• Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Історія України
 • Міні-конспект уроку «Радикальний рух у Галичині. Перетворення Галичини на «український П'ємонт». Особливості суспільно-політичного життя на Буковині та Закарпатті в другій половині XIX ст.» (Історія України, 9 клас)

Міні-конспект уроку «Радикальний рух у Галичині. Перетворення Галичини на «український П'ємонт». Особливості суспільно-політичного життя на Буковині та Закарпатті в другій половині XIX ст.» (Історія України, 9 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до уроку історії України в 9 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу історії України для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі історії України для 9 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Скирда І. М., 2017

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок № 31. Радикальний рух у Галичині.
Перетворення Галичини на «український П'ємонт».
Особливості суспільно-політичного життя на Буковині
та Закарпатті в другій половині XIX ст.

Мета: схарактеризувати розвиток радикального руху в Галичині; з'ясувати причини
та передумови перетворення Галичини на «український П'ємонт»; визначити
особливості суспільно-політичного життя на Буковині та Закарпатті в другій по-
ловині XIX ст.; розвивати в учнів уміння аналізувати й систематизувати матері-
ал, робити висновки, порівнювати, удосконалювати навички роботи з історич-
ними джерелами, висловлювати й аргументувати власну точку зору.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: радикали, Русько-українська радикальна партія
(РУРП), Українська соціал-демократична партія (УСДП), Українська національно-
демократична партія (УНДП), Українська соціал-демократична партія (УСДП), «но-
ва ера», «український П'ємонт».

Основні дати та події: 1890 р. — утворення Русько-української радикальної пар-
тії; 1895 р. — видання книги Ю. Бачинського «Україна іггесіепїа»; 1899 р. — ство-
рення Української національно-демократичної та Української соціал-демокра-
тичної партій.

Історичні постаті: Ю. Бачинський, І. Франко, М. Павлик, С. Смаль-Стоцький, С. Во-
робкевич, М. Ганкевич, М. Грушевський.

Очікувані результати: учні навчаться: розповідати про суспільно-політичне життя
на західноукраїнських землях наприкінці XIX ст.; визначати причини появи ра-
дикальної течії в українському русі та причини утворення українських полі-
тичних партій; давати оцінку політичним програмам українських політичних
партій; розкривати зміст понять і термінів: радикальна течія, політична партія,
«нова ера», «український П'ємонт».

Хід уроку

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 2. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

 3. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями підручника (§ 22).

 1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Робота в парах. Учні, які працюють у парах, мають навести аргумен-
ти: один — на захист ідей москвофілів, другий — на захист ідей народов-
ців. Перемагає той, хто зможе навести найбільшу кількість аргументів.

 1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Радикальна течія в українському русі Галичини. 2. «Нова ера» в укра-
їно-польських відносинах та її наслідки. 3. Утворення політичних партій.
4. І. Франко і розвиток української суспільно-політичної Думки. 5. Розви-
ток українського національно-визвольного руху на Буковині. 6. Розвиток
українського національно-визвольного руху в Закарпатті. 7. Взаємодія на-
ціонально-визвольного руху в наддніпрянській Україні та на західноукра-
їнських землях у Другій половині XIX ст.

Розповісти, що в останній чверті XIX ст. триває подальше стрімке
становлення українського руху. Він вступає в політичну фазу свого роз-
витку. Підкреслити, що в 1890 р. було засновано першу політичну пар-
тію — Русько-українську радикальну партію. Акцентувати увагу на то-
му, що в гострій внутрішній полеміці вперше в українському русі було
висунуто й аргументовано постулат єдності українських земель і політич-
ної самостійності України. Він містився в книзі Ю. Бачинського «Укра-
їна іггегіепіа» (1895 р.).

Пояснити, що в 1890 р. було започатковано спробу україно-польського
порозуміння, яка отримала назву «нової ери». Однак ця політика тривала
недовго: уже на початку 1894 р. обидві сторони відмовилися від її продо-
вження. «Нова ера» призвела до розколу в українському русі.

Відзначити, що на кінець століття всі провідні українські партії вклю-
чають до своїх програм положення про незалежну соборну Україну. Звер-
нути увагу на те, що завдяки зусиллям діячів із Галичини та Наддніпрян-
щини західноукраїнські землі були перетворені на «український П'ємонт».

 1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Метод «Закінчіть речення». 1) Наприкінці 70-х рр. XIX ст. в україн-
ському русі виникла нова течія — . . 2) Видатними її представниками бу-

ли. . 3) У жовтні 1890 р. була створена перша політична партія на укра-
їнських землях, яка отримала назву. . 4) У 1890 р. була зроблена спроба
україно-польського порозуміння, яка отримала назву «.». 5) У 1899 р. у Га-
личині виникли ще дві нові політичні партії — . та. . 6) Представника-
ми українського національно-визвольного руху в Буковині та на Закарпат-
ті були. .

 1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Рефлексія. Запропонувати учням закінчити речення: 1) Найбільше ме-
не сьогодні вразило. 2) Єдине, що мене тепер дивує. 3) Раніше я думав(ла),
що., а тепер вірю, що. 4) Сьогоднішня тема пов'язана з моїм досвідом
тим, що. 5) Я б хотів(ла) більше почути про. 6) Із того, що ми сьогодні
вивчили, мені справді допомогло.

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Опрацювати матеріал підручника (§ 22) та виконати завдання до ньо-
го. 2) Повторити матеріал підручника (§ 21—22). 3) Підготувати презента-
цію з п'яти-шести слайдів «Особливості культурницького та політичного
етапів національного відродження на західноукраїнських землях».

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.