Міні-конспект уроку «Суспільно-політичне життя в Наддніпрянській Україні» (Історія України, 9 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до уроку історії України в 9 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу історії України для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі історії України для 9 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Скирда І. М., 2017

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок № 36. Суспільно-політичне життя
в Наддніпрянській Україні

Мета: визначити особливості суспільно-політичного життя Наддніпрянської України
на початку XX ст.; проаналізувати формування соціалістичної, ліберально-демо-
кратичної і націоналістичної течій в українському русі; охарактеризувати про-
цес створення перших політичних партій у Наддніпрянщині на початку ХХ ст.;
розвивати в учнів уміння та навички роботи з історичними джерелами, аналі-
зувати та систематизувати матеріал, робити висновки, узагальнення, порівнян-
ня, висловлювати та аргументувати власну точку зору.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: Російська соціал-демократична робітнича партія
(РСДРП), Російська партія соціалістів-революціонерів (есери), пролетар, соціалі-
зація, «Самостійна Україна», Революційна українська партія (РУП), Українська на-
родна партія (УНП), Українська соціал-демократична спілка (УСДС), Українська
радикальна партія (УРП), Бунд.

Основні дати та події: 1900 р. — утворення Революційної української партії;
1902 р. — утворення Української народної партії; 1903 р. — відкриття пам'ятни-
ка І. Котляревському в Полтаві; 1904 р. — утворення Української демократич-
ної партії; 1905 р. — перейменування РУП на Українську соціал-демократичну
робітничу партію; 1905 р. — утворення Української радикальної партії.

Історичні постаті: М. Міхновський, Д. Антонович, М. Русов, Б. Грінченко, С. Єфре-
мов, В. Чеховський, брати С. та В. Шемети, О. Макаренко.

Очікувані результати: учні навчаться: визначати основні напрямки суспільно-полі-
тичного життя тогочасної Наддніпрянщини; характеризувати соціалістичну те-
чію в українському напрямку суспільно-політичного життя; пояснювати, як від-
бувалося формування ліберально-демократичної течії в українському напрямку
суспільно-політичного життя; характеризувати націоналістичну течію в україн-
ському напрямку суспільно-політичного життя; пояснювати поняття й терміни:
пролетар, соціалізація, Бунд, РУП, УДП, УНП.

Хід уроку

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 2. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

 3. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями підручника (§ 24).

 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Метод «Мікрофон». Назвіть основні напрямки, форми та прояви укра-
їнського суспільно-політичного руху Наддніпрянщини в другій половині
XIX ст.

 1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

 1. Особливості суспільно-політичного життя Наддніпрянської України
  на початку XX ст. 2. Формування соціалістичної течії в українському на-
  прямку. 3. Формування ліберально-демократичної течії в українському ру-
  сі. 4. Формування націоналістичної течії в українському русі. 5. Відкрит-
  тя пам'ятника І. Котляревському в Полтаві.

Пояснити, що в суспільно-політичному житті Наддніпрянської Укра-
їни в умовах загострення соціальних суперечностей початку XX ст. спів-
існували три основні напрямки — російський, єврейський та український.

Розповісти, що в українському русі на початку XX ст. (до революції
1905—1907 рр.) склалися три течії: соціалістична, ліберально-демокра-
тична і націоналістична. Підкреслити, що всі вони тоді перебували у ста-
дії організаційного та ідейного становлення. Відзначити, що особливістю
їхнього розвитку було те, що соціальну базу становила майже виключно
українська інтелігенція. Це було зумовлено відсталістю соціальної струк-
тури українського суспільства та утисками з боку державного апарату
Російської імперії.

Звернути увагу на те, що розв'язання тогочасних гострих соціальних
проблем більшість представників партій українського напрямку пов'язувала
з реалізацією соціалістичної ідеї.

 1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Творче завдання. Уявіть себе членом однієї з політичних партій, яка
виникла в Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст. Складіть її програ-
му, основні положення та гасла, поясніть і аргументуйте їх.

 1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Узагальнення знань за допомогою таблиці. Складіть таблицю «Укра-
їнські партії Наддніпрянської України на початку XX ст.».

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Опрацювати матеріал підручника (§ 24)

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.