (тематика, характер, темп). Бесіда за змістом. Розучування тексту (дикція, словникова робота). Спів мелодії на різні склади. Вчити розрізняти звуки за їх тривалістю. Закріплення тексту. Учити дітей співати вільно, без натуги і крику, емоційно, відображаючи в співі характер твору. Слідкувати за поставою під час співу, вчити правильно брати дихання між фразами. Вчити співати злагоджено. Виховувати у дітей культуру співу. Закріплення вивченого матеріалу. (дикція, інтонація, голосоведіння)

Музично – ритмічні

вправи.

Танці , хороводи

________________________________________________________________________________________________________________________________

Вчити дітей чітко, ритмічно, синхронно виконувати рухи вправи, тримаючи відстань між парами плавно і синхронно в парах переходити від одного руху до іншого.

Ознайомлення з музичним супроводом до танцю (темп, ритм, динаміка, характер). Показ рухів танцю, їх послідовність. Вчити відображати рухами ритмічну пульсацію та простий ритмічний малюнок мелодії.

Закріплення послідовності рухів танцю. Учити дітей чітко, ритмічно, синхронно виконувати рухи танцю, тримаючи відстань між собою. Виконувати танець емоційно, відображаючи в рухах характер танцю.

Музичні ігри

________________________________________________________________________________

Ознайомлення з умовам, ходом гри та музичним супроводом. Продовжувати вчити дітей розрізняти динамічні відтінки.

Закріплення умов, ходу гри. Вчити дітей дотримуватись правил гри, діяти згідно команд змін у музичному супроводі.

Закріплення вивченого матеріалу.

Гра на муз. Ін-тах.

________________________________________________________________________________________________

Детально ознайомити дітей з металофоном (будова,функції,

звучання). Гра на інструменті.

Закріплення знань дітей про металофон. Продовжувати формувати навички гри на металофоні.

9

Підпис керівника ______________

Середня група

Січень.

Дата

Сфера

життєд.

Теми занять

Види діяльності

Репертуар

Освітні завдання

Завдання розвитку

Лінії розвитку

Слухання

музики

________________________________________________________________________________

Ознайомити з муз. твором(визначити характер, засоби музичної виразності). Виховувати інтерес і любов до класичної музики.

Продовжувати учити дітей слухати музику уважно і до кінця, емоційно сприймати її.

Прививати дітям любов до різних музичних інструментів та жанрів музики.

Закріплення вивченого матеріалу.

Вправи для розвитку

слуху.

Співи (пісні)

________________________________________________________________________________________________

Ознайомлення з піснею (тематика, характер, темп). Розучування тексту (дикція, словникова робота). Спів мелодії пісні на різні склади. Робота над правильним диханням.

Закріплення тексту пісні. Вчити дітей чітко і синхронно вимовляти слова пісні під час співу, виконувати пісню емоційно, відображаючи в співі характер твору. Учити дітей співати вільно невимушено, буз натуги і крику – природнім голосом. Вчити відрізняти на слух інтонаційно чистий та фальшивий звук. Закріплення вивченого матеріалу (дикція, інтонування, голосоведіння)

Музично – ритмічні

вправи.

Танці , хороводи

________________________________________________________________________________________________________________________________

Продовжувати учити дітей чітко, ритмічно, синхронно виконувати вправу, тримаючи відстань між собою, діяти згідно змін в музичному супроводі, плавно і синхронно переходити від одного руху до іншого.

Ознайомлення з музичним супроводом до танцю (характер, темп, ритм, динаміка). Показ рухів, їх послідовність Закріплення послідовності рухів танцю. Учити дітей плавно і синхронно переходити від одного руху до іншого тримаючи дистанцію між собою, чітко, ритмічно, синхронно виконувати рухи танцю.

Вчити дітей виконувати танець емоційно, відображаючи в танці характер музики.

Музичні ігри

________________________________________________________________________________

Ознайомити дітей з умовами, ходом гри та музичним супроводом. Учити дітей розпізнавати музичні інструменти та їх характерні особливості звучання.

Учити дітей дотримуватися умов, ходу гри та діяти згідно команд і музичного супроводу. Виховувати в дітей почуття колективу і толерантності у грі.

Закріплення вивченого матеріалу.

