Міні-конспект уроку «Події революції 1905—1907 рр. в Україні» (Історія України, 9 клас)

Опис документу:
Базові матеріали до уроку історії України в 9 класі. Складено відповідно до нової навчальної програми із курсу історії України для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей структури підручника зі історії України для 9 класу (автори О. В. Гісем, О. О. Мартинюк). Для вчителів та вчительок історії. © Скирда І. М., 2017

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок № 37. Події революції 1905—1907 рр. в Україні

Мета: сформувати в учнів знання про події російської революції 1905—1907 рр.
в Україні, охарактеризувати процес активізації громадсько-політичного життя
в Україні в зазначений період; розвивати в учнів уміння встановлювати причин-
но-наслідкові зв'язки, самостійно опрацьовувати історичні документи та інші
текстові джерела, аналізувати матеріал, уміти виділяти головне і другорядне,
робити висновки.

Обладнання: підручник, атлас з історії України.

Тип уроку: комбінований.

Основні поняття, терміни, назви: «кривава неділя», ради робітничих депутатів,
чорносотенці, «Маніфест 17 жовтня 1905 р.», «Просвіта», Державна дума.

Основні дати та події: 1905—1907 рр. — перша російська революція; 1905 р. —
відкриття в Одесі першої в Наддніпрянщині «Просвіти»; 1906 р. — вихід дру-
ком першої україномовної газети «Хлібороб».

Історичні постаті: П. Шмідт, Б. Жаданівський, Б. Грінченко, Є. Чикаленко, І. Шраг.

Очікувані результати: учні навчаться: характеризувати події революції 1905—
1907 рр., що відбулися в січні—грудні 1905 р.; визначати особливості селян-
ського руху в Наддніпрянщині в роки революції 1905—1907 рр.; аналізувати
діяльність українських політичних партій у цей період; пояснювати, як розгор-
тався в роки революції український культурно-освітній рух; характеризувати ді-
яльність української громади в І та II Державних думах; пояснювати поняття
й терміни: ради робітничих депутатів, чорносотенці.

Хід уроку

  1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

  2. ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ

  3. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

  4. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Бесіда з учнями за запитаннями підручника (§ 25).

Синтез думок. Яким було становище різних верств населення Наддні-
прянщини на початку ХХ ст.?

  1. ПОЯСНЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нового матеріалу

1. Початок революції. Революційні події в Наддніпрянській Україні в січ-
ні—серпні 1905 р. 2. Жовтневий страйк. «Маніфест 17 жовтня 1905 р.»
та його наслідки. 3. Селянський рух. 4. Наростання революційних подій.
Грудневі збройні повстання. 5. Українські політичні партії під час револю-
ції. 6. Український національно-культурний рух. 7. Діяльність українських
громаД у I та II Державних Думах.

Охарактеризувати революційні події 1905—1907 рр. Пояснити, що револю-
ція була однією з найважливіших подій суспільно-політичного життя Росій-
ської імперії та вплинула на розвиток усіх народів, що перебували в її складі.

Звернути увагу на те, що в роки революції активізувався український
національний рух, відбулася його політизація, позитивні зрушення відбу-
лися в національно-культурному житті українців.

Відзначити, що участь у діяльності I та II Державних дум дала змогу
українцям Наддніпрянщини вперше набути досвіду парламентської діяль-
ності. І хоча жодного закону, корисного для України, прийнято не було, де-
путати-українці, об'єднавшись у громаду, мали можливість висловити на-
ціональні потреби українського народу.

  1. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Суперечлива думка. Порівняйте наведені думки дослідників. Чия точ-
ка зору вам більше імпонує? Чому? Свою відповідь аргументуйте.

А. Лотоцький: «Революційна буря розвіяла сон лихої ночі, який обійняв
приспану російським самоДержавним режимом Україну»
.

Я. Грицак: «Революційні поДії 1905 р. зовсім мало Дали українським по-
літикам, а українські політики, зі свого боку, майже не приклалися До їх-
нього розвитку»
.

  1. ПІДСУМКИ УРОКУ

Узагальнення знань за допомогою таблиці. Складіть таблицю «Револю-
ційні події в Наддніпрянській Україні у 1905—1907 рр.».

  1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Опрацювати матеріал підручника (§ 25) та виконати завдання до нього.
2) Творче завдання: написати статтю до історичного довідника про здобутки
українського національно-культурного руху під час революції 1905—1907 рр.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Схожі матеріали