Міні-конспект уроку "Вступ до історії Нового часу" (Всесвітня історія, 9 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до уроку всесвітньої історії в 9 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу всесвітньої історії для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі всесвітньої історії для 9 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Охредько О. Е., 2017

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Урок № 1. Вступ до історії Нового часу

Мета: сформувати уявлення учнів про своєрідність історії Нового часу; створити умо-
ви для розуміння понять «індустріальне суспільство», «громадянське рівноправ'я»,
«парламентська демократія»; охарактеризувати особливості розвитку світової ци-
вілізації наприкінці XVIII — у XIX ст.; проаналізувати роль технічного прогресу, на-
вчити визначати основні зміни в політичному житті, напрямки політичної еволю-
ції провідних держав світу, розвитку духовного життя, зміни в побуті людей та їх
мисленні; розвивати вміння висловлювати власну думку.

Обладнання: підручник, карта світу.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Поняття та назви: модернізація, індустріальне суспільство, громадянське рівно-
прав'я, парламентська демократія, політична партія, націоналізм, нація, націо-
нальне відродження, традиційне суспільство.

Основні дати та події: кінець XVIII — початок XX ст. — другий період історії Но-
вого часу.

Очікувані результати: учні навчаться: визначати хронологічні межі історії Нового ча-
су та її періодів, пов'язані з темою; показувати на карті географічні об'єкти, пов'язані
з темою, застосовувати та пояснювати на прикладах поняття й терміни; характе-
ризувати особливості розвитку світової цивілізації наприкінці ХУК! — у XIX ст.; ана-
лізувати роль технічного прогресу, визначати основні зміни в політичному житті,
напрямки політичної еволюції провідних держав світу, розвитку духовного життя,
зміни в побуті людей та їх мисленні; висловлювати власну думку.

Хід уроку

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 2. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Почати урок із бесіди з метою виявити рівень знань учнів з предме-
та, відновити їх, зацікавити учнів. Поставити запитання: «Що ви вивча-
ли у 8 класі? Що вам найбільше запам'яталося з минулого року?» Підсу-
мовуючи відповіді, нагадати періодизацію історії. Зупинитися на понятті
«Новий час», пояснюючи, що це один із періодів в історії людства, який
тривав від XVI — до початку ХХ ст.

Ознайомити учнів зі змістом курсу (розділи, теми, уроки узагальнення
та уроки тематичного оцінювання) і підручника (структура підручника,
параграфа, особливі позначки), допоміжними матеріалами — зошитом для
контролю навчальних досягнень учнів, атласом, контурними картами тощо.

 1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити перед класом проблемне запитання, пояснивши, що на кож-
ному уроці буде потрібно колективно знайти відповідь на нього, користу-
ючись матеріалом уроку.

Вивчення нового матеріалу за планом

 1. Місце другого періоду Нового часу у всесвітній історії. 2. Економіч-
  не життя індустріального суспільства. 3. Зміни в політичному та соціаль-
  ному житті. 4. Людина в умовах індустріального суспільства. 5. Соціаль-
  ний розвиток. 6. Країни Сходу.

Розглянути періодизацію історії та звернути увагу на місце другої час-
тини Нового часу у всесвітній історії. Зупинитися на основних термінах:
«індустріальне суспільство» та «модернізація».

Охарактеризувати розвиток економіки індустріального суспільства, звер-
нувши увагу на галузі господарства та зміни, які відбувалися в ньому.

Показати, які зміни відбулися в політичному і соціальному житті, зо-
середивши увагу на напрямках громадсько-політичної думки XIX ст. та
процесах формування націй.

Обговорити зміни в житті людини в умовах індустріального суспіль-
ства, показавши процеси урбанізації та міграції, а також становище жін-
ки в тогочасному суспільстві.

Розказати про соціальний розвиток індустріального суспільства: змі-
ни в соціальній структурі населення, зростанні робітничого класу, праці
жінок та дітей тощо.

Пояснити, що таке традиційне суспільство, та звернути увагу на кра-
їни Сходу у XIX ст.

 1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

 1. Виконання завдань підручника. 2. Робота з візуальними джерела-
  ми (ілюстрації підручника). 3. Робота з історичною картою.

 1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових по-
милках. Підсумовуючи урок, повернутися до проблемного запитання.

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте матеріал § 1. 2. Виконайте завдання підручника. 3. Ви-
переджальне завдання: підготуйте розповідь про одного з представників
французького Просвітництва.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Інтегрований курс «Мистецтво»: теоретико-прикладний аспект»
Просіна Ольга Володимирівна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.