Гра на муз. Ін-тах.

________________________________________________________________________________________________

Гра на металофоні із супроводом фортепіано. Вчити дітей самостійно використовувати металофон для виразного виконання мелодії,передачі образу. Розвивати метро ритмічне чуття темпу, використовуючи мовлення, рухи і гру на музичних інструментах.

10

Підпис керівника ______________

Середня група

Лютий.

Дата

Сфера

життєд.

Теми занять

Види діяльності

Репертуар

Освітні завдання

Завдання розвитку

Лінії розвитку

Слухання

музики

________________________________________________________________________________

Ознайомити з муз. твором(визначити характер, засоби музичної виразності).

Вчити дітей сприймати п’єси контрастного по настрою звучання, відчувати настрій музики, впізнавати п’єсу при прослуховуванні.

Вчити дітей сприймати і розрізняти зображувальні елементи музики, розрізняти засоби музичної виразності.

Вправи для розвитку

слуху.

Співи (пісні)

________________________________________________________________________________________________

Ознайомлення з піснею (тематика, характер). Розучування тексту (дикція, словникова робота) спів мелодії на різні склади (інтонація).

Вчити виразно співати легким звуком у помірному темпі, злагоджено.

Вчити розрізняти звуки за їх тривалістю.

Закріплення тексту пісні. Учити дітей співати без натуги і крику відображаючи в співі характер та настрій пісні.

Закріплення вивченого матеріалу. (дикція, інтонування, голосоведіння).

Музично – ритмічні

вправи.

Танці , хороводи

________________________________________________________________________________________________________________________________

Показ елементів вправи, їх послідовність. Вчити передавати рухами мало контрастні зміни у звучанні музики.

Ознайомлення з музичним супроводом до танцю (темп, ритм, динаміка), короткі відомості про автора. Показ елементів танцю. Їх послідовність.

Продовжувати вчити дітей чітко, ритмічно, синхронно виконувати рухи танцю, закріплення послідовності рухів танцю. Виконувати рухи емоційно, відображаючи в рухах характер і настрій музики. Тримати відстань між собою.

Закріплення вивченого матеріалу. (виконання вивчених танців).

Музичні ігри

________________________________________________________________________________

Ознайомлення з умовам, ходом гри та музичним супроводом.

Вчити дітей дотримуватись умов, ходу гри та музичного супроводу. Уважно слухати музичний супровід вчити в такт музики проводити гру.

Розвивати фантазію, рухову творчість, асоціативне мислення.

Закріплення вивченого матеріалу.

Гра на муз. Ін-тах.

________________________________________________________________________________________________

Спонукати брати активну участь у грі зрізними звуками, ритмами, тембрами. Розвивати тембровий слух, чуття ритму, уяву.

Детальне ознайомлення дітей з барабаном (будова, функції, звуковидобування). Гра на інструменті.

Закріплення знань дітей про барабан. Продовжувати формувати навички гри на барабані.

11

Підпис керівника ______________

Середня група

Лютий.

Дата

Сфера

життєд.

Теми занять

Види діяльності

Репертуар

Освітні завдання

Завдання розвитку

Лінії розвитку

Слухання

музики

________________________________________________________________________________

Ознайомлення з музичним твором ( характер, темп).

Учити дітей відображати в руках, мімікою почуте, самостійно характеризувати почуте (сумно – весело; тихо - голосно; швидко – повільно;).

Закріплення вивченого матеріалу (по слуханню музики).

Вправи для розвитку

слуху.

Співи (пісні)

________________________________________________________________________________________________

Ознайомлення з піснею (тематика, характер). Розучування тексту (дикція, словникова робота). Спів мелодії пісні на склади : - ЛА; - ЛЯ ; - НА.

Закріплення тексту пісні. Співати пісню емоційно, невимушено, синхронно, чітко вимовляти слова пісні, відображати в співі характер, настрій пісні.

Закріплення вивченого матеріалу. (дикція, інтонування, голосоведіння)

Музично – ритмічні

вправи.

Танці , хороводи

________________________________________________________________________________________________________________________________

Учити дітей чітко, ритмічно, синхронно виконувати рухи вправи тримаючи відстань між собою. Кружляти всім одночасно в один бік потім в інший (згідно змін у супроводі).

