Міні-конспект уроку «Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях у 60—70-ті рр. XIX ст.» (Історія України, 9 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до уроку історії України в 9 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу історії України для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі історії України для 9 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Скирда І. М., 2017

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок № 30. Суспільно-політичне життя на західноукраїнських
землях у 60—70-ті рр. XIX ст.

Мета: проаналізувати суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях
у 60—70-х рр. XIX ст.; охарактеризувати формування в українському русі двох
провідних течій — народовської та москвофільської; розповісти про ство-
рення та діяльність товариства «Просвіта»; розвивати в учнів уміння само-
стійно аналізувати історичні джерела, давати порівняльну характеристику іс-
торичних явищ та подій, висловлювати власну точку зору, робити висновки
й узагальнення.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: старорусини, москвофіли, народовці, «Про-
світа».

Основні дати та події: 1868 р. — створення у Львові товариства «Просвіта»;
1873 р. — заснування у Львові Товариства ім. Т. Шевченка.

Історичні постаті: Д. Зубрицький, К. Богатирець, Ю. Романчук, С. Качала, А. Вах-
нянин.

Очікувані результати: учні навчаться: розповідати про розвиток українського
руху на західноукраїнських землях у другій половині XIX ст.; визначати та
характеризувати течії українського руху; з'ясовувати, як відбувся перехід від
культурницького до політичного етапу в українському русі на західноукраїн-
ських землях.

Хід уроку

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

  2. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

  3. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями підручника (§ 21).

  1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

«Мозковий штурм». Назвіть основні здобутки українського руху під час
революції 1848—1849 рр.

  1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Конституційні реформи 60-х рр. XIX ст. в Австрійській імперії. 2. Га-
лицький сейм. 3. Старорусини, москвофіли. 4. Народовці. 5. Розбудова наці-
онального життя. «Просвіта». 6. Польські та єврейські рухи на західно-
українських землях у Другій половині XIX ст.

Розповісти, що друга половина XIX ст. була періодом стрімкого розви-
тку українського руху в Галичині. Поштовхом до цього стали конституцій-
ні реформи в Австрійській (Австро-Угорській) імперії.

Охарактеризувати діяльність двох провідних течій в українському ру-
сі — старорусинської, від якої відокремилася москвофільська, та народов-
ської, від якої згодом відділилися прихильники радикальних дій та ідей
соціалізму. Відзначити, що обидві течії прагнули побороти польський вплив
у Галичині. Старорусини в цій боротьбі покладалися на Росію, народовці —
на народ, інтелігенцію Наддніпрянщини та існуючі суперечності у правля-
чих колах Австро-Угорщини.

Аналізуючи розбудову національного життя, особливу увагу звернути
на створення та діяльність товариства «Просвіта».

  1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Метод «Закінчіть речення». 1) Конституційні реформи 60-х рр. XIX ст.
в Австрійській імперії позначилися на розвитку українського руху, а са-
ме... 2) В українському русі у 60—70-х рр. XIX ст. сформувалися дві
провідні течії — . 3) Для поширення своїх ідей старорусини розгорну-

ли широку культурно-просвітницьку діяльність, а саме. 4) Політична
організація московофілів називалася. 5) Провідними лідерами наро-
довців були. 6) Найвизначнішими здобутками діяльності народовців
стали.

  1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вчимося робити висновки. Самостійно підведіть підсумки уроку та зро-
біть висновки.

  1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріал підручника (§ 21) та виконати завдання до нього.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!