Міні-конспект уроку «Розвиток освіти й науки» (Історія України, 9 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до уроку історії України в 9 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу історії України для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі історії України для 9 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Скирда І. М., 2017

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок № 46. Розвиток освіти й науки

Мета: охарактеризувати розвиток освіти й науки в Україні в середині XIX — на по-
чатку XX ст., детально зупинившись на діяльності провідних українських нау-
ковців; визначити внесок Наукового товариства ім. Т. Шевченка в становлення
національної науки; розвивати в учнів навички роботи з текстовими джерела-
ми, уміння аналізувати їх, робити висновки й узагальнення, розвивати навички
самостійної роботи та роботи в парах; виховувати в учнів естетичні смаки та
вподобання.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні дати та події: 1871 р. — заснування колегії Павла Галагана; 1892 р. —
створення Наукового товариства ім. Т. Шевченка.

Історичні постаті: Х. Алчевська, П. Галаган, С. Русова, І. Пулюй, Д. Заболотний,
О. Єфименко, М. Аркас.

Очікувані результати: учні навчаться: характеризувати розвиток освіти на україн-
ських землях, визначити основні здобутки та проблеми в українізації системи
освіти; давати оцінку здобуткам українських учених; визначати роль Наукового
товариства ім. Т. Шевченка в становленні української національної науки; роз-
повідати про діяльність видатних українських вчених.

Хід уроку

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

  2. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

  3. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями підручника (§ 30—31).

  1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

«Мозковий штурм». Назвіть основні тенденції та здобутки розвитку
культури України в першій половині XIX ст.

  1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Розвиток освіти в Другій половині XIX — на початку XX ст. 2. Роз-
виток науки. 3. Внесок Наукового товариства ім. Т. Шевченка в станов-
лення національної науки.

Пояснити, що незважаючи на відсутність української державності, у дру-
гій половині XIX — на початку XX ст. відбувалося формування основ укра-
їнської національної освіти й науки.

Відзначити, що в цей час у системі освіти на українських землях від-
булися позитивні зрушення, зумовлені потребами часу. При цьому зверну-
ти увагу на те, що ні Російська імперія, ні Австро-Угорщина не сприяли
розвитку освіти українською мовою. Підкреслити, що однією з найскладні-
ших проблем залишалася українізація школи.

Розповісти, що українська національна наука гуртувалася навколо На-
укового товариства ім. Т. Шевченка — науково-культурної громадської ор-
ганізації, заснованої в 1892 р. Відзначити, що вона відігравала роль своє-
рідної всеукраїнської Академії наук.

Аналізуючи розвиток науки другої половини XIX — початку XX ст.,
акцентувати увагу на тому, що особливо вагомими були здобутки україн-
ських учених-природознавців.

  1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з презентаціями. Демонстрація та обговорення презентацій про
діяльність українських науковців другої половини XIX — початку XX ст.

  1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Запропонувати учням самостійно підбити підсумки уроку.

  1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Опрацювати матеріал підручника (§ 30—31) та виконати завдання до
нього. 2) Підготувати невеликі презентації про творчість українських мит-
ців другої половини XIX — початку XX ст.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.