Закріплення вивченого матеріалу. Ознайомлення з музичним супроводом до танцю (теми, ритм, динаміка). Показ рухів до танцю, їх послідовність.

Закріплення послідовності рухів танцю, вчити дітей чітко, ритмічно, синхронно виконувати рухи танцю, тримаючи дистанцію між собою плавно і синхронно переходити від одного руху танцю до іншого. Виконувати танець емоційно, відображаючи в руках характер та настрій танцю.Закріплення вивченого матеріалу. (виконання вивчених танців).

Музичні ігри

________________________________________________________________________________

Ознайомлення з умовам, ходом гри та музичним супроводом.

Привчати дітей до колективних та злагоджених дій під час гри. Слідкувати за дотриманням умов гри. Залучати до гри пасивних дітей даючи їм основні роли.

Закріплення вивченого матеріалу.

Гра на муз. Ін-тах.

________________________________________________________________________________________________

Ознайомлення з муз. твором (характер, засоби муз. виразності). Гра на барабані із супроводом фортепіано. Вчити дітей самостійно використовувати барабан для виразного виконання мелодії, передачі образу.

12

Підпис керівника ______________

Середня група

Березень.

Дата

Сфера

життєд.

Теми занять

Види діяльності

Репертуар

Освітні завдання

Завдання розвитку

Лінії розвитку

Слухання

музики

________________________________________________________________________________

Ознайомлення з музичним твором (характер, темп, регістр). Вчити розрізняти веселий жвавий характер музики, засоби музичної виразності. Вчити порівнювати емоційне забарвлення музичних творів зі схожими зображальними засобами. Продовжувати збагачувати уявлення дітей про емоційний зміст весняних звуків.

Закріплення вивченого матеріалу.

Вправи для розвитку

слуху.

Співи (пісні)

________________________________________________________________________________________________

Ознайомлення з піснею (тематика, характер). Розучування тексту (дикція, словникова робота) спів мелодії на різні склади (інтонація). Вчити співати помірному темпі, чітко проспівуючи кожне слово. Закріплювати вміння співати природнім голосом, виразно, дотримуватися логічного наголосу в музичних фразах.

Закріплення тексту пісні. Учити дітей співати без натуги і крику відображаючи в співі характер та настрій пісні.

Закріплення вивченого матеріалу.(дикція, інтонування, голосоведіння).

Музично – ритмічні

вправи.

Танці , хороводи

________________________________________________________________________________________________________________________________

Учити дітей чітко, ритмічно, синхронно виконувати рухи вправи, тримаючи відстань між собою. Закріплювати вміння самостійно починати рухи після вступу.

Ознайомлення з музичним супроводом до танцю (темп, ритм, динаміка), короткі відомості про автора. Показ елементів танцю. Їх послідовність.

Продовжувати вчити дітей чітко, ритмічно, синхронно виконувати рухи танцю, закріплення послідовності рухів танцю. Виконувати рухи емоційно, відображаючи в рухах характер і настрій музики. Тримати відстань між собою.

Закріплення вивченого матеріалу. (виконання вивчених танців).

Музичні ігри

________________________________________________________________________________

Ознайомлення з умовами, ходом гри, музичним супроводом. Вчити дітей дотримуватись умов, ходу гри та музичного супроводу. Уважно слухати зміну музичного характеру, темпу. Слідкувати за правильним виконанням умов гри.

Закріплення вивченого матеріалу.

Гра на муз. Ін-тах.

________________________________________________________________________________________________

Привернути увагу дітей до різновиду звукових явищ, які характеризують зміни у природі навесні. Вчити озвучувати ілюстрації весняної тематики, використовуючи навички гри на музичних інструментах. Познайомити з музичним молоточком, особливостями його будови та звучання. Гра на інструменті.

13

Підпис керівника ______________

Середня група

Березень.

Дата

Сфера

життєд.

Теми занять

Види діяльності

Репертуар

Освітні завдання

Завдання розвитку

Лінії розвитку

Слухання

музики

________________________________________________________________________________

Ознайомлення з музичним твором (тематика, характер) Вчити дітей уважно і до кінця слухати музичний твір, емоційно відгукуватись на його характерні особливості.

