Міні-конспект уроку «Зміни в соціальній та національній структурі населення» (Історія України, 11 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до уроку історії України в 11 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу історії України (рівень стандарту) для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі історії України для 11 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Охредько О. Е., Коломєєць Л. Г., 2019

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Урок №19. Зміни в соціальній та національній структурі населення

Мета: сформувати в учнів та учениць уявлення про зміни у соціальній та націо-
нальній структурі населення УРСР у період «застою»; створити умови для ро-
зуміння причин зміни демографічної ситуації в УРСР; проаналізувати зміни
в національному складі населення; визначати особливості розвитку системи
медицини та освіти; розглянути причини виникнення «дефіциту»; охарактери-
зувати таке явище, як партійна номенклатура; порівнювати життя простих гро-
мадян і представників партійної номенклатури, висловлювати власну думку
щодо привілеїв у суспільстві.

Обладнання: підручник, атлас, карти світу, Європи, України.

Тип уроку: комбінований.

Поняття та назви: депопуляція, товарний дефіцит, партійна номенклатура.

Основні дати та події: 1989 р. — перепис населення.

Очікувані результати: учні та учениці навчаться: називати дати, пов'язані з те-
мою уроку; показувати на карті нові міста, які виникли на території УРСР;
застосовувати та пояснювати на прикладах поняття й терміни; характеризу-
вати партійну номенклатуру; аналізувати зміни в соціальному та національ-
ному складі населення; порівнювати життя простих громадян і представ-
ників партійної номенклатури, висловлювати власну думку щодо привілеїв
у суспільстві.

Компетентності

Ключові: спілкування державною (і рідною в разі відмінності) мовами (вести ар-
гументовану дискусію на відповідну тематику); інформаційно-цифрова компе-
тентність (використовувати цифрові технології для пошуку потрібної історич-
ної та соціальної інформації, її нагромадження, перевірки і впорядкування);
соціальна та громадянська компетентності (ефективно співпрацювати з інши-
ми, ініціювати та реалізовувати проекти різного характеру).

Предметні: хронологічна (співвідносити історичні події, явища з періодами, орі-
єнтуватися в науковій періодизації історії
-); інформаційна (уміння учнів працю-
вати з джерелами історичної інформації
-); просторова (знаходити взаємозалеж-
ності в розвитку суспільства, господарства, культури й природного довкілля);
логічна (визначати тенденції в сфері демографії в командно-адміністративній
системі); аксіологічна (показати привілеї на суспільну думку).

Хід уроку

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 2. ВСТУПНЕ СЛОВО

Учитель(-ка) пояснює тему уроку, його план, мету та завдання, форми
роботи.

 1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка виконання завдань підручника (§12). 2. Опитування. 3. Ви-
конання тестових завдань.

 1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

►► Вивчення нового матеріалу за планом

1. Демографічні проблеми. 2. Зміни в соціальній структурі. 3. Здобутки
і проблеми розвитку соціальної сфери. 4. Зміни в сферах охорони здоров’я,
торгівлі й побутового обслуговування населення.

Розглянути демографічне становище в період «застою» в УРСР.
Пояснити причини, які привели до змін у соціальному складі населення.
Обсудити причини змін у національному складі УРСР.
Охарактеризувати розвиток соціальної сфери.

Обговорити вплив економічних проблем на медицину та освіту.
Показати наслідки демографічних змін.

 1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання завдань підручника ( ). 2. Робота з візуальними

джерелами (ілюстрації підручника). 3. Робота з картою атласу.

 1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель(-ка) вибірково перевіряє виконання завдання, зупиняється на
типових помилках.

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Опрацювати матеріал підручника (§13) та виконати завдання до ньо-
  ■■ Т.ГО-.( 2.--- ).

 2. Творче завдання: опитати дорослих щодо прикладів з їхнього життя,
  які пов’язані з «дефіцитом».

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ залишилося:
0
4
міс.
1
4
дн.
1
9
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!