Міні-конспект уроку «Соціально-економічний розвиток Наддніпрянської України» (Історія України, 9 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до уроку історії України в 9 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу історії України для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі історії України для 9 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Скирда І. М., 2017

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Урок № 4. Соціально-економічний розвиток
Наддніпрянської України

Мета: охарактеризувати стан сільського господарства та аграрні відносини на укра-
їнських землях у складі Російської імперії у першій половині XIX ст.; проаналі-
зувати промисловий розвиток, визначити наслідки промислової революції для
розвитку міст і торгівлі; розвивати в учнів уміння працювати з історичними дже-
релами, аналізувати та систематизувати історичний матеріал, робити висновки
й порівняння, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: кріпацтво, товаризація, промислова революція,
чумаки, порто-франко.

Очікувані результати: учні навчаться: характеризувати соціально-економічне станови-
ще українських земель; визначати особливості розвитку сільського господарства Над-
дніпрянської України у першій половині XIX ст.; пояснювати, які зміни відбулися на
початковому етапі промислової революції; визначати особливості промислового пе-
ревороту, пояснювати його вплив на соціально-економічний розвиток Наддніпрян-
щини; характеризувати розвиток міст і торгівлі; аналізувати нову модель соці-
ально-економічного розвитку Півдня України; пояснювати і застосовувати терміни
й поняття: кріпацтво, товаризація, промислова революція, чумаки, порто-франко.

Хід уроку

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

  2. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями підручника (§ 3).

  1. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

У першій половині XIX ст. починаються суттєві зрушення в соціально-
економічному розвитку Наддніпрянської України: поступово руйнується на-
туральне господарство, відбувається перехід до ринкових відносин і підпри-
ємництва. Як і чому це трапилося? На це та інші питання маємо знайти
відповіді на сьогоднішньому уроці. Щоб зрозуміти причини змін, які відбу-
лися у першій половині XIX ст., слід пригадати особливості соціально-еко-
номічного розвитку у попередній період. Тому вашій увазі пропонується не-
величкий історичний диктант.

  1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Історичний диктант. 1) Яка верства населення складала більшість у Над-
дніпрянській Україні наприкінці XVIII — на початку XIX ст. і була основною
виробничою силою? 2) Яким було становище представників найчисленнішої
верстви населення? 3) Кому належала більшість земель у Наддніпрянській
Україні наприкінці XVIII — на початку XIX ст.? 4) Дайте визначення понят-
тя «промислова революція». Де і коли вона розпочалася у Європі? 5) Які еле-
менти ринкових відносин існували в економіці України наприкінці XVIII —
на початку XIX ст.? 6) Як розвивалася торгівля в Україні у XVIII ст.?

  1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Сільське господарство та аграрні відносини в Наддніпрянській Укра-
їні. 2. Початок промислової революції в Наддніпрянській Україні. 3. Розви-
ток міст. 4. Розвиток торгівлі. 5. Нова модель соціально-економічного роз-
витку Півдня України.

Аналізуючи розвиток сільського господарства та аграрних відносин Над-
дніпрянської України, зазначити, що панівне становище займали кріпос-
ницькі відносини, які дедалі більше гальмували його розвиток.

Звернути увагу на те, що в 30-х рр. XIX ст. в Наддніпрянській Украї-
ні розпочалася промислова революція. Проте темпи її розвитку уповільню-
валися через відсутність ринку вільнонайманої робочої сили.

Проаналізувати зміни, які відбулися в розвитку міст у першій полови-
ні XIX ст. Пояснити, що вони були пов'язані з початком промислової рево-
люції. Звернути увагу на те, що найбільшим містом стала Одеса, а джере-
лом процвітання — торгівля.

Розповісти про те, що основними формами внутрішньої торгівлі на укра-
їнських землях були ярмарки та тижневі базари (торги). Акцентувати ува-
гу на тому, що у цей період чорноморсько-азовські порти Наддніпрянської
України посіли провідне місце в зовнішній торгівлі Російської імперії.

Відзначити, що успішний економічний розвиток Південної України став
красномовним доказом необхідності переходу до нових економічних відносин.

  1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Організувати виконання тестових завдань.

  1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Аналіз фахової думки. Запропонувати учням аргументовано довести або
спростувати твердження авторів підручника (О. Гісем, О. Мартинюк): «
Успіш-
ний економічний розвиток Південної України став красномовним доказом
необхідності переходу до нових економічних відносин
».

  1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріал підручника (§ 4) та виконати завдання до нього.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Воркшоп як інноваційна освітня технологія»
Швень Ярослава Леонідівна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.