Учити дітей самостійно визначати характер музики за будовою та звучанням і вказувати на її характерні відмінності.

Закріплення вивченого матеріалу.

Вправи для розвитку

слуху.

Співи (пісні)

________________________________________________________________________________________________

Ознайомлення з піснею (тематика, характер). Розучування тексту (дикція, словникова робота). Спів мелодії пісні на різні склади. Розвивати музичну пам'ять, звуковисотний слух, чуття ритму. Чути й називати вступ, закінчення, заспів і приспів.

Учити дітей співати без натуги і крику відображаючи в співі характер та настрій пісні. Закріпити текст пісні та мелодичний малюнок.

Закріплення вивченого матеріалу.(дикція, інтонування, голосоведіння).

Музично – ритмічні

вправи.

Танці , хороводи

________________________________________________________________________________________________________________________________

Закріплення послідовності рухів вправи вчити дітей чітко, ритмічно, синхронно виконувати рухи вправи, плавно переходити від одного руху до іншого. Розвивати чуття ритму, вміння узгоджувати свої рухи з рухами іншими.

Ознайомлення з музичним супроводом до танцю (темп, ритм, динаміка), короткі відомості про автора. Показ елементів танцю. Їх послідовність. Продовжувати вчити дітей чітко, ритмічно, синхронно виконувати рухи танцю, закріплення послідовності рухів танцю. Виконувати рухи емоційно, відображаючи в рухах характер і настрій музики. Тримати відстань між собою. Закріплення вивченого матеріалу. (виконання вивчених танців).

Музичні ігри

________________________________________________________________________________

Ознайомлення з умовам, ходом гри та музичним супроводом.

Розучити з дітьми умови та хід гри, дотримуватись характеру та правил проведення.

Вчити слухати музику, проводити гру під музичний характер.

Закріплення вивченого матеріалу.

Гра на муз. Ін-тах.

________________________________________________________________________________________________

Гра на муз. молоточку із супроводом фортепіано. Вчити дітей самостійно використовувати муз. молоточок для виразного виконання мелодії, передачі образу.

Розвивати метро ритмічне чуття темпу, використовуючи мовлення, рухи ті гру на музичних інструментах

14

Підпис керівника ______________

Середня група

Квітень.

Дата

Сфера

життєд.

Теми занять

Види діяльності

Репертуар

Освітні завдання

Завдання розвитку

Лінії розвитку

Слухання

музики

________________________________________________________________________________

Ознайомлення з новим твором (тематика, характер). Учити дітей уважно слухати музику та емоційно відгукуватись на її характер. Викликати емоційний відгук на музику спокійного, лагідного, чуттєвого характеру. Закріплювати вміння виявляти своє ставлення до прослуханого твору та використовувати музичну термінологію в обговоренні прослуханої п’єси.

Вправи для розвитку

слуху.

Співи (пісні)

________________________________________________________________________________________________

Ознайомлення з піснею (тематика, характер). Розучування тексту (словникова робота, дикція). Спів мелодії пісні на різні склади (інтонування). Продовжувати вчити співати легко, не форсуючи звук, із чистою інтонацією. Формувати правильне дихання, вміння співати наспівно, протяжно.

Закріплення тексту. Вчити дітей співати вільно – без натуги і крику, емоційно виконувати пісню, відображаючи в співі характер пісні, її настрій.

Музично – ритмічні

вправи.

Танці , хороводи

________________________________________________________________________________________________________________________________

Вчити дітей чітко ритмічно, синхронно переходити від одного руху до наступного. Виконання вправи по – одинці і парами.

Продовжувати вчити самостійно змінювати рухи зі зміною музичних фраз. Закріплювати вміння виразно передавати музичні образи.

Ознайомлення з супроводом до танцю та автором музики (короткі відомості, темп, ритм, динаміка). Показ рухів танцю, їх послідовність. Вчити передавати рухами зміну характеру музики двочастинної п’єси.

Закріплення рухів танцю, їх послідовності. Учити дітей виконувати танець емоційно відображаючи в рухах характер та настрій танцю.

Музичні ігри

________________________________________________________________________________

Ознайомлення з умовами, ходом гри та музичним супроводом. Розвивати у дітей звуколадове сприйняття ,вчити дітей визначати лади( мажор – мінор). Вчити дітей дотримуватись умов та ходу гри, швидко реагувати на почуте, піднімаючи відповідні картки .

