Міні-конспект уроку «Соціально-економічний розвиток українських земель» (Історія України, 8 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до уроку історії України в 8 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу історії України для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі історії України для 8 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Скирда І. М., 2016

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок 13. Соціально-економічний розвиток українських земель

Мета: визначати особливості соціально-економічного та політичного становища
українських земель у першій половині XVII ст.; з'ясувати наслідки зростання
магнатського землеволодіння на українських землях та розвитку фільварків;
характеризувати розвиток українських міст у зазначений період, аналізувати
зміни, які відбулися у становищі селян та міщан у другій половині XVII ст.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: латифундія, магнат, фільгіарок, товарне вироб-
ництво, загородники, комірники.

Основні дати та події: 1588 р. — Третій Литовський статут.

Очікувані результати: учні навчаться: називати основні ознаки економічного роз-
витку українських земель у першій половині XVII ст.; визначати особливості
формування магнатсько! о землеволодіння та розвитку міст; аналізувати ста-
новище різних верств українського суспільства, використовуючи писемні дже-
рела; пояснювати причини незадоволення українців своїм становищем; ана-
лізувати й узагальнювати фактичний матеріал, робити висновки, працювати із
джерелами інформації.

Хід уроку

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

  2. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями з підручника .

  1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Метод «Мікрофон». Учні називають особливості соціально-економіч-
ного життя українських земель у другій половині XVI ст.

  1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

н План вивчення нового матеріалу

1. Зростання магнатського землеволодіння. 2. Поширення фільварків.
Розвиток товарного виробництва. 3. Розвиток міст. 4. Становище селян
і міщан.

Проаналізувати процес зростання магнатського землеволодіння на
українських землях в умовах панування Речі Посполитої.

Охарактеризувати процес поширення фільварків у сільському госпо-
дарстві, які стали провідним виробником товарної продукції.

Розглянути причини зростання кількості міст та їх населення впро-
довж першої половини XVII ст.

Описати становище селян і міщан. Відзначити, що внаслідок поши-
рення фільварків становище переважної більшості українських селян по-
гіршилося, а широкі маси міського населення потерпали від свавілля ко-
ролівської адміністрації або власників міст. Сільське й міське населення
також зазнавало національно-релігійних утисків.

  1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Виконання завдань підручника .

  1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Запропонувати учням самостійно зробити висновки щодо вивченого
матеріалу.

  1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника (§ 9) та виконати завдання до ньо-
го. 2. Написати твір-роздум на тему «Мандруючи українськими містами
першої половини XVII ст.». 3. Виконати завдання з підручника

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!