Міні-конспект уроку «Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель у другій половині XIX ст.» (Історія України, 9 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до уроку історії України в 9 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу історії України для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі історії України для 9 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Скирда І. М., 2017

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Уроки № 28—29. Соціально-економічний розвиток
західноукраїнських земель у другій половині XIX ст.

Мета: охарактеризувати соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель
у другій половині XIX ст., з'ясувати наслідки аграрної реформи 1848 р.; визна-
чити причини трудової міграції українців; розвивати в учнів уміння працювати
з текстовими та візуальними історичними джерелами, складати порівняльну ха-
рактеристику історичних процесів, установлювати причинно-наслідкові зв'язки,
висловлювати й аргументувати власну точку зору.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: сервітути, трудова еміграція, «рутенська акція»,
кооперативний рух, страхова компанія «Дністер».

Основні дати та події: 1867 р. — перетворення Австрійської імперії на дуалістич-
ну Австро-Угорську монархію.

Історичні постаті: В. Нагірний.

Очікувані результати: учні навчаться: визначати особливості розвитку західноукра-
їнських земель у другій половині XIX ст.; характеризувати зміни, що мали міс-
це в соціально-економічному розвитку Східної Галичини, Північної Буковини та
Закарпаття; розповідати про початок масової трудової еміграції населення краю,
розвиток кооперативного руху.

Хід уроку

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

  2. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

  3. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями підручника.

  1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

«Мозковий штурм». Пригадайте, що вам відомо про розвиток західно-
українських земель у першій половині XIX ст.

  1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Населення та умови життя на західноукраїнських землях у дру-
гій половині XIX ст. 2. Особливості економічного розвитку Галичини,
Буковини та Закарпаття. 3. Розвиток промисловості. Становище за-
хідноукраїнських робітників. 4. Розвиток сільського господарства і ста-
новище селян. 5. Початок трудової еміграції українців. 6. «Рутенська
акція». 7. Кооперативний рух. 8. Міста і міське населення.

Розповісти про умови життя населення на західноукраїнських землях
у другій половині XIX ст. Визначити особливості економічного розвитку Га-
личини, Буковини та Закарпаття в зазначений період.

Звернути увагу на те, що економічне становище західноукраїнських зе-
мель у складі Австро-Угорщини, як і раніше, залишалося дуже тяжким.
Пояснити, що основну частину продукції давали галузі з видобування й пе-
реробки місцевої сировини — лісова, лісопильна, нафтова, буровугільна, со-
ляна.

Підкреслити, що регіон був ринком збуту готової продукції з цен-
тральних регіонів імперії і джерелом постачання сировини. Відзначити,
що загострення соціально-економічних проблем у краї призвело до масо-
вої трудової еміграції західноукраїнських селян до країн Європи, Північ-
ної та Південної Америки.

Пояснити, що друга половина XIX ст. для західноукраїнських земель,
на відміну від Наддніпрянщини, не стала часом докорінних змін, а дав-
ній вигляд міст за Нової доби визначався особливостями економічного роз-
витку краю.

  1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Творче завдання: I варіант — написати листа від імені українського
трудового мігранта до своїх близьких, що залишилися в Україні; описати
подорож до нової країни, умови життя та праці в еміграції; II варіант —
написати статтю до історичного довідника за темою «Василь Нагірний —
піонер кооперативного руху на західноукраїнських землях».

  1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Метод «Мікрофон». Запропонувати учням самостійно підвести підсум-
ки уроку, називаючи по черзі події, які мали визначний вплив на розвиток
західноукраїнських земель у другій половині XIX ст.

  1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріал підручника (§ 19—20) та виконати завдання до
нього.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ залишилося:
0
4
міс.
1
0
дн.
1
2
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!