Міні-конспект уроку «Слобідська Україна та Запорозька Січ у другій половині XVII ст. Кошовий отаман І. Сірко» (Історія України, 8 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до уроку історії України в 8 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу історії України для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі історії України для 8 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Скирда І. М., 2016

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Урок 32. Слобідська Україна та Запорозька Січ
у другій половині XVI
I ст. Кошовий отаман І. Сірко

Мета: визначити причини та хвилі колонізації Слобожанщини; охарактеризувати
адміністративно-територіальний устрій, органи влади та соціальний устрій Сло-
бідської України; розглянути систему землеволодіння та господарський роз-
виток Слобожанщини в другій половин, XVII ст.; проаналізувати особливості
розвитку Запорозької Січі в другій половині XVII ст.; визначити її роль і місце
у воєнно-політичних подіях зазначеного періоду; охарактеризувати діяльність
кошового отамана І. Сірка, дати оцінку його діяльності; з’ясувати політику ро-
сійського уряду щодо Слобідської України та Запорозької Січі.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: Слобідська Україна, слободи, колонізація, за-
йманщина, зимівники.

Основні дати та події: 1663 р. — перше обрання І. Сірка кошовим отаманом За-
порозької Січі; ЗО—40 рр. XVII ст. — перша хвиля переселень на Слобожан-
щину; 50-ті рр. XVII ст. — друга хвиля переселень на Слобожанщину, утворен-
ня слобідських полків; 1654 р. — заснування міста Харкова.

Історичні постаті: Іван Сірко.

Очікувані результати: учні навчаться: характеризувати політичний та адміністра-
тивно-територіальний устрій Слобідської України в другій половині XVII ст.; ви-
значати соціальний устрій Слобідської України; називати основні стани насе-
лення; показувати на карті центри
полкіб Слобідської України; застосовувати
та пояснювати основні поняття та терміни; характеризувати становище Запо-
розької Січі у складі Гетьманщини в другій половині XVII ст.; характеризувати
діяльність кошового отамана і. Сірка.

Хід уроку

І ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями з підручника .

Ш. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Бесіда з учнями.

  1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

» План вивчення нового матеріалу

І. Виникнення та розвиток Слобідської України. 2. Роль Запорозької
Січі у воєнно-політичних подіях другої половини XVII ст. 3. Устрій і гос-
подарський розвиток Січі. 4. Кошовий отаман І. Сірко.

Розглянути виникнення та розвиток Слобідської України. Відзначити, що
масова колонізація Слобожанщини українським населенням була зумовлена
воєнними лихоліттями другої половини XVII ст. Наприкінці XVII ст. на Сло-
божанщині існували десятки міст і містечок, сотні сіл. Поряд із сільським
господарством у них успішно розвивалися ремесла, промисли й торгівля.

Визначити роль Запорозької Січі у воєнно-політичних подіях другої по-
ловини XVII ст. Звернути увагу на те, що в Українській козацькій держа-
ві Запорозька Січ формально підпорядковувалася владі гетьмана, хоча
й зберігала певну автономію у внутрішньому житті. Запорозька старшина
прагнула відігравати самостійну роль у політичному житті козацької Укра-
їни. Це послаблювало владу гетьмана, дестабілізувало ситуацію в державі.

Розповісти про устрій і господарський розвиток Січі.

Розповісти, що найвідомішим отаманом Запорозької Січі другої поло-
вини XVII ст. був І. Сірко, який відзначився своїми переможними похо-
дами й битвами проти татар і турків.

  1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Виконання завдань підручника .

  1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Запропонувати учням самостійно підбити підсумки уроку.

  1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал підручника (§ 25) та виконати завдання до нього.

  1. Підготуватися до практичного заняття «Руїна: причини та наслідки»: повто-
    рити матеріал підручника (§ 22—25); за додатковою літературою або ресурса-
    ми Інтернету скласти есе на тему «Період Руїни в історії козацької України».

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Селф-коучинг (самонаставництво) як технологія професійного розвитку педагога Нової української школи»
Вікторія Вікторівна Сидоренко
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.