Закріплення вивченого матеріалу. (виконання гри на швидкість.)

Гра на муз. Ін-тах.

________________________________________________________________________________________________

Закріплювати вміння практично використовувати знання про різноманітні звуки «дерев’яні», «металеві», «скляні», «шумові»,

Та про різні прийоми гри на музичних інструментах.

15

Підпис керівника ______________

Середня група

Квітень.

Дата

Сфера

життєд.

Теми занять

Види діяльності

Репертуар

Освітні завдання

Завдання розвитку

Лінії розвитку

Слухання

музики

________________________________________________________________________________

Ознайомлення з музичним твором (тематика, характер). Учити дітей уважно і до кінця слухати твір, емоційно відгукуватись на його звучання. Вчити дітей самостійно характеризувати твір (f – p; Allegro – Adagio; сумно – весело), порівнювати його за звучанням та характером з уже відомими творами. Закріплення вивченого матеріалу (по слуханню музики).

Вправи для розвитку

слуху.

Співи (пісні)

________________________________________________________________________________________________

Ознайомлення з піснею (тематика, характер). Розучування тексту (дикція, словникова робота). Спів мелодії пісні на різні склади . Закріплення тексту. Продовжувати учити дітей співати вільно, невимушено – без натуги і крику, чітко і синхронно співати слова пісні, розкривати в співі характер пісні, її настрій.

Розширювати діапазон дитячого голосу, сприяти вирівнюванню його звучання під час переходу від високих до низьких звуків і навпаки.

Музично – ритмічні

вправи.

Танці , хороводи

________________________________________________________________________________________________________________________________

Закріплення послідовності рухів вправи. Виконання вправи по одинці та в парі. Розвивати творчість, уміння виразно рухатися під музику. Ознайомити дітей з супроводом до танцю (темп, ритм, динаміка).

Показ рухів танцю, їх послідовність. Закріплювати навички самостійно передавати в русі ритмічний малюнок, починати рухатися відразу після вступу.

Закріплення послідовності рухів танцю. Продовжувати вчити дітей чітко, ритмічно, синхронно виконувати рухи танцю відображаючи в руках характер та настрій музики. Вчити дітей плавно і синхронно переходити від одного руху до іншого, тримаючи відстань між парами.

Музичні ігри

________________________________________________________________________________

Ознайомлення з умовами, ходом гри та музичним супроводом. Вчити дітей дотримуватись умов і ходу гри та діяти згідно команд і музичного супроводу. Виховувати у дітей почуття колективу у грі активізувати пасивних дітей, надавати їм провідні ролі. Вчити рухатися під музику, виконуючи рухи відповідно до обраного образу

Гра на муз. Ін-тах.

________________________________________________________________________________________________

Гра на інструментах із супроводом фортепіано. Вчити дітей самостійно добирати і використовувати музичні інструменти для виразного виконання мелодії,передачі образу.

Залучати до виразного і творчого виконання поставлених завдань.

16

Підпис керівника ______________

Середня група

Травень.

Дата

Сфера

життєд.

Теми занять

Види діяльності

Репертуар

Освітні завдання

Завдання розвитку

Лінії розвитку

Слухання

музики

________________________________________________________________________________

Ознайомлення з новим твором (тематика, характер). Вчити дітей уважно і до кінця слухати музику, емоційно відгукуватись на їх характер, самостійно характеризувати її та порівнювати з іншими творами.

Вчити впізнавати знайомі мелодії. Визначати настрій прослуханого твору. Звертати увагу на висловлювання дітей щодо характеру музики з контрастними частинами.

Закріплення вивченого матеріалу.

Вправи для розвитку

слуху.

Співи (пісні)

________________________________________________________________________________________________

Ознайомлення з піснею (тематика, характер). Розучування тексту (словникова робота, дикція). Спів мелодій пісні на різні склади.

Приспівування мелодії із музичним супроводом та без нього.

Закріплення тексту пісні. Вчити дітей співати вільно – без натуги і крику, природнім голосом , відображаючи в співі характер пісні, її настрій. Формувати вміння співати по двоє, троє та групою дітей.

