Міні-конспект уроку «Українська література, театр, музика в другій половині XIX — на початку XX ст.» (Історія України, 9 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до уроку історії України в 9 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу історії України для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі історії України для 9 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Скирда І. М., 2017

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок № 47. Українська література, театр, музика
в другій половині XIX — на початку XX ст.

Мета: охарактеризувати розвиток української літератури, театру й музики у другій
половині XIX — на початку XX ст., детально зупинившись на діяльності провід-
них українських митців; розвивати в учнів навички роботи з візуальними дже-
релами, уміння аналізувати їх, робити висновки й узагальнення, розвивати
навички самостійної роботи та роботи в групах; виховувати в учнів естетичні
смаки та вподобання.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: модерністська течія, «нова школа» української прози.
Історичні постаті: Марко Вовчок, Г. Барвінок, С. Руданський, Ю. Федькович, І. Не-
чуй-Левицький, Панас Мирний, І. Франко, В. Винниченко, М Коцюбинський,
Леся Українка, М. Старицький, М. Кропивницький, І. Тобілевич (Карпенко-Карий),
М. Заньковецька, С. Гулак-Артемовський, М. Лисенко, М. Вербицький.

Очікувані результати: учні навчаться: характеризувати розвиток української літе-
ратури, театру й музики у другій половині XIX — на початку XX ст.; розповіда-
ти про творчість видатних митців; давати оцінку рівня розвитку української
літератури, театру, музики, показувати їх взаємозв'язок.

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

  2. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

  3. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями підручника (§ 32).

  1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Синтез думок. Назвіть чинники, які, на вашу думку, впливали на роз-
виток української літератури, театру, музики в другій половині XIX — на
початку XX ст.

  1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Розвиток української літератури. 2. Театр. 3. Музичне життя.

Розповісти, що друга половина XIX — початок XX ст. були склад-
ним і суперечливим періодом у розвитку української культури. Відзна-
чити, що незважаючи на труднощі й за відсутності підтримки з боку
держави, культура збагатилася визначними здобутками майже в усіх про-
відних галузях.

Пояснити, що в цей час відбулося становлення української національ-
ної літератури, театру та класичної музики.

Аналізуючи розвиток української літератури, звернути увагу на те, що
в другій половині XIX ст. романтизм поступився місцем реалізму. Однак
у творчості українських письменників другої половини XIX ст. реалізм спів-
існував із романтизмом.

Відзначити, що незважаючи на урядові переслідування українства,
у другій половині XIX ст. українське театральне мистецтво продовжувало
розвиватися. Українські п'єси користувалися значною популярністю на сце-
нах російських театрів.

Підкреслити, що розвиток літератури й театру в другій половині
XIX ст. надав потужного імпульсу процесу творення національної кла-
сичної музики.

Звернути увагу на те, що наприкінці XIX ст. вже було неможливо за-
перечувати існування національної української культури.

  1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з презентаціями. Демонстрація та обговорення презентацій про
діяльність українських митців другої половини XIX — початку XX ст.

Робота з документом. Із листа К. Станіславського до А. Кримського:
«ТАКІ УКРАЇНСЬКІ АКТОРИ, КРОПИВНИЦЬКИЙ, ЗАНЬКОВЕЦЬКА, САКСАГАНСЬКИЙ, САДОВСЬКИЙ — БЛИСКУЧА ПЛЕЯДА МАЙСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ СЦЕНИ — ВВІЙШЛИ ЗО-
ЛОТИМИ ЛІТЕРАМИ НА СКРИЖАЛІ ІСТОРІЇ СВІТОВОГО МИСТЕЦТВА І НІ В ЧОМУ НЕ
ПОСТУПАЮТЬСЯ ПЕРЕД ЗНАМЕНИТОСТЯМИ — ЩЕПКІНИМ, МОЧАЛОВИМ, СОЛОВ-
ЦОВИМ, НЕРЄЛІНИМ. ТОЙ, ХТО БАЧИВ ГРУ УКРАЇНСЬКИХ АКТОРІВ, ЗБЕРІГ СВІТЛУ
ПАМ'ЯТЬ НА ВСЕ ЖИТТЯ»
.

1) Яку оцінку українському театральному мистецтву дав видатний ре-
жисер XX ст. К. Станіславський? 2) Використовуючи текст джерела та ма-
теріал підручника, дайте власну оцінку розвитку театрального мистецтва
в Україні.

  1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Робота в групах. Об'єднати учнів у групи, у яких вони мають обгово-
рити результати розвитку української літератури, театру та музики в дру-
гій половині XIX — на початку XX ст. і зробити власні висновки. Висно-
вки представити класу.

  1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Опрацювати матеріал підручника (§ 32) та виконати завдання до нього. 2) Підготувати невеликі презентації про найвизначніші пам'ятки образотворчого мистецтва та архітектури другої половини XIX — початку XX ст.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.