• Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Історія України
 • Міні-конспект уроку «Зростання громадської активності українського суспільства. Проголошення Декларації про державний суверенітет України» (Історія України, 11 клас)
До ЗНО з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ залишилося:
0
5
міс.
2
5
дн.
0
4
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

Міні-конспект уроку «Зростання громадської активності українського суспільства. Проголошення Декларації про державний суверенітет України» (Історія України, 11 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до уроку історії України в 11 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу історії України (рівень стандарту) для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі історії України для 11 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Охредько О. Е., Коломєєць Л. Г., 2019

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Уроки №28—29. Зростання громадської активності
українського суспільства. Проголошення Декларації
про державний суверенітет України

Мета: сформувати в учнів та учениць уявлення про активізацію громадського суспіль-
ства в Україні; створити умови для розуміння причин проголошення Декларації
державного суверенітету України; проаналізувати політичну ситуацію в УРСР на
завершальному етапі «перебудови»; визначати особливості діяльності Верховної
Ради УРСР; розглянути події «Революції на граніті»; охарактеризувати ситуацію
в релігійній сфері; порівнювати діяльність парламентських груп у Верховній Раді
УРСР (1990 р.), висловлювати власну думку щодо студентського руху.

Обладнання: підручник, атлас, карти світу, Європи, України.

Тип уроку: комбінований.

Поняття та назви: Українська Гельсінська спілка (УГС), Українська студентська спілка (УСС),
Українська національна партія (УНП), «Червона рута», Народний Рух України за пе-
ребудову (НРУ), «група 239», Народна рада, Українська автокефальна православна
церква (УАПЦ), Українська православна церква (УПЦ) Московського патріархату.

Основні дати та події: 1988 р. — створення УГС; 1989 р. — створення УСС, фести-
валь «Червона рута», Установчий з'їзд НРУ; 1990 р. — «живий ланцюг», вибори
до Верховної Ради України, 16 липня 1990 р. — прийняття Декларації про дер-
жавний суверенітет України; 2—17 жовтня 1990 р. — «революція на граніті»;
23 січня 1990 р. — «акт легалізації» Української греко-католицької церкви (УГКЦ).

Історичні постаті: В. Івашко, І. Юхновський, О. Ємець, Д. Павличко, М. Любачів-
ський, митрополит Мстислав (Скрипник).

Очікувані результати: учні та учениці навчаться: називати дати, пов'язані з темою
уроку; застосовувати та пояснювати на прикладах поняття й терміни; характе-
ризувати ситуацію в релігійній сфері; аналізувати політичну ситуацію в УРСР
на завершальному етапі «перебудови»; визначати особливості діяльності Вер-
ховної Ради УРСР; порівнювати діяльність парламентських груп у Верховній Ра-
ді УРСР (1990 р.), висловлювати власну думку щодо студентського руху.

Компетентності

Ключові: спілкування державною (і рідною в разі відмінності) мовами (розпізна-
вати мовні засоби впливу); математична компетентність (будувати логічні лан-
цюжки подій, вчинків); уміння вчитися впродовж життя (визначати власні на-
вчальні цілі в соціальній сфері й галузі знань про минуле).

Предметні: хронологічна (використовувати періодизацію як спосіб пізнання істо-
ричного процесу); інформаційна (користуватися довідковою літературою, Інтер-
нетом тощо для самостійного пошуку інформації); просторова (характеризува-
ти, спираючись на карту, історичний процес та його регіональні особливості);
логічна (розглянути вплив національної ідеї на становлення незалежної України
в міжвоєнний період); аксіологічна (передбачає вміння учнів формулювати оцін-
ки і версії історичного руху й розвитку).

Хід уроку

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 2. ВСТУПНЕ СЛОВО

Учитель(-ка) пояснює тему уроку, його план, мету та завдання, форми
роботи.

 1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка виконання завдань підручника. 2. Опитування. 3. Ви-
конання тестових завдань.

 1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

►► Вивчення нового матеріалу за планом

1. Вплив гласності на українське суспільство. 2. Усунення з посади
В. Щербицького. 3. Неформальні організації. Формування передумов ба-
гатопартійності. 4. Фестиваль «Червона рута». 5. Народний рух Укра-
їни за перебудову. 6. Вибори Верховної Ради УРСР у 1990 р. 7. Деклара-
ція про державний суверенітет України. 8. Політична конфронтація
восени 1990 р. «Революція на граніті». 9. Релігійне відродження.

Розглянути політичну ситуацію в Україні.

Обсудити причини активізації громадського суспільства.
Охарактеризувати формування багатопартійності. '

Пояснити причини прийняття Декларації про державний суверенітет
України.

Обговорити питання релігійної сфери.

Показати наслідки активізації громадського суспільства.

 1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання завдань підручника ( ). 2. Робота з візуальними

джерелами (ілюстрації підручника). 3. Робота з картою атласу.

 1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель(-ка) вибірково перевіряє виконання завдання, зупиняється на
типових помилках.

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Опрацювати матеріал підручника (§18) та виконати завдання до ньо-
  го ( ).

 2. Творче завдання: підготувати листівку-прокламацію, яку б могли по-
  ширювати представники(-ці) студентського руху початку 1990-х рр.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Активізація творчого потенціалу вчителів шляхом використання ігрових форм організації учнів на уроці»
Черниш Олена Степанівна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.