Міні-конспект уроку «Російська імперія» (Всесвітня історія, 9 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до кожного уроку всесвітньої історії в 9 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу всесвітньої історії для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі всесвітньої історії для 9 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Охредько О. Е., 2017

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок № 24. Російська імперія

Мета: сформувати в учнів уявлення про Російську імперію в останній третині
XIX ст. — початку ХХ ст.; аналізувати причини й наслідки реформ у Російській
імперії та першої російської революції; розглянути становлення, розвиток і за-
непад народництва; охарактеризувати реформу П. Столипіна; порівняти робіт-
ничий рух країн Європи й Росії; розвивати в учнів уміння оцінювати діяль-
ність соціал-демократів у Російській імперії, висловлювати власну думку щодо
тероризму.

Обладнання: підручник, карти світу, Російської імперії.

Тип уроку: комбінований.

Поняття та назви: народники, «ходіння в народ», Третьочервнева монархія.

Основні дати та події: 60—70-ті рр. XIX ст. — проведення реформ, 1861 р. —
скасування кріпосного права, 1874—1875 рр. — «ходіння в народ», 1904—
1905 рр. — російсько-японська війна, 1905—1907 рр. — перша російська
революція, 17 жовтня 1906 р. — прийняття маніфесту, 1907—1917 рр. —
існування Третьочервневої монархії.

Історичні постаті: Олександр II, С. Вітте, Г. Плеханов, В. Ленін, Олександр III, Ми-
кола II, П. Столипін.

Очікувані результати: учні навчаться: показувати на карті територію Російської ім-
перії в різні часи, основні індустріальні центри Росії, події, пов'язані з розши-
ренням Російської імперії та війною; тлумачити, співвідносити та застосовувати
поняття й терміни; характеризувати реформи П. Столипіна; аналізувати причи-
ни й наслідки реформ у Російській імперії другої половини XIX ст. та першої
російської революції; визначати основні етапи розвитку народництва; давати
оцінку соціал-демократії в Російській імперії; висловлювати власне судження.

Хід уроку

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

  2. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Пояснити тему уроку, його план, мету, завдання, форми роботи.

  1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка виконання завдань підручника. 2. Опитування. 3. Вико-
нання тестових завдань.

ІУ ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Поставити перед класом проблемне запитання.

Вивчення нового матеріалу за планом

1. Реформи 60—70-х рр. XIX ст. 2. Особливості розвитку пореформе-
ної Росії. 3. Соціальні рухи. 4. Зовнішня та колоніальна політика. 5. Пер-
ша російська революція 1905—1907 рр. 6. Політична реакція в Росії.
7. Реформи Петра Столипіна.

Охарактеризувати причини й наслідки реформ 60—70-х рр. XIX ст.
в Російської імперії.

Розповісти про особливості розвитку пореформеної Росії.

Обговорити соціальні рухи другої половини XIX — початку ХХ ст.,
зупинившись на народниках та соціал-демократах.

Розглянути зовнішню та колоніальну політику Російської імперії.

Пояснити причини й наслідки першої російської революції та полі-
тичної реакції.

Обговорити реформи П. Столипіна, акцентувавши увагу учнів на до-
сягненнях і недоліках реформ.

  1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання завдань підручника. 2. Робота з візуальними джерела-
ми (ілюстрації підручника). 3. Робота з історичною картою.

  1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Вибірково перевірити виконання завдань, зупинитися на типових по-
милках. Підсумовуючи урок, повернутися до проблемного запитання.

  1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацюйте матеріал § 20. 2. Виконайте завдання підручника. 3. Під-
готуйте доповідь за темою «Виникнення тероризму».

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!