До ЗНО з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ залишилося:
0
5
міс.
2
5
дн.
2
1
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

Міні-конспект уроку «Розвиток економіки» (Історія України, 11 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до уроку історії України в 11 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу історії України (рівень стандарту) для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі історії України для 11 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Охредько О. Е., Коломєєць Л. Г., 2019

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Урок №12. Розвиток економіки

Мета: сформувати в учнів та учениць уявлення про розвиток економіки у 1950—
1960-ті рр.; створити умови для розуміння причин проведення економічних
реформ; проаналізувати пенсійну реформу та інші соціальні заходи; визнача-
ти особливості перетворень в УРСР; розглянути зміни в соціальній сфері;
охарактеризувати перетворення в сільському господарстві; порівнювати умо-
ви життя в 1950-ті рр. та в наші часи, висловлювати власну думку щодо бу-
дівництва «хрущовок».

Обладнання: підручник, атлас, карти світу, Європи, України.

Тип уроку: комбінований.

Поняття та назви: децентралізація, раднаргоспи (Ради народного господарства),
«кукурудзяна епопея», ремонтно-технічйі станції (РТС), «хрущовки».

Основні дати та події: 1956 р. — пенсійна реформа.

Очікувані результати: учні та учениці навчаться: називати дати, пов'язані з те-
мою уроку; показувати на карті місце розташування раднаргоспів; застосову-
вати та пояснювати на прикладах поняття й терміни; характеризувати пере-
творення в сільському господарстві; аналізувати пенсійну реформу та інші
соціальні заходи; порівнювати умови життя в 1950-ті рр. та в наші часи, ви-
словлювати власну думку щодо будівництва «хрущовок».

Компетентності

'Ключові: спілкування державною (і рідною в разі відмінності) мовами (читати і ро-
зуміти перекладені та адаптовані українською літературною мовою писемні
джерела, авторські публікації на історичні й соціально-політичні теми); мате-
матична компетентність (оперувати цифровими даними, математичними по-
няттями для пізнання та пояснення минулого й сучасних суспільних подій,
явищ і процесів); інформаційно-цифрова компетентність (виявляти джерела
й авторів інформації, робити коректні посилання).

Предметні: хронологічна (використовувати періодизацію як спосіб пізнання істо-
ричного процесу); інформаційна (систематизувати наслідки Другої світової ві-
йни); просторова (користуючись картою, пояснювати причини й наслідки еко-
номічних реформ); логічна (співставляти розвиток економіки у перші повоєнні
роки та протягом 1960-х рр.); аксіологічна (формулювати оцінки і версії істо-
ричного руху й розвитку).

Хід уроку

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 2. ВСТУПНЕ СЛОВО

Учитель(-ка) пояснює тему уроку, його план, мету та завдання, форми
роботи.

 1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

 1. Перевірка виконання завдань підручника (§8). 2. Опитування. 3. Ви-
  конання тестових завдань.

 1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

►► Вивчення нового матеріалу за планом

 1. Зміни в управлінні господарством. 2. Розвиток промисловості.

 1. Розвиток сільського господарства. 4. Зміни в соціальній сфері.

Обговорити зміни, які відбулися в СРСР, у тому числі в УРСР у сфері
управління господарством.

Обсудити причини проведення економічних перетворень.

Розглянути відносини, які склалися на міжнародній арені після Дру-
гої світової війни.

Пояснити причини змін у сільському господарстві.

Охарактеризувати зміни в соціальній сфері.
Показати наслідки перетворень в усіх сферах.

 1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

 1. Виконання завдань підручника ( ). 2. Робота з візуальними

джерелами (ілюстрації підручника). 3. Робота з картою атласу.

 1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель(-ка) вибірково перевіряє виконання завдання, зупиняється на
типових помилках.

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Опрацювати матеріал підручника (§8) та виконати завдання до нього

( )•

 1. Творче завдання: опитати людей похилого віку про житлові умови
  1950—1960-х рр.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Технологія розвитку критичного мислення у сучасному освітньому середовищі»
Черниш Олена Степанівна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.