Міні-конспект уроку «Вступ. Право і закони в житті людини і суспільства» (Правознавство, 9 клас)

Опис документу:
Міні-конспект уроку до підручника О. Є. Святокум, І. О. Святокума. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу правознавства для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника для 9 класу (автори О. Є. Святокум, І. О. Святокум). Для вчителів та вчительок правознавства. © Святокум О. Є., Святокум І. О., 2017

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок 1. Вступ. Право і закони в житті людини і суспільства


Мета:
актуалізувати знання про державу і право, здобуті на уроках історії, окрес-
лити основні завдання правової освіти школярів, визначити особливості кур-
су правознавства в 9 класі, розглянути структуру підручника, обговорити осно-
вні форми навчальної діяльності.

Очікувані результати: учні зможуть: дати загальну характеристику курсу «Основи правознавства», визначити його мету, завдання та структуру; пояснити, як працювати з навчальним матеріалом підручника на уроках та вдома; висловити власні очікування щодо вивчення курсу.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навичок.

Обладнання: підручник, пам'ятка «Сьогодні на уроці...» для проведення вправи
«Мікрофон».

Хід уроку

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 2. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Учитель наголошує, що в демократичній державі має бути якомога біль-
ше людей, які поважають право і свідомо дотримуються його норм. Саме
з цією метою молоде покоління України і вивчає такий курс, покликаний
не тільки збільшити обсяг знань, але й переконати в необхідності дотриман-
ня правових норм, непримиренного ставлення до протиправної поведінки.

Бесіда за запитаннями з рубрики підручника «Пригадайте!» (Вступ).

Підбиваючи підсумки цієї частини уроку і переходячи до наступної,
слід акцентувати увагу учнів на тому, що головним об'єктом правознавства
є вивчення держави і права. Для кожної нації чи народності виникнення
власної держави і свого права — свідчення переходу від первісного ладу до
більш високого ступеня суспільного розвитку. Цінність держави і права як
соціального блага виявляється у здатності організовувати та впорядковува-
ти малі й великі людські колективи, суспільство в цілому.

 1. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

 1. Як і чому в людському суспільстві з'явилися право і закони?

За наявності часу слід організувати коментоване читання підручника,
в іншому випадку — рекомендувати опрацювати цей пункт параграфа са-
мостійно вдома.

 1. Які правові знання і навички мають отримати сучасні українські
  дев'ятикласники?

Робота в парах. Учням пропонується ознайомитися з текстом вислов-
лювань, які стосуються ролі права в суспільстві, та підготуватися відпо-
відати на запитання. На виконання завдання відводиться 3—4 хвилини.
Потім заслуховуються відповіді представників окремих пар. Краще, якщо
представник однієї пари відповідатиме на одне запитання.

 1. Як працювати за підручником?

Учитель пропонує учням самостійно за розділом підручника «Зміст»
визначити основні розділи курсу. Доцільно нагадати їм алгоритм роботи
з текстом параграфа: прочитайте; перекажіть; дайте відповідь на запитан-
ня після параграфа; виконайте завдання.

 1. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Виконання вправ із рубрики «Запитання та завдання» до вступної час-
тини підручника (с. 10).

 1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Бесіда за методом уявного мікрофона «Сьогодні на уроці...»: я навчив-
ся (лася) мені сподобалося я дізнався (лася) ... . Узагальнюючи ви-
словлювання учнів, учитель зауважує, що дуже важливим є не тільки
збільшення обсягу знань із теорії держави і права, різних галузей права
України, а й розвиток умінь застосовувати здобуті знання на практиці.

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріал підручника (вступ) та виконати вправи розділу
«Запитання та завдання» до нього. Підготувати есе «Застосування право-
вих знань: мій власний досвід».

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»