Міні-конспект уроку «Виникнення українського козацтва та перших січей» (Історія України, 8 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до уроку історії України в 8 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу історії України для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі історії України для 8 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Скирда І. М., 2016

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Урок 5. Виникнення українського козацтва та перших січей

Мета: з’ясувати причини виникнення українського козацтва; проаналізувати поя-
ву перших січей і діяльність Д. Вишневецького; охарактеризувати життя й по-
бут козаків; розвивати в учнів уміння аналізувати й узагальнювати історичні
явища та події, визначати їх причини та передумови, працювати із джерела-
ми інформації та на їх основі робити певні висновки та узагальнення.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: козак, Дике Поле, Дніпровський Низ, Великий
Луг, Запорожжя, покозачення, низове козацтво.

Основні дати та події: 1489 р. — перша писемна згадка в історичних джерелах
про українських козаків; 50-ті рр. XVI ст. — будівництво князем Д. Вишневець-
ким замку на острові Мала Хортиця.

Історичні постаті: Дмитро Вишневецький.

Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті місце розташування
перших січей; визначати причини та наслідки виникнення козацтва й січей;
розповідати про появу перших січей і діяльність Д. Вишневецького; застосо-
вувати та пояснювати на прикладах основні поняття та терміни.

Хід уроку

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

  2. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями з підручника .

  1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Запропонувати учням поміркувати над запитаннями: 1. Чим загрожува-
ло українському населенню сусідство з Кримським ханством? 2. Чому неза-
селені території, які на півдні межували з Кримським ханством, отримали
назву «Дике Поле»? 3. Чи можна вважати, що українське південне порубіж-
жя було теренами протистояння християнського й мусульманського світів?

  1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

►► План вивчення нового матеріалу

1. Виникнення українського козацтва. 2. Поява перших козацьких сі-
чей. Діяльність Д. Вишневецького. 3. Життя та побут козаків.

Розглянути причини й передумови виникнення українського козацтва
(бажано записати на дошці або вивести на екран за допомогою мультиме-
дійного проектора).

Розповісти про появу перших козацьких січей.

Скласти історичний портрет Д. Вишневецького, дати оцінку його ді-
яльності.

Охарактеризувати життя та побут козаків, зупинившись на визначен-
нях понять «покозачення», «низове козацтво».

  1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з ілюстративним матеріалом: запропонувати учням за наведе-
ними в § 3 ілюстраціями описати зовнішній вигляд козаків, їхнє озброєн-
ня; пояснити, якими були основні заняття козаків.

Виконання завдань підручника .

  1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових по-
милках.

Підбиваючи підсумки уроку, відзначити, що формування своєрідного
життя й побуту козаків сприяло поступовому його перетворенню з між-
станового прошарку на окремий стан українського суспільства, що виник
у 70—80-х рр. XVI ст., а значення діяльності Д. Вишневецького для ста-
новлення козацтва полягає в тому, що він уперше розгорнув діяльність на
Запорожжі.

  1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріал підручника (§ 3) та виконати завдання до нього.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Вчити читати. Літературна освіта в школі: химери чи лабіринти?»
Мацевко-Бекерська Лідія Василівна
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.