Міні-конспект уроку «Посилення колоніальної політики Російської імперії. Ліквідація гетьманату» (Історія України, 8 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до уроку історії України в 8 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу історії України для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі історії України для 8 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Скирда І. М., 2016

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Урок 41. Посилення колоніальної політики
Російської імперії. Ліквідація гетьманату

Мета: сформувати уявлення про причини посилення колоніальної політики Росій-
ської імперії щодо Гетьманщини; з'ясувати, у чому виявився наступ російсько-
го царизму на автономію Гетьманщини; проаналізувати діяльність гетьманів
І. Скоропадського, П. Полуботка, Д. Апостола, дати їй власну оцінку; визначи-
ти причини тимчасового відновлення гетьманства; охарактеризувати діяль-
ність Малоросійської колегії та «Правління гетьманського уряду», указати на
результати та наслідки їх діяльності.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Основні поняття, терміни, назви: царський терор, Перша Малоросійська коле-
гія, наказний гетьман, Коломацькі чолобитні, «Рішительні пункти», Нова (Під-
пільненська) Січ, «Правління гетьманського уряду».

Основні дати та події: 1708—1722 рр. — гетьманство І. Скоропадського; 1722—
1727 рр. — Перша Малоросійська колегія; 1723 р. — Коломацькі чолобитні;
1727 1734 рр. — гетьманство Д. Апостола; 1728 р. — «Рішительні пункти»;

1734 р. — заснування Нової (Гіідпільненської) Січі; 1732—1734 рр. — спроби
ліквідації козацького устрою на Слобожанщині; 1734—1750 рр. — діяльність
«Правління гетьманською уряду».

Історичні постаті: Іван Скоропадський, Павло Полуботок, Степан Вельямінов, Да-
нило Апостол.

Очікувані результати: учні навчаться: розповідати, у чому проявлялося посилен-
ня колоніальної політики російського уряду щодо України після Полтавської
битви; характеризувати діяльність гетьманів І. Скоропадського, П. Полуботка,
Д. Апостола; застосовувати та пояснювати на прикладах основні поняття та
терміни; оцінювати діяльність українських гетьманів; пояснювати причини тим-
часового відновлення гетьманства; аналізувати зміст договорів, укладених геть-
манами з Російською імперією.

Хід уроку

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

Пояснити назву розділу «Українські землі у 20—90-х рр. XVIII ст.»,
ознайомити учнів із кількістю годин, відведеною на його вивчення, фор-
мою проведення тематичного контролю тощо.

  1. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Розв’язування кросвордів, складених учнями.

Опитування учнів за завданнями з підручника .

  1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Бесіда про історичні події попереднього періоду. Учні розповідають,
які події їм запам’яталися найбільше.

  1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Становище Гетьманщини після Полтавської битви. Наступ на
автономні права Гетьманщини. 2. Гетьманство І. Скоропадського
(1708—1722 рр.). 3. Перша Малоросійська колегія (1722—1727 рр.). Наказ-
ний гетьман П. Полуботок. 4. Гетьманство Д. Апостола, (1727—1734 рр.).
5. Політика «Правління гетьманського уряду». Спроба ліквідації авто-
номного устрою Слобожанщини.

Розглянути становище Гетьманщини після Полтавської битви. Відзна-
чити, що заходи російського уряду протягом 1708—1722 рр. свідчили про
підготовку до широкомасштабного наступу на українську державність.

Проаналізувати гетьманство І. Скоропадського. Визначити мету та на-
слідки діяльності Першої Малоросійської колегії.

Характеризуючи гетьманство Д. Апостола, звернути увагу на те, що зо-
внішні обставини змусили пригальмувати процес ліквідації козацької дер-
жави, і владу гетьмана було відновлено на короткий період (1727—1734 рр.).

Описуючи політику «Правління гетьманського уряду», підкреслити, що
загальний напрямок російської політики щодо України залишався незмінним:
перетворити її на звичайну провінцію Російської імперії. Українська козацька
еліта докладала зусиль для збереження давніх автономних прав. Проте у своїх
діях вона уникала радикальних заходів і не спиралася на народну підтримку.

  1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Виконання завдань підручника .

  1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Запропонувати учням написати сторінку до козацького літопису про
найважливіші події, іцо відбулися на українських землях після Полтав-
ської битви. Учні мають довести свої записи до середини XVIII ст.

  1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати матеріал підручника (§ 29) та виконати завдання до нього.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Інтернет-ресурси для опитування і тестування»
Левченко Ірина Михайлівна
24 години
490 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Схожі матеріали