Міні-конспект уроку «Військо Запорозьке. Козацькі війни кінця XVI ст.» (Історія України, 8 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до уроку історії України в 8 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу історії України для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі історії України для 8 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Скирда І. М., 2016

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Урок 6. Військо Запорозьке. Козацькі війни кінця XVI ст.

Мета: визначити характерні риси політичного, військового й адміністративного
устрою Війська Запорозького; охарактеризувати військове мистецтво козаків,
з'ясувати причини утворення реєстрового козацтва; сформувати в учнів зна-
ння про перші козацькі війни кінця XVI ст., визначити їх місце й роль в укра-
їнському національно-визвольному русі.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: Запорозька Січ, реєстрове козацтво, Військо
Запорозьке, гетьман, козацька рада, кіш, кошовий отаман, курінь, військова
старшина, козацькі клейноди.

Основні дати та події: кінець 70-х — початок 80-х рр. XVI ст. — виникнення За-
порозької Січі на острові Томаківка; 1572 р. — створення полку українських
реєстрових козаків; 1578 р. — козацька реформа С. Баторія; 1591—1593 рр. —
козацьке повстання під проводом К. Косинського; 1594—1596 рр. — козаць-
ке повстання під проводом С. Наливайка.

Історичні постаті: Стефан Баторій, Криштоф Косинський, Северин Наливайко.

Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті місця запорозьких сі-
чей-фортець та володінь Запорозької Січі, напрямки козацьких походів та пер-
ших повстань; на основі різних джерел інформації застосовувати та поясню-
вати на прикладах основні поняття та терміни; визначати причини, перебіг та
результат перших козацький війн кінця XVI ст.; порівнювати становище низо-
вих (запорозьких) та реєстрових козаків; характеризувати особливості військо-
вого мистецтва козаків.

Хід уроку

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

  2. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями з підручника .

  1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Історичний диктант. 1. Яким роком датується перша писемна згадка
про українських козаків? 2. Що таке Дике Поле? 3. Що таке Великий
Луг? 4. Дайте визначення поняття «Запорозька Січ».
5. Де і коли було
побудовано першу січ? 6. Із діяльністю якої людини пов’язано будівни-
цтво першої січі?

  1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Пояснити, що важливу роль у подальших подіях української історії
відіграла Запорозька Січ. Козацьке військо славилося своєю високою боє-
готовністю та військовою майстерністю. В одній із козацьких пісень спі-
вається:
«У нас над усе честь і слава, військовая справа, щоб і себе на
сміх не дати, і ворогів під ноги топтати».
До кінця уроку учні мають
навести аргументи на користь наведених із пісні рядків (проблемне
завдання).

►► План вивчення нового матеріалу

1. Виникнення Запорозької Січі. 2. Військове мистецтво козаків.

3. Утворення реєстрового козацтва. 4. Устрій Війська Запорозького. За-
порозька Січ — козацька республіка. 5. Козацькі війни кінця XVI ст.

Розглянути причини й передумови виникнення Томаківської Січі як
нової форми військової організації козацтва.

Охарактеризувати процес утворення реєстрового козацтва. Відзначи-
ти, що це стало поштовхом до оформлення козаків у новий стан україн-
ського суспільства зі своїми правами, привілеями й обов’язками.

Проаналізувати військово-політичну організацію українського коза-
цтва — Військо Запорозьке. Звернути увагу учнів на затвердження в ко-
зацькому середовищі демократичних традицій і принципів. Відзначити,
що в подальшому, у роки Національно-визвольної війни українського на-
роду середини XVII ст., на основі устрою Війська Запорозького формува-
тимуться органи управління Українською козацькою державою.

Розповісти про козацькі війни кінця XVI ст. Відзначити, що вони
сприяли набуттю козацтвом досвіду повстанської боротьби й управління
великими територіями.

  1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Виконання завдань підручника .

  1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових по-
милках.

Підбиваючи підсумки уроку, повернутися до проблемного завдання.
Вислухавши відповіді учнів, звернути їхню увагу на те, що виникнення
Томаківської Січі як нової форми військової організації козацтва сприя-
ло зміцненню й згуртуванню козаків, а Запорозька Січ відіграла важли-
ву роль у подальших подіях української історії.

  1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника (§ 4) та виконати завдання до ньо-
го. 2. Підготуватися до практичного заняття «Повсякденне життя пред-
ставників основних верств суспільства»: за додатковою літературою або
ресурсами Інтернету скласти повідомлення про повсякденне життя пред-
ставників одного зі станів тогочасного українського суспільства.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Основи комунікативної компетентності молодшого школяра. Практичні матеріали»
Мельничук Вікторія Олексіївна
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.