Міні-конспект уроку «Правобережна та Лівобережна Гетьманщина в 60—70-х рр. XVII ст.» (Історія України, 8 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до уроку історії України в 8 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу історії України для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі історії України для 8 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Скирда І. М., 2016

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок ЗО. Правобережна та Лівобережна Гетьманщина
в 60—70-х рр. XVII ст.

Мета: охарактеризувати діяльність гетьмана П. Дорошенка та його спроби
об'єднати українські землі; проаналізувати втручання у внутрішні справи Укра-
їни сусідніх держав; з'ясувати причини запеклої боротьби за Правобережжя,
яка завершилася його повним руйнуванням; охарактеризувати діяльність лі-
вобережних гетьманів Д. Многогрішного та І. Самойловича.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: сердюки, Підгаєцький договір, Корсунські стат-
ті, протекторат, Глухівські статті, компанійці, Бучацький мир. Конотопські статті,
«бунчукові товариші». Чигиринські походи.

Основні дати та події: 1665—1676 рр. — гетьманство П. Дорошенка; 1667 р. —
укладення П. Дорошенком Підгаєцького договору; 1668 р. — проголошення
П. Дорошенка гетьманом усієї України; березень 1669 р. — Корсунські статті;
1669 р. — укладення Д. Многогрішним Глухівських статей; 1672 р. — укладен-
ня І. Самойловичем Батуринських статей; 1672 р. — укладення Бучацького ми-
ру; 1674 р. — укладення І. Самойловичем Переяславських статей; 1677,
1678 рр. — Чигиринські походи турецько-татарського війська.

Історичні постаті: Петро Дорошенко, Петро Суховій, Дем'ян Многогрішний, Ми-
хайло Ханенко, Іван Самойлович, Юрій Хмельницький.

Очікувані результати: учні навчаться: характеризувати політичне становище Гетьман-
щини в 60—80-х рр. XVII ст.; давати історичну оцінку діяльності гетьманів П. Доро-
шенка, Д. Многогрішного, І. Самойловича; показувати на карті території, підвладні
гетьманам Лівобережної та Правобережної України, та території, що перебували
під контролем Москви, Польщі, Туреччини; пояснювати причини та наслідки укла-
дення гетьманськими урядами важливих угод із державами-сусідами.

Хід уроку

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

  2. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Опитування учнів за завданнями з підручника .

(II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Бліц-контроль «Так чи иі?». 1. II. Тетеря був гетьманом Правобережжя.
(Так) 2. Гетьман Я. Сомко не був затверджений Москвою. (Так) 3. У Чуд-
нівській кампанії перемогу здобули українсько-польські війська.
(Ні)
4. І. Брюховецький був обраний гетьманом на Чорній раді. (Так) 5. Андру-
сівський договір об’єднав Правобережну і Лівобережну Україну.
(Ні) 6. Сло-
бодитценський трактат передбачав відновлення незалежності України.
(Ні)

  1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

►► План вивчення нового матеріалу

/. Гетьман П. Дорошенко. Возз’ єднання України. 2. Міжусобна бороть-
ба. Прийняття турецького протекторату (1668—1669 рр.). 3. Змова про-
ти Д. Многогрішного. Конотопські статті 1672 р. 4. Боротьба за Правове
режжя. 5. Гетьманство 1. Самойловича. 6. Повернення до влади на
Правобережжі Ю. Хмельницького. Чигиринські походи турецької армії.

Розглянути гетьманство П. Дорошенка. Відзначити, що, ставши геть-
маном Правобережжя, він повів рішучу боротьбу за возз’єднання Україн-
ської козацької держави. Однак цей успіх був нетривалим.

Проаналізувати міжусобну боротьбу, яка точилася на українських зем-
лях у 60—70-х рр. XVII ст. Звернути увагу на те, що сусідні держави не
були зацікавлені в сильній Українській державі. До того ж її єдність під-
ривала боротьба старшинських угруповань за владу. Це призвело до па-
нування в Україні кількох гетьманів одночасно.

Розповісти про боротьбу за Правобережжя.

Охарактеризувати гетьманство І. Самойловича. Підкреслити, що ні спро-
би П. Дорошенка за допомогою турецького протекторату, пі намагання І. Са-
мойловича за сприяння Московії відновити єдність України не мали успіху.

Розповісти про повернення до влади на Правобережжі Ю. Хмельниць-
кого. Розглянути Чигиринські походи турецької армії.

  1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Виконання завдань підручника .

  1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Запропонувати учням самостійно підбити підсумки уроку.

  1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріал підручника (§ 23) та виконати завдання до нього.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!