Міні-конспект уроку «Російський та польський визвольні рухи. Соціальні протести» (Історія України, 9 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до уроку історії України в 9 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу історії України для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі історії України для 9 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Скирда І. М., 2017

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Урок № 6. Російський та польський визвольні рухи.
Соціальні протести

Мета: охарактеризувати російський і польський визвольні рухи на українських зем-
лях у 20—30-х рр. XIX ст., проаналізувати діяльність масонських організацій
в Україні, рух декабристів та польське повстання 1830—1831 рр.; розвивати
в учнів уміння працювати з історичними джерелами, аналізувати їх, робити ви-
сновки, порівняння, висловлювати власну точку зору; сприяти патріотичному
вихованню учнів.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: масонство, «Понт Евксинський», «З'єднані слов'я-
ни», «Любов до істини», «Малоросійське таємне товариство», декабристи, «Пів-
денне товариство», «Північне товариство», «Товариство об'єднаних слов'ян», со-
ціальні протести.

Основні дати та події: 1812—1835 рр. — селянський рух на Поділлі під проводом
У. Кармелюка; 1817—1819 рр. — діяльність масонських лож у Києві, Одесі, Жито-
мирі, Полтаві, Кам'янці; 1821 р. — створення В. Лукашевичем таємного «Малоро-
сійського товариства»; 1821 р. — утворення таємного «Південного товариства»;
січень 1826 р. — повстання Чернігівського полку в Наддніпрянській Україні;
1830—1831 рр. — польське визвольне повстання на Правобережній Україні.

Історичні постаті: В. Лукашевич, І. Котляревський, В. Тарновський, П. Капніст, М. Му-
равйов, П. Пестель, У. Кармелюк.

Очікувані результати: учні навчаться: характеризувати особливості масонства
в Наддніпрянщині; порівнювати бачення майбутнього України в програмних до-
кументах декабристів; визначати прояви впливу руху декабристів на українські
землі; пояснювати вплив польського повстання 1830—1831 рр. на суспільну си-
туацію в Наддніпрянщині; характеризувати форми, характер й основні соціаль-
ні протести, що відбулися в цей період.

Хід уроку

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

  2. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

  3. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

  4. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Бесіда за запитаннями підручника (§ 6).

  1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Масонство в Україні.

2. Україна в програмних документах декабристів.

3. Виступ декабристів та його наслідки.

4. Польське повстання 1830—1831 рр. та Україна.

5. Соціальні протести.

Пояснити, що на початку XIX ст. в Наддніпрянщині серед заможних
верств населення набуло поширення масонство. Відзначити, що «Малоро-
сійське таємне товариство» у своїй діяльності відійшло від звичної для ма-
сонів діяльності й набуло рис, які, на думку деяких істориків, дозволяють
вважати його першою українською таємною політичною організацією в Над-
дніпрянщині.

Проаналізувати та порівняти програмні документи декабристів. Зверну-
ти увагу на те, що вони фактично ігнорували українське питання, хоча
українські землі й були головною ареною їхньої діяльності. І все ж таки де-
кабристський рух став першою за Нової доби спробою ліквідувати самодер-
жавство, і тому справив значний вплив на розвиток українського національ-
но-визвольного руху.

Розповісти про те, що з поразки польського повстання 1830—1831 рр.
розпочалася нова хвиля русифікації Правобережної України.

Схарактеризувати протести селян, козаків і військових поселенців
Наддніпрянської України в першій половині XIX ст., які були проявом
протидії населення тим порядкам, які встановила й підтримувала тут Ро-
сійська імперія. Відзначити, що за своїм характером це були прояви ан-
тикріпосницької боротьби. Пояснити, що російська влада в ставленні до
учасників соціальних протестів віддавала перевагу їх придушенню вій-
ськовою силою, намагаючись відсунути в часі розгляд шляхів ліквідації
кріпацтва.

  1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Узагальнення знань за допомогою таблиці. Порівняйте програмні доку-
менти декабристів за планом: 1) державний устрій; 2) аграрне питання;
3) українське питання; 4) методи боротьби. Результати занесіть до таблиці.

  1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Рефлексія. Запропонувати учням закінчити речення. 1) Найбільше ме-
не сьогодні вразило... 2) Єдине, що мене тепер дивує... 3) Раніше я думав(ла),
що..., а тепер вірю, що. 4) Сьогоднішня тема пов'язана з моїм досвідом
тим, що. 5) Я б хотів(ла) більше почути про. 6) Із того, що ми сьогодні
вивчили, мені справді допомогло.

  1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Опрацювати матеріал підручника (§ 6) та виконати завдання підруч-
ника. 2) Написати есе за темою «Роль особистості Т. Шевченка в україн-
ському національному русі».

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Сучасні проблеми адаптації та соціалізації особистості»
Левченко Вікторія Володимирівна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.