Міні-конспект уроку «Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях на початку XX ст.» (Історія України, 9 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до уроку історії України в 9 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу історії України для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі історії України для 9 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Скирда І. М., 2017

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Уроки № 42—43. Суспільно-політичне життя
на західноукраїнських землях на початку XX ст.

Мета: визначити особливості розвитку українського руху в Галичині; охарактеризу-
вати діяльність організацій «Сокіл» і «Січ»; проаналізувати поступ українського
руху на Буковині та в Закарпатті на початку XX ст.; розвивати в учнів уміння та
навички роботи з історичними джерелами, аналізувати та систематизувати ма-
теріал, робити висновки, узагальнювати, порівнювати історичні події та явища,
висловлювати та аргументувати власну точку зору.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: «Сокіл», «Січ», «Пласт», сепаратизм, Національ-
но-демократична партія, Українська народна партія.

Основні дати та події: 1894 р. — створення товариства «Сокіл»; 1900 р. — засну-
вання організації «Січ»; 1907 р. — реформа системи виборів; 1911 р. — утво-
рення скаутської організації «Пласт».

Історичні постаті: Л. Цегельський, А. Коцко, К. Трильовський, Д. Донцов, М. Василь-
ко, А. Волошин.

Очікувані результати: учні навчаться: визначати особливості розвитку україн-
ського руху в Галичині на початку XX ст.; пояснювати, як відбувалася в Га-
личині боротьба за український університет, загальне виборче право та ре-
форму крайового статуту; характеризувати діяльність галицьких москвофілів;
пояснювати зміст ідеї сепаратизму, що виникла в українському русі напере-
додні Першої світової війни; характеризувати український рух на Буковині
і в Закарпатті.

Хід уроку

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

  2. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

  3. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями підручника (§ 28—29).

  1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Метод «Мікрофон». Назвіть основні здобутки суспільно-політичного
руху на західноукраїнських землях у другій половині XIX ст.

  1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Особливості розвитку українського руху в Галичині на початку
XX ст. 2. Активізація українського руху в Галичині на початку XX ст.
3. Боротьба за український університет. 4. Боротьба за загальне ви-
борче право та реформу крайового статуту. 5. Діяльність організацій
«Сокіл» і «Січ». 6. Ідея сепаратизму. 7. Відродження галицького москво-
фільства. 8. Український рух на Буковині та в Закарпатті на почат-
ку XX ст.

Охарактеризувати вагомі здобутки українського національного руху
в Галичині на початку XX ст., які перетворили її на «український П'ємонт».

Акцентувати увагу на тому, що українці Галичини, спираючись на свої
політичні партії, змогли досягти певних результатів у наполегливій боротьбі
за український університет, загальне виборче право та реформу крайового
статуту.

Розповісти, що галицькі народовці в умовах наближення Першої світо-
вої війни стали організовувати товариства для пробудження національної
свідомості й національно-патріотичного виховання молоді, серед яких чільне
місце посіли «Сокіл» і «Січ».

Відзначити, що вагомими були успіхи тогочасного українського руху на
Буковині. У краї виникли українські політичні партії. На Закарпатті укра-
їнський національний рух залишався досить слабким.

  1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Синтез думок. Ліберал В. Фельдман у 1907 р. писав: «У XX ст. бага-
то народів постало з попелу, але відродження небагатьох відбувалося так
швиДко й енергійно, як віДроДження українців Австрії... Їхнє неспоДіване
й бурхливе розростання в основному сталося завдяки тому, що вони на-
вчилися. впертій боротьбі за свій кожен зДобуток»
. Наведіть факти, які
підтверджують або спростовують наведене твердження.

  1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Узагальнення знань за допомогою таблиці. Порівняйте розвиток сус-
пільно-політичного життя на західноукраїнських землях та в Наддніпрян-
щині на початку XX ст. Складіть таблицю.

  1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Опрацювати матеріал підручника (§ 28—29) та виконати завдання
до нього. 2) Підготуватися до практичного заняття: створити презентацію
з п'яти-шести слайдів за темою «Вплив греко-католицької церкви на підне-
сення національної свідомості населення західноукраїнських земель».

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.