Міні-конспект уроку "Проголошення Україною незалежності" (Історія України, 11 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до уроку історії України в 11 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу історії України (рівень стандарту) для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі історії України для 11 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Охредько О. Е., Коломєєць Л. Г., 2019

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Урок №30. Проголошення Україною незалежності

Мета: сформувати в учнів та учениць уявлення про період проголошення Украї-
ною незалежності; створити умови для розуміння причин створення АРК; про-
аналізувати спроби збереження СРСР і державного перевороту; визначати
особливості референдумів в УРСР; розглянути перші вибори Президента Укра-
їни; охарактеризувати міжнародне визнання України; порівнювати процеси
в радянських республіках, висловлювати власну думку щодо референдумів.

Обладнання: підручник, атлас, карти світу, Європи, України, СРСР.

Тип уроку: комбінований.

Поняття та назви: референдум, Автономна Республіка Крим (АРК), Комітет із над-
звичайного стану ДКНС (рос. ГКЧП), Співдружность Незалежних Держав (СНД).

Основні дати та події: 17 березня 1991 р. — Всесоюзний референдум, 19—
21 серпня 1991 р. — спроба державного перевороту в СРСР; 24 серпня
1991 р.— Акт проголошення незалежності України; 1 грудня 1991 р.— Все-
український референдум та вибори Президента України; 8 грудня 1991 р. —
«Біловежська угода», створення Співдружності Незалежних Держав (СНД).

Історичні постаті: Л. Кравчук, Г. Янаєв, Б. Єльцин.

Очікувані результати: учні та учениці навчаться: називати дати, пов'язані з те-
мою уроку; показувати на карті республіки, які виникли після розпаду СРСР;
застосовувати та пояснювати на прикладах поняття й терміни; характеризу-
вати міжнародне визнання України; аналізувати спроби збереження СРСР і дер-
жавного перевороту; порівнювати процеси в радянських республіках, вислов-
лювати власну думку щодо референдумів.

Компетентності

Ключові: спілкування державною (і рідною в разі відмінності) мовами (творити укра-
їнською мовою (усно і письмово) тексти історичного та соціального змісту); ін-
формаційно-цифрова компетентність (використовувати цифрові технології для
пошуку потрібної історичної та соціальної інформації, її нагромадження, пере-
вірки і впорядкування); обізнаність та самовираження у сфері культури (вияв-
ляти вплив культури на особу й розвиток цивілізації).

Предметні: хронологічна (співвідносити історичні події, явища з періодами, орі-
єнтуватися в науковій періодизації історії); інформаційна (виявляти різні точ-
ки зору, визнавати і сприймати таку різноманітність); просторова (розглянути
зміни територій після розпаду СРСР); логічна (уміння учнів визначати та за-
стосовувати теоретичні поняття, положення, концепції для аналізу й пояснен-
ня історичних фактів, явищ, процесів); аксіологічна (уміння формувати оцінки
історичних подій та порівнювати із сучасністю).

Хід уроку

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 2. ВСТУПНЕ СЛОВО

Учитель(-ка) пояснює тему уроку, розповідає план уроку, мету та за-
вдання, форми роботи.

 1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Перевірка виконання завдань підручника (§18). 2. Опитування. 3. Ви-
конання тестових завдань.

 1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

►► Вивчення нового матеріалу за планом

1. Провал спроб збереження СРСР. 2. Створення Автономної Респуб-
ліки Крим. 3. Спроба державного перевороту в СРСР та Україна. 4. Про-
голошення незалежності України. 5. Референдум 1 грудня 1991 р. та
вибори Президента України. 6. Міжнародне визнання незалежності
України.

Обговорити дії радянського керівництва щодо збереження СРСР.
Обсудити причини створення Автономної Республіки Крим.
Розглянути спробу державного перевороту, акцентуючи увагу на ситу-
ації в УРСР.

Пояснити причини проголошення незалежності України.

Показати наслідки референдуму 1 грудня 1991 р. та виборів Прези-
дента України.

Охарактеризувати процес міжнародного визнання незалежності України.

 1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виконання завдань підручника ( ). 2. Робота з візуальними

джерелами (ілюстрації підручника). Робота з картою атласу.

 1. 'ПІДСУМКИ УРОКУ

Учитель(-ка) вибірково перевіряє виконання завдання, зупиняється на
типових помилках.

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Опрацювати матеріал підручника (§19) та виконати завдання підруч-
  ника ( ).

 2. Творче завдання: навести аргументи за кожну зі сторін під час рефе-
  рендумів 1991 р.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ залишилося:
0
4
міс.
1
4
дн.
1
9
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!