Закріплення вивченого матеріалу. (дикція, голосоведіння, інтонування).

Музично – ритмічні

вправи.

Танці , хороводи

________________________________________________________________________________________________________________________________

Продовжувати учити дітей чітко, ритмічно, синхронно виконувати рухи вправи, плавно і синхронно переходити від одного руху до наступного тримаючи відстань між собою .

Ознайомлення з музичним супроводом до танцю (темп, ритм, динаміка). Показ рухів танцю, їх послідовність. Вчити дітей чітко, ритмічно , синхронно виконувати рухи танцю, плавно і одночасно переходити від одного руху до іншого, тримаючи відстань між парами. Виконувати танець емоційно, відображаючи в рухах характер танцю, його настрій. Привертати увагу дітей до краси власних танцювальних рухів.

Закінчення вивченого матеріалу.

Музичні ігри

________________________________________________________________________________

Ознайомлення з умовами, ходом гри та музичним супроводом до гри. Розвивати фантазію, творчу уяву, рухову творчість, асоціативне мислення.

Вчити дітей дотримуватись умов, ходу гри та музичним супроводом до гри, діяти згідно команд. Активізувати пасивних дітей.

Закріплення вивченого матеріалу.

Гра на муз. Ін-тах.

________________________________________________________________________________________________

Залучати до виразного і творчого виконання поставлених завдань, до звуконаслідувань, заохочувати до музикування. Розвивати метро ритмічне чуття темпу, використовуючи мовлення, рухи ті гру на музичних інструментах.

17

Підпис керівника ______________

Середня група

Травень.

Дата

Сфера

життєд.

Теми занять

Види діяльності

Репертуар

Освітні завдання

Завдання розвитку

Лінії розвитку

Слухання

музики

________________________________________________________________________________

Ознайомлення з музичним твором (тематика, характер). Виховувати у дітей стійкий інтерес до музики та толерантне ставлення до всіх жанрів музики. Прививати художні та естетичні смаки дітей.

Вчити дітей емоційно відгукуватись на почуте, самостійно характеризувати твір, порівнювати його з іншими творами, відображати характер твору за допомогою міміки, жестів, рухів, слів.

Вправи для розвитку

слуху.

Співи (пісні)

________________________________________________________________________________________________

Ознайомлення з піснею (тематика, характер). Розучування тексту (дикція, словникова робота). Спів мелодії пісні на склади : - ЛА; - ЛЯ ; - НА.

Закріплення тексту пісні. Співати пісню емоційно, невимушено, синхронно, чітко вимовляти слова пісні, відображати в співі характер, настрій пісні. Закріплювати вміння чітко передавати голосом ритмічний малюнок мелодії.

Закріплення вивченого матеріалу. (дикція, голосоведіння, інтонування).

Музично – ритмічні

вправи.

Танці , хороводи

________________________________________________________________________________________________________________________________

Визначати ритмічний малюнок, проплескуючи його у долоні. Закріплювати вміння самостійно починати рухи після вступу.

Ознайомлення з музичним супроводом до танцю (темп, ритм, динаміка). Показ рухів танцю, їх послідовність. Розвивати чуття ритму, творчу уяву, вміння виразно та злагоджено рухатися у парах.

Закріплення послідовності рухів танцю. Учити дітей чітко, ритмічно, синхронно виконувати рухи танцю, тримаючи відстань між собою, плавно і синхронно переходити від одного руху до наступного.

Вчити дітей емоційно виконувати танець відображаючи в рухах його характер, настрій.

Музичні ігри

________________________________________________________________________________

Ознайомлення з умовами, ходом гри та музичним супроводом. Учити дітей чітко, ритмічно синхронно виконувати рухи гри, дотримуватись умов, ходу гри та діяти згідно команд і супроводу. Виховувати почуття колективу у грі.

Розвивати витримку, увагу, доброзичливе ставлення одне до одного. Виховувати бажання брати активну участь у іграх.

Гра на муз. Ін-тах.

________________________________________________________________________________________________

Вміти розпізнавати музичні інструменти (назви, способи гри на них). Визначати музичний інструмент за його звучанням (фортепіано, металофон, трикутник, бубон, дзвіночки).

Стимулювати дітей до самостійної музичної творчості.

18

Підпис керівника ______________

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»