Міні-конспект уроку «Велика Британія» (Всесвітня історія, 9 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до кожного уроку всесвітньої історії в 9 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу всесвітньої історії для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі всесвітньої історії для 9 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Охредько О. Е., 2017

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок № 21. Велика Британія

Мета: сформувати в учнів уявлення про Велику Британію наприкінці XIX ст.; аналі-
зувати причини та наслідки втрати Великою Британією промислової першості;
розглянути основні напрямки соціально-економічного і політичного розвитку
Великої Британії наприкінці XIX ст.; охарактеризувати особливості робітничого
руху країни; проаналізувати виборчі реформи XIX ст. у Великій Британії; розви-
вати в учнів уміння давати оцінку колоніальній політиці країни, висловлювати
власну думку щодо взаємовпливу держави і робітничого руху.

Обладнання: підручник, карти світу, Великої Британії.

Тип уроку: комбінований.

Поняття та назви: «Вікторіанська епоха», парламентська монархія, «блискуча ізо-
ляція», «Шинн Фейн», гомруль, обструкція, бойкот.

Основні дати та події: 1867 р. — парламентська реформа, 1870 р. — освітня ре-
форма, 1899 р. — початок англо-бурської війни.

Історичні постаті: королева Вікторія, Б. Дізраелі, В. Гладстон, Ч. Парнелл, А. Гріффіт,
Д. Ллойд-Джордж.

Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті територію Великої Бри-
танії та її колоній; тлумачити, співвідносити та застосовувати поняття й термі-
ни; характеризувати особливості робітничого руху Великої Британії; аналізу-
вати причини та наслідки втрати країною промислової першості; визначати
основні напрямки соціально-економічного і політичного розвитку Великої Бри-
танії наприкінці XIX ст.; давати оцінку колоніальній політиці Великої Британії;
висловлювати власне судження.

Хід уроку

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

  2. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Пояснити тему уроку, його план, мету, завдання, форми роботи.

  1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка завдань підручника. 2. Опитування. 3. Виконання тесто-
вих завдань.

М. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити перед класом проблемне запитання.

Вивчення нового матеріалу за планом

1. Втрата Англією промислового лідерства. 2. Внутрішньополітичне
життя Англії. Ірландське питання. 3. Особливості робітничого руху. Утво-
рення Лейбористської партії. 4. Реформізм. 5. Зовнішня та колоніальна
політика Англії.

Розглянути причини, які призвели до втрати Великою Британією лі-
дерства в промисловості.

Розповісти про внутрішньополітичне життя країни, акцентувавши ува-
гу на ірландському питанні та політиці урядів Великої Британії.

Охарактеризувати особливості робітничого руху, зупинитися на розви-
тку робітничого руху та утворенні Лейбористської партії.

Обговорити питання соціальних реформ, проведених наприкінці XIX —
на початку ХХ ст.

Пояснити зовнішню британську політику, засновану на принципах
«європейської рівноваги» і «блискучої рівноваги» та обговорити питання
розширення колоніальних володінь Великої Британії.

  1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання завдань підручника. 2. Робота з візуальними джерела-
ми (ілюстрації підручника). 3. Робота з історичною картою.

  1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових по-
милках. Підсумовуючи урок, повернутися до проблемного запитання.

  1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте матеріал § 18. 2. Виконайте завдання підручника. 3. Творче
завдання: підготуйте доповідь за темою «Профспілки — минуле та сучасність».

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»